Magneettikuvausta koskevat turvallisuustiedot

Advanced Bionicsin sisäkorvaistutteet, Suomi

Testeissä on osoitettu, että Advanced Bionics HiRes -istuteperhe on ehdollisesti turvallinen magneettikuvauksessa. Ehdot vaihtelevat alueittain. Potilaalle, jolla on istute, voidaan tehdä MRI-kuvaus turvallisesti vain tarkasti määriteltyjen ehtojen täyttyessä. Kuvaaminen muissa olosuhteissa voi johtaa potilaan vakavaan loukkaantumiseen.


Magneettikuvauksen turvallisuustiedot
istutteen tyypin mukaan

Istutteen tyyppi Magneettikuvauksen kenttävoimakkuus(T) Spatiaalinen gradienttikenttä(T/m) Suurin pään alueen SAR(W/kg) Suurin kehon alueen SAR(W/kg)
C1.0* Magneettikuvaus on vasta-aiheinen ei ole ei ole ei ole
C1.2* Magneettikuvaus on vasta-aiheinen ei ole ei ole ei ole
CII*     Magneettikuvaus on vasta-aiheinen ei ole ei ole ei ole
HiRes 90K*     1,5T 2,5 T/m ≤ 1 W/kg ≤ 1,7 W/kg
HiRes 90K Advantage     1,5T 2,5 T/m ≤ 1 W/kg ≤ 1,7 W/kg
HiRes Ultra

1,5T

3,47 T/m 13,90 T/m*** ≤ 3,2 W/kg ≤ 2 W/kg
        3,0T** 6,9 T/m ≤ 2,6 W/kg ≤ 2 W/kg
HiRes Ultra 3D 1,5T 20 T/m ≤ 3,2 W/kg ≤ 2 W/kg
      3,0T 20 T/m ≤ 2,6 W/kg ≤ 2 W/kg

* *Näitä laitteita ei enää myydä EU:n tai Pohjois-Amerikan alueella
**Magneettikuvausta varten magneetti on poistettava kirurgisesti
***Magneetti poistettuna

Valitse alta istutteen nimi, jos haluat lisätietoja magneettikuvauksesta

HiRes Ultra 3D HiRes Ultra 90K-istuteperhe

HiRes™ Ultra 3D -sisäkorvaistute


Laite HiRes Ultra 3D
Käyttöohjeet
HiResolution-sisäkorvaistutejärjestelmä: HiRes Ultra 3D
1,5 T magneetti paikallaan 
Kuvaus mahdollinen tietyissä olosuhteissa
3,0 T magneetti paikallaan Kuvaus mahdollinen tietyissä olosuhteissa

3,0 T magneetti paikallaan

HiRes Ultra 3D -sisäkorvaistutteissa on erikoissuunniteltu magneetti, joka mahdollistaa turvallisen magneettikuvauksen magneetin ollessa paikallaan ilman pään asentoa koskevia rajoituksia, magneetin kirurgista poistamista tai sidontatekniikan käyttöä.

Magneettikuvauksia koskevat varoitukset

Älä päästä potilaita, joilla on HiRes-sisäkorvaistute, magneettikuvauslaitteen läheisyyteen,

paitsi jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Ulkoinen ääniprosessori ja kela on riisuttava ennen siirtymistä huoneeseen, jossa magneettikuvauslaite sijaitsee.
 • Varmista ennen jatkamista, että potilaan istute tai molemminpuoliset istutteet ovat yhteensopivia magneettikuvauksen kanssa. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla laitteen liikkuminen tai vaurioituminen, magneetin liikkuminen, potilaan epämukava olo tai potilaan loukkaantuminen ja kipu.

HUOMAUTUS: Magneettikuvaustoimenpiteet ovat vasta-aiheisia CLARION (C1 ja CII) -sisäkorvaistutteiden käyttäjille. Tietoja magneettikuvauksen käytöstä HiRes 90K-, HiRes 90K Advantage- ja HiRes Ultra -sisäkorvaistutteiden kanssa saat Advanced Bionicsin teknisestä tuesta.

 

HUOMAUTUS: Turvallisuus magneettikuvausympäristössä on arvioitu vain HiRes Ultra 3D:n osalta. Muiden kuin Advanced Bionicsin istutteiden ja HiRes Ultra 3D -istutteen välisiä keskinäisvaikutuksia magneettikuvauksen aikana ei tunneta.

