Słyszenie obuuszne

Prosty sposób, by usłyszeć więcej

Obuuszne słyszenie zapewnia bardziej zrównoważony i ukierunkowany odbiór dźwięku. Możesz wykorzystać naturalne mechanizmy interpretacji i lokalizacji dźwięków w mózgu, co ułatwia ich wychwytywanie i rozpoznawanie.

Kompletne rozwiązanie wspomagające Twoje słyszenie powinno brać pod uwagę oboje uszu. Dzięki stosowaniu urządzeń współdziałających ze sobą łatwiej usłyszysz świat wokół siebie. 

 

 

 

Bimodalne rozwiązanie Naída CI 

(Implant ślimakowy w każdym uchu)

Jeżeli aparaty słuchowe nie pomagają lub przynoszą minimalne korzyści, możesz rozważyć wszczepienie implantów ślimakowych w obu uszach. Implanty ślimakowe w obu uszach zapewniają wyjątkowe korzyści, dzięki którym łatwiej usłyszysz świat wokół siebie.

Symetria słyszenia

Naturalne zalety słyszenia stereofonicznego

Obuuszne słyszenie zapewnia bardziej zrównoważony i ukierunkowany odbiór dźwięku. Wszczepienie dwóch implantów ślimakowych pozwala wykorzystać naturalne mechanizmy interpretacji i lokalizacji dźwięków w mózgu, co ułatwia ich wychwytywanie i rozpoznawanie.

 

Łatwe stosowanie

Wymienialne urządzenia do noszenia

Procesory dźwięku Naída CI są przystosowane do noszenia na dowolnym uchu, a zatem nie występują w wariancie lewo- lub prawostronnym. Znacznie ułatwia to korzystanie z dwóch urządzeń.

 

Łatwa komunikacja

Usłysz istotne dźwięki w obu uszach

Dwa urządzenia Naída CI mogą wymieniać między sobą sygnały dźwiękowe. Oznacza to, że jeżeli jedno ucho odbiera dźwięk w lepszej jakości, można natychmiast przesłać ten dźwięk do drugiego urządzenia, aby słyszeć wyraźniej dźwięk w obu uszach.

 

Łatwe podłączanie

Wysoka jakość bezprzewodowego przesyłania dźwięku

Oferujemy szeroki wybór akcesoriów bezprzewodowych Phonak do bezpośredniego przesyłania dźwięku do obu procesorów dźwięku.

Implanty ślimakowe w obu uszach (po jednym w każdym z uszu) 

Zarówno użytkownicy implantu ślimakowego, jak i osoby dopiero rozważające założenie takiego implantu po raz pierwszy docenią fakt, że stosowanie implantów ślimakowych w obu uszach (implantacja obuuszna) zapewnia najlepsze możliwe słyszenie.1

Korzyści z używania dwóch implantów ślimakowych:2,3

 • Lepsze słyszenie w hałaśliwym otoczeniu, na przykład w gwarnych biurach.
 • Lepsza zdolność lokalizacji dźwięku, co ułatwia rozpoznanie kierunku dźwięku dobiegającego z głośnika, klaksonu, alarmu itd.
 • Większa łatwość słuchania, przez co prowadzenie rozmowy jest mniej wyczerpujące.
 • Lepsza jakość dźwięku, która pozwala w pełni cieszyć się muzyką
 • Brak „przestojów” w razie wyczerpania baterii lub uszkodzenia jednego procesora dźwięku

 

Wypowiedź Becky na temat słyszenia obuusznego

„Dzięki obuusznej implantacji zaczęłam lokalizować dźwięki, nie boję się iść ulicą, ponieważ słyszę zbliżające się z tyłu samochody. Słyszę w hałaśliwym otoczeniu, na spotkaniach grupowych, a poza tym muzyka brzmi lepiej”.

— Becky Hague, iimplantacja w wieku 51 lat, implantacja obuuszna w wieku 52 lat

 

 

Słuch obustronny jest oczywiście lepszy niż jednostronny 

Naturalne słyszenie nazywa się czasem słyszeniem binauralnym -"bi" znaczy dwa, "aural" znaczy uszy. Para uszu współdziała, aby gromadzić dźwięki z całej otaczającej przestrzeni i dostarczać je do mózgu, w którym są one przetwarzane niemalże natychmiast, zapewniając słuchaczowi możliwość szybkiej i odpowiedniej reakcji. Implantacja obuuszna zapewnia połączenie dźwięku z obu uszu, dając lepszy efekt słyszenia niż w przypadku implantacji jednousznej. 

Obuuszność jest korzystna na każdym etapie życia

Chociaż zdolność rozwijania umiejętności językowych mamy największą w młodości, dorośli korzystający przez klika lat z jednego implantu nadal mogą doświadczyć wielu korzyści wynikających z implantacji obuusznej.

