България
Инструкции за експлоатация(IFUs)

Внимание

  • Тези инструкции за експлоатация са предназначени само за България.
  • Ако не сте в България, моля, използвайте избор на държава, за да изберете вашата страна, за да се уверите, че са избрани правилните инструкции за експлоатация.
  • Ако не намерите вашата страна, обадете се на номера по-долу, за да получите печатна версия на вашите инструкции за експлоатация.
  • Инструкциите за експлоатация могат да бъдат актуализирани по всяко време. Препоръчително е да изтеглите инструкциите непосредствено преди да започнете да използвате продукта, за да имате най-новата версия.

За печатна версия на Инструкциите за експлоатация се обадете на:

0800 900 33
pilyova@gmail.com

 

AB - A Sonova Brand

Copyright © Advanced Bionics AG and affiliates. All rights reserved.