 • Suositeltu vähimmäisaikaväli istuteleikkauksen ja magneettikuvauksen välillä on 2–4 viikkoa, jotta mahdollinen tulehdus ehtii poistua.
 • Magneettikuvausta ei suositella, jos potilaalla on kuume.

Huomautus:

 • Saatat kokea magneettikuvauksen aikana kipua, painetta tai epämukavuutta. Jos näin tapahtuu, kerro asiasta lääkärillesi.
 • Keskustele lääkärisi kanssa ennen magneettikuvausta siitä, ovatko magneettikuvauksen tarjoamat hyödyt sellaisia, että se tulee asettaa etusijalle muihin mahdollisiin kuvantamismenetelmiin nähden.


Magneettikuvausta koskevat turvallisuustiedot:

Testeissä on osoitettu, että HiRes Ultra 3D -sisäkorvaistute on ehdollisesti turvallinen magneettikuvauksessa. Laitteen unilateraaliset ja bilateraaliset käyttäjät voidaan kuvata turvallisesti magneetin ollessa paikallaan suljetussa kvadratuurikelaa käyttävässä magneettikuvausjärjestelmässä, joka täyttää seuraavat ehdot:

Magneettikuvauksen kenttävoimakkuus 1,5T 3,0T
Suurin spatiaalinen gradienttikentän voimakkuus 20 T/m
RMS-gradienttikenttä 34,4 T/s
Huippumuuttumisnopeus 200 T/m/s
Suurin koko kehon keskiarvoistettu SAR 2,0 W/kg 2,0 W/kg
Suurin koko kehon keskiarvoistettu SAR 3,2 W/kg 2,6 W/kg

Edellä määritetyissä kuvausolosuhteissa testattuna HiRes Ultra 3D -sisäkorvaistute tuotti korkeintaan < 3 °C:n lämpötilanousun 15 minuuttia yhtämittaisesti kestäneen kuvauksen jälkeen.

HUOMAUTUS: Potilailla saattaa ilmetä kuvauksen aikana kuuloaistimuksia. Potilaan asianmukainen ohjeistaminen ennen magneettikuvausta on suositeltavaa. Kuuloaistimusten todennäköisyyttä ja voimakkuutta voidaan pienentää valitsemalla sekvenssejä, joiden ominaisabsorptionopeus (SAR) ja gradientin muuttumisnopeudet ovat alhaisempia.

Suurin artefakta 3,0 T:n kenttävoimakkuudella on >15 cm kuvattaessa spinkaiku- ja gradienttikaikusekvensseissä. Pienemmät artefaktat ovat mahdollisia, jos käytetään erilaisia kuvausparametreja.

Lisätietoja magneettikuvauslaitteen käytöstä HiRes Ultra 3D -sisäkorvaistutteen kanssa saa Advanced Bionicsin tekniseltä tuelta, jonka osoite on technicalservices@advancedbionics.com, tai käymällä osoitteessa www.advancedbionics.com/mri. 

HiRes™ Ultra -sisäkorvaistute


Laite HiRes Ultra
Käyttöohjeet HiResolution-sisäkorvaistutejärjestelmä: HiRes Ultra
1,5 T magneetti poistettuna Kuvaus mahdollinen tietyissä olosuhteissa
1,5 T magneetti paikallaan, MRI-antennikelasuojus CI-7521 ja sidontatekniikka käytössä Kuvaus mahdollinen tietyissä olosuhteissa
3,0 T magneetti poistettuna Kuvaus mahdollinen tietyissä olosuhteissa

1,5 T magneetti poistettuna

Magneettikuvauksia koskevat varoitukset

Älä päästä potilaita, joilla on HiRes Ultra -sisäkorvaistute, magneettikuvauslaitteen läheisyyteen, paitsi jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Ulkoinen ääniprosessori ja kela eivät ole turvallisia magneettikuvausympäristössä, ja ne on riisuttava ennen siirtymistä huoneeseen, jossa magneettikuvauslaite sijaitsee.

Suositeltu vähimmäisaikaväli istuteleikkauksen ja MRI-kuvauksen välillä on 2–4 viikkoa, jotta mahdollinen tulehdus ehtii poistua.

Magneettikuvausta ei suositella, jos potilaalla on kuume.

