Česká republika 
Návody k použití (IFUs)

Upozornění

  • Tyto návody k použití jsou určeny pouze pro Českou republiku. 
  • Pokud nejste v České republice, použijte prosím výše zobrazený selektor zemí a zvolte vaši zemi, abyste si zajistili správné návody k použití. 
  • Pokud vaše země není k dispozici, zavolejte na níže uvedené číslo a získejte tištěnou verzi návodů k použití. 
  • Návody k použití mohou být kdykoli aktualizovány. Doporučujeme, abyste si před použitím výrobku stáhli aktuální verzi návodů. 

Pro tištěnou verzi návodů k použití volejte: 

  +420 737 107 710
iprihodova@abionic.cz

AB - A Sonova Brand

Copyright © Advanced Bionics AG and affiliates. All rights reserved.