Usłysz więcej dzięki drugiemu implantowi

Jeśli słyszysz dobrze na jedno ucho dzięki implantowi ślimakowemu, rozważ dodatkowe korzyści wynikające z zastosowania drugiego implantu. Słyszenie z dwoma implantami ślimakowymi może zapewnić większe bogactwo dźwięków, ich wielowymiarowość, a także większą zdolność słyszenia cichych dźwięków.2,3

Dorośli z dwoma implantami ślimakowymi mogą:

 • Słyszeć lepiej w hałaśliwym otoczeniu, np. w biurze lub podczas imprezy okolicznościowej.
 • Poprawić umiejętności językowe. Implanty ślimakowe wszczepione do obu uszu dostarczają dźwięk przestrzenny do mózgu, zapewniając lepszy rozwój mowy i języka.
 • Łatwiej lokalizować dźwięki. Można łatwiej określić lokalizację dźwięku, np. gdy znajomy powie „Cześć” lub gdy rozlegnie się alarm pożarowy, i odpowiednio zareagować, co zapewnia większą pewność w interakcjach z ludźmi oraz większy spokój ducha.
 • Słuchać z mniejszym wysiłkiem. Słuchanie z mniejszym wysiłkiem powoduje, że można się w pełni cieszyć kontaktami z rodziną i przyjaciółmi.
 • Siadać w dowolnym miejscu bez wpływu na jakość słyszenia. Nie trzeba się zastanawiać nad dobieraniem pozycji tak, aby ucho z implantem znajdowało się jak najbliżej źródła dźwięku.

Badania potwierdzają korzyści wynikające z obuusznej implantacji

Badania kliniczne wykazały, że dwa implanty ślimakowe doskonale poprawiają u dziecka zdolność słyszenia oraz rozumienia mowy w hałaśliwym otoczeniu, np. podczas spotkań, w gwarnych salach lekcyjnych oraz tętniących życiem restauracjach.1


Słyszenie w trudnych sytuacjach słuchowych

Dwa implanty ślimakowe ułatwiają dorosłym interakcje z przyjaciółmi i partnerami biznesowymi w gwarnych restauracjach i podczas hałaśliwych przyjęć. Dorośli korzystający z dwóch implantów ślimakowych słyszą dużo lepiej od użytkowników z jednym implantem.

Odsetek dorosłych osiągających lepsze wyniki z dwoma implantami w porównaniu do osób stosujących jeden implant w trzech testach odsłuchu mowy w hałasie o różnym nasileniu.


Poprawa zrozumienia mowy

Dorośli użytkownicy dwóch implantów ślimakowych rozumieją mowę lepiej niż osoby korzystające z jednego implantu — nawet w cichym otoczeniu. Czy to podczas romantycznej kolacji, czy na zebraniu nauczycieli i rodziców dorośli po implantacji obustronnej rozpoznają więcej wypowiadanych słów.

 

Średni wynik rozpoznawania słów w cichym otoczeniu po upływie 3, 6 i 8 miesięcy po implantacji u 15 dorosłych, u których przeprowadzono jednocześnie obuuszną implantację. Rozumienie mowy jest łatwiejsze w przypadku dwóch implantów i poprawia się wraz ze zdobywaniem doświadczenia.


Łatwa, dokładna lokalizacja dźwięku

Niezależnie od tego, czy jest to sygnał karetki czy też klakson samochodu dwa implanty ślimakowe ułatwiają dorosłym dokładniejsze określenie, skąd dociera dźwięk, tak jak w przypadku osób normalnie słyszących.

Dokładność lokalizacji w przypadku lewego implantu, prawego implantu i obu implantów. Zdolność lokalizacji ulega znaczącej poprawie, gdy używane są oba implanty.1


Często zadawane pytania

Firma AB udostępnia listę często zadawanych pytań. Jeśli jednak pojawią się pytania, na które nie ma tutaj odpowiedzi, należy skontaktować się z regionalnym biurem firmy AB. 

 