Lisätietoja magneettikuvauslaitteen käytöstä HiRes Ultra -laitteen kanssa saa Advanced Bionicsin tekniseltä tuelta.Koskee 1,5 T:n magneettikuvauksia magneetti poistettuna

 • Suljetut magneettikuvauslaitteet, staattinen magneettikenttä 1,5 T (magneetti poistettuna).
 • Magneettikuvausjärjestelmän suurin ilmoitettu koko kehon keskiarvoistettu SAR-arvo (ominaisabsorptionopeus) ≤ 2,0 W/kg 1,5 T:n magneettikentässä kvadratuurisia radiotaajuisia vartalokeloja käytettäessä.
 • Magneettikuvausjärjestelmän suurin ilmoitettu pään alueen keskiarvoistettu SAR-arvo (ominaisabsorptionopeus) ≤ 3,2 W/kg 1,5 T:n magneettikentässä kvadratuurisia radiotaajuisia pääkeloja käytettäessä.
 • RMS-gradienttikentän muutosnopeus 30 T/s ja huippugradienttikentän muutosnopeus 150 T/s.
 • Suurin spatiaalinen gradienttikentän voimakkuus 13,90 T/m 1,5 T:n magneettikentässä magneetin ollessa poistettuna

Edellä määritetyissä kuvausolosuhteissa testattuna HiRes Ultra -istute tuotti korkeintaan < 3 °C:n lämpötilanousun 15 minuuttia yhtämittaisesti kestävässä kuvauksessa 1,5 T:n magneettikentässä.

Unilateraalisten käyttäjäolosuhteiden magneettikuvaustesteissä laitteen aiheuttama kuva-artefakta ulottui noin 3,1 cm etäisyydelle HiRes Ultra -istutteesta 1,5 T:n magneettikuvausjärjestelmässä tilapäisen ei-magneettisen tulpan ollessa paikallaan ja bilateraalisten käyttäjäolosuhteiden magneettikuvaustesteissä 4,2 cm:n etäisyydelle 1,5 T:n magneettikuvausjärjestelmässä tilapäisen ei-magneettisen tulpan ollessa paikallaan ja käytettäessä spinkaiku- tai gradienttikaikusekvenssiä.

Nämä artefaktat voivat aiheuttaa diagnostisten tietojen hävikkiä istutteen läheisyydessä.

Ota huomioon, että MRI-antennikelasuojuksen (CI-7521) ja sidontavälineiden on oltava käsillä, kun MRI-kuvaus suoritetaan.
1,5 T magneetti paikallaan

Magneettikuvauksia koskevat varoitukset

Älä päästä potilaita, joilla on HiRes Ultra -sisäkorvaistute, magneettikuvauslaitteen läheisyyteen, paitsi jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Advanced Bionicsin suosittelemaa sidontatekniikkaa [yksityiskohtaiset tiedot annetaan MRI-antennikelasuojuksen (CI-7521) käyttöohjeissa] on noudatettava, kun potilaalle tehdään MRI-kuvaus sisäinen magneetti paikallaan, tai
 • Jos laitteen aiheuttaman artefaktan pienenemisestä on kliinistä hyötyä (esimerkiksi joidenkin pää- tai kaulakuvausten yhteydessä), sisäinen magneetti poistetaan kirurgisesti ja mahdollisesti korvataan tilapäisellä ei-magneettisella tulpalla ennen kuin potilaalle tehdään magneettikuvaus.
 • Ulkoinen ääniprosessori ja kela eivät ole turvallisia magneettikuvausympäristössä, ja ne on riisuttava ennen siirtymistä huoneeseen, jossa magneettikuvauslaite sijaitsee.

Suositeltu vähimmäisaikaväli istuteleikkauksen ja MRI-kuvauksen välillä on 2–4 viikkoa, jotta mahdollinen tulehdus ehtii poistua. 

Magneettikuvausta ei suositella, jos potilaalla on kuume. 

