Sverige
Användningsinstruktioner (IFUs)

Uppmärksamma

  • Denna bruksanvisning är endast avsedd för användning i Sverige.
  • Om du inte är i Sverige, använd landväljaren för att säkerställa korrekta bruksanvisningar.
  • Om ditt land inte är tillgängligt, ring telefonnumret för att få en tryckt version av din bruksanvisning.
  • Bruksanvisningen kan uppdateras när som helst. Vi rekommenderar att du laddar ner bruksanvisningen för produkterna så att du har den senaste versionen.

För en tryckt version av bruksanvisningen, ring:

877.829.0026
info.sca@AdvancedBionics.com

 

AB - A Sonova Brand

Copyright © Advanced Bionics AG and affiliates. All rights reserved.