Så här ställer du in ditt cochleaimplantatsystem

Kontroller att ditt barns cochleaimplantat-system är korrekt inställt så att bästa möjliga ljud överförs. Samtal med nära och kära, telefonsamtal eller att lyssna på favoritlåtar eller TV-program är roliga och viktiga hörseltillfällen. Använd följande anvisningar när du ställer in ditt cochleaimplantat-system och ansluter till batteridriven konsumentelektronik så blir det lättare för dig och ditt barn att njuta av dessa tillfällen.

Snabbstartsguide för

Naída CI Q-sortimentet Neptune™ Harmony™

Följ dessa steg för att ställa in din Naída CI-processor och kontrollera att den fungerar korrekt:

Steg 1

Montera den universella sändaren (UHP) Klicka fast det färgade skalet för UHP och anslut din UHP till UHP-kabeln. Tryck in kabelkontakten stadigt i sändarkontakten och sätt sedan in kabelstiftet i processorporten under programknappen. Tryck in stadigt.

00:26

Steg 2 (valfritt)

Anslut T-Mic™ 2-mikrofonen/öronkroken till processorn: Använd stiftborttagningsverktyget till att skjuta stiftet till ena sidan av processorn (stiftet avlägsnas inte helt), rikta in T-Mic 2 eller öronkroken i linje med processorns framsida. Använd stiftborttagningsverktygets bredsida för att skjuta tillbaka stiftet i processorn tills den ligger i linje med processorn.

00:41

Steg 3

Sätt in batterierna i BatteryPak med zink-luftkassetten. Tryck på spaken på kassetten tills lådan släpps fri. Dra ut lådan från kassetten och lägg två zink-luftbatterier i batterilådan med den positiva sidan (+) uppåt. Skjut tillbaka batterilådan försiktigt i kassetten.

00:41

Steg 4

Fäst PowerCel™-batteriet: Rikta in och skjut batteriet på plats tills du hör eller känner ett klick.

00:35

Steg 5

Kontrollera att processorn är bekväm att bära bakom örat eller där du föredrar att bära den.

Steg 6

Kontroller att UHP är placerad över det inre implantatet (du kan känna magnetens dragning).

Step 7 (för barn)

Utför en lyssningskontroll med Ling Six-ljuden eller en annan lyssningsaktivitet.

Om det är svårt att ställa in processorn och du inte ser något tecken på skada ska du fortsätta till felsökningsanvisningarna för din ljudprocessor. Om ditt ljudprocessorsystem har synliga skador ska du kontakta kundtjänsten och beställa en ersättning.

appen myNaída CI för iOS

appen myNaída CI för Android

Följ dessa steg för att ställa in din Neptune™-processor och kontrollera att den fungerar korrekt: 

Steg 1

Montera den universella sändaren (UHP) Om du använder en UHP kan du klicka fast det färgade skalet för UHP och ansluta din UHP till UHP-kabeln. Tryck in kabelkontakten stadigt i sändarkontakten och sätt sedan in kabelstiftet i processorporten under programknappen. Tryck in stadigt.

Steg 2

Montera AquaMic™-sändaren Om du använder en Neptune-processor när du simmar, badar eller ägnar dig åt andra vattenaktiviteter måste du avlägsna Neptune Connect, fästa ditt färgade skal för Neptune och använda sändaren AquaMic. Klicka fast det färgade skalet och anslut AquaMic-sändaren till AquaMic-kabeln. Tryck in kabelkontakten stadigt i sändarkontakten och sätt sedan in kabelstiftet i processorporten. Tryck in stadigt.

Steg 3

Lägga in batteriet: Ta bort batterilocket. Sätt in ett AAA-batteri och kontrollera att det är riktat åt rätt håll. Sätt tillbaka batterilocket.

Steg 4

Slå på Neptune-processorn: Tryck på och håll ned på/av-knappen i minst 1-2 sekunder. Den orange ljusindikatorn (LED) blinkar för att indikera batteriladdning. Tryck på och håll ned knappen på/av i 1-2 sekunder för att slå på processorn. Den orange ljusindikatorn försvagas tills den slocknar för att indikera att processorn stängs av.

Steg 5

Kontrollera att Nepture-processorn befinner sig på rätt plats och att den är bekväm att bära.

Steg 6

Kontroller att sändaren är placerad över det inre implantatet (du kan känna magnetens dragning).

Steg 7

Utför en lyssningskontroll med Ling Six-ljuden eller en annan lyssningsaktivitet.

Kontakta Advanced Bionics kontor i din region för ytterligare hjälp om du fortfarande stöter på problem efter att du har följt dessa tips.

Follow these steps to set up and check that your Harmony™ processor is working properly:

Step 1

Slide a fully charged PowerCel™ battery onto the processor module. This will turn on the Harmony sound processor. Check to ensure that the PowerCel battery is in a fully aligned position with the processor module and that the PowerCel battery is charged by verifying that the visual indicator (LED) sequence displays three to four quick orange blinks.

Step 2 (optional)

Position the Accent Color Cover over the Harmony processor and snap into place.

Step 3

Make sure that the headpiece cable is plugged into the processor module. Verify that the cable is not twisted or frayed.