Lisätietoja magneettikuvauslaitteen käytöstä HiRes Ultra -laitteen kanssa saa Advanced Bionicsin tekniseltä tuelta.Koskee 1,5 T:n magneettikuvauksia magneetti paikallaan

 • Suljetut magneettikuvauslaitteet, staattinen magneettikenttä 1,5 T (magneetti paikallaan).
 • Magneettikuvausjärjestelmän suurin ilmoitettu koko kehon keskiarvoistettu SAR-arvo (ominaisabsorptionopeus) ≤ 2,0 W/kg 1,5 T:n magneettikentässä kvadratuurisia radiotaajuisia vartalokeloja käytettäessä.
 • Magneettikuvausjärjestelmän suurin ilmoitettu pään alueen keskiarvoistettu SAR-arvo (ominaisabsorptionopeus) ≤ 3,2 W/kg 1,5 T:n magneettikentässä kvadratuurisia radiotaajuisia pääkeloja käytettäessä.
 • RMS-gradienttikentän muutosnopeus 30 T/s ja huippugradienttikentän muutosnopeus 150 T/s.
 • Suurin spatiaalinen gradienttikentän voimakkuus 3,47 T/m 1,5 T:n magneettikentässä magneetin ollessa paikallaan.

Edellä määritetyissä kuvausolosuhteissa testattuna HiRes Ultra -istute tuotti korkeintaan < 3 °C:n lämpötilanousun 15 minuuttia yhtämittaisesti kestävässä kuvauksessa 1,5 T:n magneettikentässä.

Unilateraalisten käyttäjäolosuhteiden magneettikuvaustesteissä laitteen aiheuttama kuva-artefakta ulottui noin 7,9 cm etäisyydelle HiRes Ultra -istutteesta 1,5 T:n magneettikuvausjärjestelmässä magneetin ollessa paikallaan ja bilateraalisten käyttäjäolosuhteiden magneettikuvaustesteissä > 9,5 cm:n etäisyydelle 1,5 T:n magneettikuvausjärjestelmässä magneetin ollessa paikallaan ja käytettäessä spinkaiku- tai gradienttikaikusekvenssiä.

Nämä artefaktat voivat aiheuttaa diagnostisten tietojen hävikkiä istutteen läheisyydessä.

Ota huomioon, että MRI-antennikelasuojuksen (CI-7521) ja sidontavälineiden on oltava käsillä, kun MRI-kuvaus suoritetaan.
3,0 T magneetti poistettuna

Magneettikuvauksia koskevat varoitukset

Sisäinen magneetti poistetaan kirurgisesti ja mahdollisesti korvataan tilapäisellä ei-magneettisella tulpalla ennen kuin potilaalle tehdään magneettikuvaus.

Älä päästä potilaita, joilla on HiRes Ultra -sisäkorvaistute, magneettikuvauslaitteen läheisyyteen, paitsi jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Ulkoinen ääniprosessori ja kela eivät ole turvallisia magneettikuvausympäristössä, ja ne on riisuttava ennen siirtymistä huoneeseen, jossa magneettikuvauslaite sijaitsee.

Suositeltu vähimmäisaikaväli istuteleikkauksen ja MRI-kuvauksen välillä on 2–4 viikkoa, jotta mahdollinen tulehdus ehtii poistua.

Magneettikuvausta ei suositella, jos potilaalla on kuume.

Lisätietoja magneettikuvauslaitteen käytöstä HiRes Ultra -laitteen kanssa saa Advanced Bionicsin tekniseltä tuelta.Koskee 3,0 T:n magneettikuvauksia magneetti poistettuna

 • Suljetut magneettikuvauslaitteet, staattinen magneettikenttä 3,0 T (magneetti poistettuna)
 • Magneettikuvausjärjestelmän suurin ilmoitettu koko kehon keskiarvoistettu SAR-arvo (ominaisabsorptionopeus) ≤ 2,0 W/kg 3,0 T:n magneettikentässä kvadratuurisia radiotaajuisia vartalokeloja käytettäessä.
 • Magneettikuvausjärjestelmän suurin ilmoitettu pään alueen keskiarvoistettu SAR-arvo (ominaisabsorptionopeus) ≤ 2,6 W/kg 3,0 T:n magneettikentässä kvadratuurisia radiotaajuisia pääkeloja käytettäessä.
 • RMS-gradienttikentän muutosnopeus 30 T/s ja huippugradienttikentän muutosnopeus 150 T/s.
 • Suurin spatiaalinen gradienttikentän voimakkuus 6,90 T/m 3,0 T:n magneettikentässä magneetin ollessa poistettuna

Edellä määritetyissä kuvausolosuhteissa testattuna HiRes Ultra -istute tuotti korkeintaan < 3 °C:n lämpötilanousun 15 minuuttia yhtämittaisesti kestävässä kuvauksessa 1,5 T:n magneettikentässä.

