Hrvatska
Upute za uporabu (IFUs)

Pažnja

  • Ova uputa za uporabu odnosi se samo na Hrvatsku.
  • Ako niste iz Hrvatske, upotrijebite meni zemlje da biste odabrali svoju zemlju i osigurali ispravne upute za rad.
  • Ako vaša država nije dostupna, nazovite donji broj da biste dobili štampanu verziju uputstava za upotrebu. 
  • Upute za uporabu mogu se ažurirati u bilo kojem trenutku. Preporučuje se da preuzmete upute prije upotrebe proizvoda kako biste dobili trenutnu verziju.

Za štampanu verziju Uputa za uporabu:

+385 99 393 6602
jasna.gajinova@incitecode.hr

AB - A Sonova Brand

Copyright © Advanced Bionics AG and affiliates. All rights reserved.