Step 4

Align and gently snap into place the selected Earhook. Check to verify that the Earhook is properly positioned. To remove the Earhook, turn in either direction until the Earhook releases from the post.

Step 5

Verify that the program selector and Volume Control are in the desired positions.

Step 6

Ensure that the processor is in a comfortable position behind the ear or at your preferred wearing location.

Step 7

Ensure that the headpiece is positioned over the internal implant (you will feel the magnetic attraction).

Step 8 (for children)

Perform a behavioral listening check, using the Ling Six sounds or another listening activity.

If there are no obvious signs of damage, continue on to the troubleshooting guidelines for your sound processor. If there are visible signs of damage to any part of your sound processor system, contact your Regional Advanced Bionics office to order replacement equipment.

Download Harmony Product Guide

 

Ansluta till telefoner

Vi på Advanced Bionics förstår vikten av telefoner för att gratulera en släkting på födelsedagen, informera en kollega om att du är sen eller ringa nödsamtal 

Naída CI har funktionen  DuoPhone. När man talar i telefon strömmar Phonaks unika funktion automatiskt uppringarens röst direkt till de båda öronimplantaten, i stereo, vilket gör telefonsamtal lättare.

Naída CI har dessutom T-Mic™ 2-mikrofonen. Den är den enda mikrofonen på marknaden som placeras vid hörselgången öppning. T-Mic fångar upp ljud från en naturlig position så att du helt enkelt kan hålla telefonen bekvämt mot örat.

Tillbehöret EasyCall är ett unikt trådlöst tillbehör som fästs på och strömmar från Bluetooth-aktiverade mobiltelefoner eller smartphones direkt till dina Naída CI-processorer (eller till en processor och en kompatibel Phonak-hörapparat) för oöverträffad ljudkvalitet och talförståelse

DECT-telefonen är en kraftfull trådlös överföringsenhet som ser ut och fungerar precis som en vanlig trådlös telefon. Den överför dessutom ljudet till båda Naída CI-processorer (eller en Naída CI-processor och en kompatibel hörapparat från Phonak), vilket minskar buller och ger optimal talförståelse.

Flexibla Roger™ Pen överför en talares röst direkt till en designintegrerad Roger™ 17-mottagare på din Naída CI-ljudprocessor. Den kan användas till att överföra telefonsamtal eller ljudet från en TV eller multimediaenhet.

Tillbehöret ComPilot gör det möjligt att samtidigt överföra telefonsamtal (och annan media)trådlöst till en eller två Naída CI-processorer eller en Naída CI-processor och en kompatibel hörapparat från Phonak.

Mer tips och anvisningar om hur du använder en fast, trådlös eller mobiltelefon med ditt AB-cochleaimplantat-system finns på engelska.

Kontakta kundjänsten för mer hjälp om du stöter på problem när du har följt dessa tips.

• Naída CI-ljudprocessor

• Neptune-ljudprocessor

• Harmony-ljudprocessor

Anslut till bärbara miskspelare

Många användare av cochleaimplantat gillar att lyssna på musik.

OBS: AB rekommenderar starkt att ljudkabeln endast används med enheter som drivs med batteri.

Naída CI-sortimentet Neptune™

The Tillbehören till Naída CI-ljudprocessorn omfattar branschledande teknik som omedelbart länkar dig eller ditt barn till mediaspelare och oräkneliga andra enheter.

Roger™-systemet inkluderar en designintegrerad mottagare som ansluts till din Naída CI-processor och överför ljud från Roger™ Pen, en mångsidig mikrofon som även kan användas för att överföra kristallklart ljud från mobiltelefoner, TV-apparater och annan multimedia.

Det trådlösa tillbehöret Phonak ComPilot har trådlösa funktioner för att ansluta dig till produkter med Bluetooth, mediaspelare, mobiltelefoner, datorer, TVoch annan konsumentelektronik.

Naída CI har dessutom T-Mic™ 2-mikrofonen. Den är den enda mikrofonen på marknaden som placeras vid hörselgången öppning. T-Mic fångar upp ljud från en naturlig position så att du kan använda hörlurar precis som alla andra. T-Mic är en valfri öronkrok och är standardvalet för de flesta vuxna cochleaimplantat-användarna.

The Neptune Sound Processor comes compatible with convenient features and accessories to help you easily connect to MP3 players, cell phones and other popular consumer electronic devices.

The T-Comm™ accessory delivers the natural placement of the T-Mic™ microphone and lets Neptune recipients wirelessly use earbuds, headphones, cell phones and other audio devices.

Neptune Connect enables instant, direct access to MP3 players, FM systems and many popular consumer electronics.

Kontakta Advanced Bionics kontor i din region för ytterligare hjälp om du fortfarande stöter på problem efter att du har följt dessa tips.

Tillbehör som håller dig ansluten

Förmågan att kommunicera med nära och kära på telefon eller lyssna på sin favoritmusik på medieenheter är viktigt för cochleaimplantat-användare. AB har ett brett sortiment av tillbehör som låter dig eller ditt barn ansluta på enklast möjliga sätt.

Kontakta Advanced Bionics


AB takes your privacy seriously. We will never sell or transfer your personal information to other companies for marketing purposes.

Kundservice

Relaterade nedladdningar