Unilateraalisten käyttäjäolosuhteiden magneettikuvaustesteissä laitteen aiheuttama kuva-artefakta ulottui noin 4,7 cm etäisyydelle HiRes Ultra -istutteesta 3,0 T:n magneettikuvausjärjestelmässä tilapäisen ei-magneettisen tulpan ollessa paikallaan.

Bilateraalisten käyttäjäolosuhteiden magneettikuvaustesteissä etäisyys oli 4,7 cm 3,0 T:n magneettikuvausjärjestelmässä tilapäisen ei-magneettisen tulpan ollessa paikallaan ja käytettäessä spinkaiku- tai gradienttikaikusekvenssiä.

Nämä artefaktat voivat aiheuttaa diagnostisten tietojen hävikkiä istutteen läheisyydessä.

Ota huomioon, että MRI-antennikelasuojuksen (CI-7521) ja sidontavälineiden on oltava käsillä, kun MRI-kuvaus suoritetaan.

Magneetin poistaminen ja asettaminen takaisin HiRes Ultran magneettityökalusarjan CI-1418 avulla

Nämä työkalut on steriloitava ennen käyttöä. Katso lisätietoja sarjan mukana toimitetusta ohjekirjasta: Opas uudelleenkäytettävien HiRes Ultra -työkalujen uudelleenkäsittelyä varten.

HiRes Ultran magneettityökalusarja sisältää kaksi (2) magneetinasennustyökalua ja kaksi (2) magneetin työntötyökalua


HiRes™ 90K -sisäkorvaistuteperhe

Laite HiRes 90K ja HiRes 90K Advantage
Käyttöohjeet HiResolution-sisäkorvaistutejärjestelmä: HiRes 90K ja 90K Advantage
1,5 T magneetti poistettuna Kuvaus mahdollinen tietyissä olosuhteissa
1,5 T magneetti paikallaan, MRI-antennikelasuojus CI-7521 ja sidontatekniikka käytössä Kuvaus mahdollinen tietyissä olosuhteissa

Magneettikuvausta koskevat turvallisuustiedot

Testeissä on osoitettu, että HiRes 90K™ -sisäkorvaistuteperhe on ehdollisesti turvallinen magneettikuvauksessa. Laitteen unilateraaliset ja bilateraaliset käyttäjät voidaan kuvata turvallisesti magneettikuvausjärjestelmässä, joka täyttää seuraavat ehdot:

 • Suljetut magneettikuvauslaitteet, staattinen magneettikenttä 1,5 T (magneetti paikallaan tai poistettu)
 • Magneettikuvausjärjestelmän suurin ilmoitettu koko kehon keskiarvoistettu SAR-arvo (ominaisabsorptionopeus) ≤ 1,7 W/kg 1,5 T:n magneettikentässä kvadratuurisia radiotaajuisia vartalokeloja käytettäessä
 • Magneettikuvausjärjestelmän suurin ilmoitettu pään alueen keskiarvoistettu SAR-arvo (ominaisabsorptionopeus) ≤ 1 W/kg 1,5 T:n magneettikentässä kvadratuurisia radiotaajuisia pääkeloja käytettäessä
 • RMS-gradienttikentän muutosnopeus 30 T/s ja huippugradienttikentän muutosnopeus 150 T/s
 • Suurin spatiaalinen gradienttikentän voimakkuus 2,5 T/m 1,5 T:n magneettikentässä magneetin ollessa paikallaan ja 2,5 T/m 1,5 T:n magneettikentässä magneetin ollessa irrotettuna.

Edellä määritetyissä kuvausolosuhteissa testattuna potilaan pään ollessa magneettikuvauslaitteen keskellä HiRes 90K Advantage -istute tuotti korkeintaan < 2,4 °C:n lämpötilanousun 15 minuuttia yhtämittaisesti kestävässä kuvauksessa, kun käytettiin vartalokelaa ja kun koko kehon keskiarvoistettu SAR oli 1,7 W/kg.

