Ελλάδα
Οδηγίες χρήσης (IFUs)

Προσοχή

  • Αυτές οι οδηγίες χρήσης προορίζονται μόνο για Ελλάδα.
  • Εάν δεν είστε στην Ελλάδα, χρησιμοποιήστε την επιλογή χώρας για να επιλέξετε τη χώρα και τις σωστές οδηγίες χρήσης.
  • Εάν η χώρα σας δεν είναι διαθέσιμη, καλέστε τον παρακάτω αριθμό τηλεφώνου για πρόσβαση στις έντυπες οδηγίες χρήσης.
  • Οι Οδηγίες Χρήσης μπορούν να ενημερωθούν ανά πάσα στιγμή. Συνιστάται να κάνετε λήψη των Οδηγιών χρήσης πριν από την πρώτη χρήση του προϊόντος, προκειμένου να έχετε την τελευταία έκδοση.

Για πρόσβαση σε έντυπες οδηγίες χρήσης, καλέστε:

+302105220747
galiotos@earcare.gr

 

AB - A Sonova Brand

Copyright © Advanced Bionics AG and affiliates. All rights reserved.