 1. Czy wytyczne dotyczące kwalifikowania pacjentów do obuusznego wszczepiania implantu ślimakowego są inne? 
  Nie, wytyczne są takie same, niezależnie od tego, czy rozważany jest jeden, czy dwa implanty ślimakowe. Mają one na celu sprawdzenie, czy dorosły pacjent lub dziecko może być kandydatem do zabiegu.
 2. Czy mózg może złożyć dwa odrębne dźwięki w całość, nawet jeśli upłynęło dużo czasu od wszczepienia pierwszego implantu?
  Nie ma powodu, aby zwlekać z decyzją o obustronnej implantacji. W przypadku dzieci im szybszy jest dostęp do dźwięku, tym lepsze rezultaty. W przypadku starszych dzieci, nastolatków i dorosłych korzystanie z drugiego implantu stanowi klucz do najlepszego możliwego słyszenia.3 Wiele osób od niedawna doświadczających obustronnego słyszenia może zauważyć natychmiastowe korzyści — które dodatkowo ulegają poprawie z czasem — w tym wyraźniejszą mowę, większą łatwość słuchania, bardziej naturalną jakość dźwięku oraz nowe wrażenia podczas słuchania muzyki.
 3. Jaka może być korzyść z implantacji obuusznej dla mojego dziecka, jeśli słyszy bardzo dobrze i osiąga prawidłowe wyniki w testach, korzystając z jednego implantu?
  Prawidłowe wyniki testów w warunkach klinicznych i dobre słyszenie w życiu codziennym to nie to samo. Implant w jednym uchu nie jest w stanie zastąpić słyszenia obuusznego. Należy pamiętać, że słyszenie obuuszne zapewnia wiele korzyści — mniejszy stres i wysiłek podczas lokalizacji źródła dźwięku, wyraźniejsze słyszenie w hałaśliwym otoczeniu oraz odczuwanie większej przyjemności podczas słuchania muzyki.
 4. U mojego dziecka nadal występuje słyszenie resztkowe w uchu bez implantu, czy nie lepiej zastosować w tym uchu aparat słuchowy zamiast drugiego implantu ślimakowego?
  Słyszenie resztkowe nie oznacza, że jest to słyszenie użyteczne, nawet z aparatem słuchowym. Najlepszym sposobem, aby dowiedzieć się, czy korzystne będzie zastosowanie w uchu implantu ślimakowego, jest ocena przeprowadzona przez audiologa. W przypadku wątpliwości co do stania się kandydatem do obuusznego zastosowania implantów ślimakowych należy skontaktować się z regionalnym biurem firmy AB.
 5. Czy implantacja potrwa krócej niż wszczepienie mojego pierwszego implantu?
  Implantacja przebiega inaczej u każdego pacjenta. Tak jak technologia, procedury implantacji mogą się zmieniać i ulegać usprawnieniu. Zaleca się, aby każdy, kto rozważa implant ślimakowy, omówił procedurę implantacji i oczekiwania z zespołem prowadzącym zabieg i audiologiem. Można też odwiedzić nasze strony internetowe zawierające omówienie implantacji, rekonwalescencji i wstępnej aktywacji.
 6. W jaki sposób zostanie sfinansowany mój drugi implant?
  Opcje finansowania i objęcie ubezpieczeniem różnią się w zależności od regionu. Więcej informacji na ten temat można uzyskać, kontaktując się z lokalnym biurem firmy AB.

Dziękujemy za kontakt w sprawie rozwiązań wspomagających słuch. Jesteśmy społecznością protetyków słuchu i użytkowników implantów ślimakowych, która pomaga Tobie usłyszeć i zostać usłyszanym w ramach programu Hear and Be Heard™. Przedstawiciel firmy Advanced Bionics skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie!

Pilne zgłoszenia i dodatkowe pytania należy kierować na adres hear@AdvancedBionics.com.

Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc

Stowarzyszenie The Bionic Ear Association (BEA) zrzesza specjalistów i oddany zespół wolontariuszy, którzy mogą dostarczyć Tobie i Twoim najbliższym informacji, wsparcia i wiedzy w celu wyboru, sposobu nabycia implantu ślimakowego, czy też życia razem z nim.


Telefon: +48 537 800 232

Od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 17.00

Firma AB traktuje poważnie prywatność swoich klientów. Nie sprzedamy ani nie przekażemy danych osobowych naszych klientów innym firmom w celach marketingowych.


Piśmiennictwo

1.

Koch DB, Soli SD, Downing M, and Osberger MJ. 2009. Simultaneous Bilateral Cochlear Implantation: Prospective Study in Adults. Cochlear Implants International (February 26), Cochlear Implants International, n/a. doi: 10.1002/cii.413

2.

Zeitler D, et al. 2008. Speech Perception Benefits of Sequential Bilateral Cochlear Implantation in Children and Adults: A Retrospective Analysis. Otology & Neurotology. 29 (3): 314–325.

3.

EN 45502-2-3:2010. Active Implantable Medical Devices. Particular Requirements for Cochlear and Auditory Brainstem Implant Systems.

4.

Balkany T, Hodges A, Telischi F, et al. 2008. William House Cochlear Implant Study Group: Position Statement on Bilateral Cochlear Implantation. Otology & Neurotology. 29: 107–108.

Dziękujemy za kontakt w sprawie rozwiązań wspomagających słuch. Jesteśmy społecznością protetyków słuchu i użytkowników implantów ślimakowych, która pomaga Tobie usłyszeć i zostać usłyszanym w ramach programu Hear and Be Heard™. Przedstawiciel firmy Advanced Bionics skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie!

Pilne zgłoszenia i dodatkowe pytania należy kierować na adres hear@AdvancedBionics.com.

Kontakt z firmy Advanced Bionics


Firma AB traktuje poważnie prywatność swoich klientów. Nie sprzedamy ani nie przekażemy danych osobowych naszych klientów innym firmom w celach marketingowych.

Obsługa klienta

Telefon: +48 537 800 232

Od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 17.00

Email: implanty@geers.pl