Unilateraalisten käyttäjäolosuhteiden magneettikuvaustesteissä laitteen aiheuttama kuva-artefakta ulottui seuraavalle etäisyydelle HiRes 90K Advantage -istutteesta:

 • noin 6 cm 1,5 T:n magneettikuvausjärjestelmässä tilapäisen ei-magneettisen tulpan ollessa paikallaan ja käytettäessä gradienttikaikusekvenssiä
 • noin 11,5 cm 1,5 T:n magneettikuvausjärjestelmässä magneetin ollessa paikallaan ja käytettäessä gradienttikaikusekvenssiä

Nämä artefaktat voivat aiheuttaa diagnostisten tietojen hävikkiä istutteen läheisyydessä.Magneettikuvauksia koskeva varoitus

Älä päästä potilaita, joilla on HiRes 90K Advantage -sisäkorvaistute, magneettikuvauslaitteen läheisyyteen, paitsi jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Advanced Bionicsin suosittelemaa sidontatekniikkaa on noudatettava, kun potilaalle tehdään 1,5 T:n magneettikuvaus sisäinen magneetti paikallaan.
 • Jos laitteen aiheuttaman artefaktan pienenemisestä on kliinistä hyötyä (esimerkiksi joidenkin pää- tai kaulakuvausten yhteydessä), sisäinen magneetti poistetaan kirurgisesti ja mahdollisesti korvataan tilapäisellä ei-magneettisella tulpalla ennen kuin potilaalle tehdään magneettikuvaus.
 • Ulkoinen ääniprosessori ja kela riisutaan ennen siirtymistä huoneeseen, jossa magneettikuvauslaite sijaitsee.
 • Suositeltu vähimmäisaikaväli istuteleikkauksen ja magneettikuvauksen välillä on 2–4 viikkoa, jotta mahdollinen tulehdus ehtii poistua.
 • Magneettikuvausta ei suositella, jos potilaalla on kuume.

Huomautus: MRI-antennikelasuojuksen kiinnittämisessä käytettävä sidontatekniikka kehitettiin ja hyväksyttiin magneettien siirtymisen estämiseksi ja magneettisen momentin kumoamiseksi 1,5 T:n magneettikuvauksessa, mutta istutteen alueella voi silti esiintyä epämukavuutta ja kipua. Keskustele lääkärisi kanssa, jos tämä aiheuttaa suuria ongelmia.

Huomautus: Jos epämukava tunne jatkuu magneettikuvauksen jälkeen, kerro siitä lääkärille.

Huomautus: Jos MRI-antennikelasuojus ja sisäinen magneetti eivät pysy paikallaan magneettikuvauksen aikana, magneetti voi siirtyä pois paikaltaan tai käyttäjä voi tarvita kirurgista toimenpidettä.

Huomautus: Keskustele lääkärisi kanssa ennen magneettikuvausta siitä, ovatko magneettikuvauksen tarjoamat hyödyt sellaisia, että se tulee asettaa etusijalle muihin mahdollisiin kuvantamismenetelmiin nähden.

 • Magneettikuvauksen valmistelu on suoritettava magneettikuvaushuoneen ulkopuolella.
 • Varmista ennen jatkamista, että potilaan istute tai molemminpuoliset istutteet ovat yhteensopivia magneettikuvauksen kanssa. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla laitteen liikkuminen tai vaurioituminen, magneetin liikkuminen, potilaan epämukava olo tai potilaan loukkaantuminen ja kipu.
 • Magneettikuvaustoimenpiteet ovat vasta-aiheisia CLARION (C1 ja CII) -sisäkorvaistutteiden käyttäjille.

Lisätietoja magneettikuvauslaitteen käytöstä HiRes 90K Advantage -laitteen kanssa saa Advanced Bionicsin tekniseltä tuelta.

HiRes 90K -sisäkorvaistuteperheen magneettikuvaustestaus sisäisen magneetin ollessa paikallaan koskee vain niitä markkina-alueita, joille on saatu siihen viranomaishyväksyntä. Lisätietoa saat ottamalla yhteyttä Advanced Bionicsin edustajaan.


MRI-antennikelasuojus

MRI-antennikelasuojus on kiinnitettävä paikalleen sidontatekniikkaa käyttämällä, jotta potilas voi käydä magneettikuvauksessa magneetin ollessa paikallaan. Käyttöohjeita, mukaan lukien suositeltua sidontatekniikkaa koskevia ohjeita, on noudatettava.

Painesiteen käyttäminen ennen magneettikuvausta HiRes 90K:n käyttäjillä

Tässä asiakirjassa annetaan yleisiä ohjeita, jotka koskevat painesiteen käyttöä istutteen (ja magneetin) päällä, jotta magneettikuvaus voidaan suorittaa.


Tarvittavat materiaalitHurt-Free-side – sairaalatasoinen
 
 • Lateksiton
 • Leveys 5 cm
 • Johnson and Johnson (tai vastaava)

Hurt-Free-side – sairaalatasoinen

 • Lateksiton
 • Leveys 5 cm
 • Johnson and Johnson (tai vastaava)


Venyvä teippi

 • Lateksiton
 • Leveys 2–2,5 cm
 • 3M – Nexcare (tai vastaava)


MRI-antennikelasuojus CI-7521 – Advanced BionicsPotilaan kelaMerkintäkynäItsekiinnittyvä Coach-tukiside, leveys 3 tuumaa (8 cm)

 • Johnson and Johnson


MRI-antennikelasuojus CI-7521 – Advanced BionicsPotilaan kelaMerkintäkynä


Toimenpide


1

Potilaan on oltava istuma-asennossa, jotta istutteen kohta on ulottuvilla.

HUOMAUTUS: Jos potilaalla on molemminpuolinen istute, paikanna molemmat istutelaitteet seuraavien vaiheiden avulla. Molempien istutteiden kohdalla on oltava paineside magneettien päällä.

2

Kiinnitä MRI-antennikelasuojus istutteen magneetin päälle. Aseta potilaan kela (johto irrotettuna) istutteen kohdan päälle. Magneetit pitävät kelan paikallaan.


Magneettien paikallaan pitämä potilaan kela

3

Leikkaa Coach-siteestä riittävän pitkä pala, jotta sen voi kietoa kerran pään ympäri.

4

Kiedo pala pään ympäri niin, että side peittää potilaan kelan. Kiedo side tiukasti.


Potilaan kela siteen alla

5

Piirrä kelan ääriviivat siteeseen merkintäkynällä.


Siteessä näkyvät kelan ääriviivat

6

Irrota potilaan kela, mutta pidä side paikallaan.


Kelan irrottaminen siteen ollessa paikallaan

7

Liu’uta MRI-antennikelasuojus siteen alle, ja kohdista se kelan ääriviivojen kanssa.


MRI-antennikelasuojuksen asettaminen

MRI-antennikelasuojus merkittyjen ääriviivojen alla

8

Mittaa pään koko ja painesiteen tarvittava pituus Ota jäljellä oleva Coach-siderulla, ja kiedo side kerran pään ympäri venyttämättä sitä.


Jäljellä oleva Coach-siderulla kerran pään ympäri kiedottuna

9

Merkitse siteeseen se kohta, kun se on kiedottu kerran pään ympäri. Tämä on pään ympärysmitta.


Siteeseen merkitään yksi kierros         

Merkitty pään ympärysmitta siteen ollessa päässä

10

Avaa pitkäksi side, johon on merkitty pään ympärysmitta, ja aseta se tasaiselle alustalle.


Merkitty pään ympärysmitta

11

Rullaa auki jäljellä oleva siderulla. Ota siteen alkupäästä kiinni ja taita merkityn pään ympärysmitan kohdalta.


12

Leikkaa tai revi jäljellä oleva side siitä kohtaa, mihin siteen alkupää osuu. Leikatun sidepalan pituus on kaksi kertaa pään ympärysmitta.


13

Kiinnitä paineside. Kiedo leikattu pala tällä kertaa erittäin tiukasti venyttäen sidettä merkkiviivan kohdalta vielä puoli kierrosta pään ympäri.

HUOMAUTUS: 1,5 kierroksen jälkeen merkkiviivan pitäisi olla eri puolella päätä kuin mistä aloitit kietomisen.


14

Kiedo sidettä vielä 1,5 kierrosta (150 %) niin, että kiedot sen kolme täyttä kierrosta pään ympäri.

HUOMAUTUS: Kolmen kierroksen jälkeen siteen pitäisi loppua siihen kohtaan, josta aloitit kietomisen (myös se on hyväksyttävää, jos side jatkuu kauemmas).Magneettikuvauksen jälkeen

Kun magneettikuvaus on päättynyt, poista Coach-side, teippi ja MRI-antennikelasuojus varovasti.

Heitä kaikki käytetyt osat pois, mukaan lukien MRI-antennikelasuojus.

Auditory Technical Services

Advanced Bionics provides one-on-one technical support for professionals – including surgeons, audiologitsts, clinicians, educators, and therapists.

Surgical Support

Advanced Bionics is committed to supporting you and your surgical team, from immediate help in the OR to onsite training and instructive online materials.

Related Documents

D000024919-RevB