Starten på et liv med høreglæde

Dagen hvor din lyd bliver tilsluttet vil være starten på et nyt liv med lyd. Tilslutningen vil typisk finde sted to til fire uger efter operationen, og det er helt naturligt, at du ser frem til dagen med håb, spænding og mange forventninger. Når dit cochlear implantat tilsluttes, er målsætningen ganske enkel: at finde et komfortabelt lydstyrkeniveau på tværs af frekvensspektret (tonehøjde), så din første justering af din nye hørelse bliver så god som muligt. Hvis du kan høre forskel på en høj eller blød tone efter første tilslutning, har dagen været vellykket, og du er på vej til din bedst mulige hørelse.

Vil du i kontakt med en CI-bruger så skriv til os på info.sca@advancedbionics.com og vi formidler gerne kontakt til en af vores brugere.

“En af mine mest mindeværdige høreoplevelser med mine cochlear implantater var at høre min datters stemme efter tilslutningen.”


— Maria Anderson, som fik sit første implantat, da hun var 52 år og nummer to, da hun var 54 år

Hvad du kan forvente på din store dag


Rejsen til hørelse vil være fuld af glade øjeblikke, herunder din første tilslutning, som typisk er planlagt to til fire uger efter operationen. Det kan føles, som om der er en evighed mellem de to datoer, men det giver dit ar mulighed for at hele,

Hvad du rent faktisk hører, når cochlear implantatet fra AB bliver tilsluttet, afhænger af mange faktorer. Hvor godt du kommer til at høre afhænger af:

  • Hvor godt du har hørt med dine høreapparater
  • Hvor meget du øver dig i at høre med dit nye cochlear implantat
  • Hvor gammel du er ved operationen
  • Det indre øres sundhedstilstand
  • Andre helbredstilstande, som kan påvirke hørelsen

Hver person er unik og vil reagere forskelligt på det, som de hører. Med tid og øvelse vil du høre stadig flere detaljer i de lyde, der er omkring dig.

Forbered dig på tilslutningen af din nye lyd

Hvis din audiologpæd har givet dig læsemateriale eller andet relevant, så sørg for at have det læst, inden din tilslutning. Husk at det er meget forskelligt, hvordan den første tilslutning opleves. 

SLET Din hørespecialist giver dig muligvis også et patientprocessorsæt før din første aftale. SLETHvis du har sættet, skal du forberede din processor til den indledende aktivering ved at oplade batterierne dagen før aftalen.


Hvordan mon det lyder for dig?

Først kan tale og lyd føles som vibrationer eller lyde som klapren og forvrængede lyde. Nogle personer kan genkende tale med det samme, men den kan lyde mekanisk og kunstig eller være høj i tonen. For andre lyder talen naturlig med det samme, sådan som de husker den. For personer med længerevarende hørenedsættelse, har hjernen været berøvet meningsfuld lyd i meget lang tid, i nogle tilfælde siden fødslen. Det tager tid for hjernen at lære eller genlære, hvordan de enkelte lyde skal adskilles og blive til ord og sætninger. Med tålmodighed og øvelse vil det alt sammen blive meningsfuldt.

Efterhånden som hjernen tilpasser sig og lærer det komplette lydbillede, vil det, du hører, blive mere naturligt. Den første høreoplevelse med et cochlear implantat er ikke afgørende for, hvordan du over tid vil komme til at høre og udvikle dit sprog og din stemme.


Dit vej til bedre hørelse

Din tekniker på CI-centeret bruger et specielt program til at lave et personligt program til din lydprocessor. Teknikeren skruer op og ned for forskellige lyde for at finde det helt rigtige niveau til dig. Du skal undervejs fortælle teknikeren, hvad du hører, og hvordan lydstyrken og tonehøjden er.


Programmering af din processor

Din tekniker kobler dit personlige program til din processor. SLETProgrammeringsaftalen kan eventuelt starte med diagnosticering og afprøvning af programmet for at være sikker på, at alt er aktiveret, herunder også din hørenerve.


Indstilling af lydstyrken

Teknikeren vil langsomt øge lydstyrken og bede dig om at fortælle, hvornår du hører noget. Måske vil du også høre en bippende lyd. Det afhænger af den programmeringsteknik, som teknikeren bruger. Det er vigtigt at huske på, at det ikke er vigtigt, hvad du hører, eller om du genkender lyden. Det vigtigste er, at du fortæller teknikeren, hvornår du begynder at høre eller opfatte noget. Dit komfortable lydniveau forandrer sig med tiden, så den lydstyrke, du vælger på den første dag, er ikke nødvendigvis den, som du vil lytte til efter de næste tilpasninger.


Tonehøjde og lydstyrke

Du kan også blive bedt om at sammenligne lydstyrken af to lyde, så din tekniker kan indstille lydstyrken for forskellige tonehøjder. Dette kan blive gentaget for forskellige lyde. Husk på, at lydstyrke drejer sig om hvor høj lyden er, mens tonehøjde drejer sig om tonekvaliteten. For eksempel lyder en lyd, som har en lavere tonehøjde, dybere, såsom en bastromme eller en mandestemme. En lyd, som har en højere tonehøjde, lyder som en fløjte eller en kvindestemme. Du skal have den samme lydstyrke, selv når tonehøjden er forskellig. Måske lyder det kompliceret, men denne øvelse bliver tit nemmere med tiden.


Programmer

Ved din første aftale begynder teknikeren med et program eller et par programmer, som du skal afprøve inden den næste aftale. Din tekniker vil spørge ind til, hvilke behov du har for at høre, og i hvilke lyttemiljøer du færdes i for at kunne give dig de bedste programmer. Når du kommer hjem, skal du bruge programmet eller programmerne alle dine vågne timer for at vurdere om de er de rigtige for dig.  Det er en god idé at notere, hvordan et program lyder, dine resultater og dine udfordringer med at høre bestemte lyde eller høre i bestemte omgivelser. Så sikrer du dig den bedste tilpasning.


Hvem skal være med til den første tilpasning?

Det er en god idé at tage en pårørende eller en ven med til din første tilpasning, så I sammen senere kan snakke om, hvordan det gik og hvordan I oplevede tilslutningen. SLETDin hørespecialist kan også fortælle dig, hvem du kan tage med, hvis du ønsker at have andre med.

Voksne og teenagere skal fokusere på at lytte og arbejde med teknikeren. Det kan være trættende, og det kan vare op til en time eller mere. Det er vanskeligt at forudsige, hvor meget du vil forstå i begyndelsen. SLET En eller to personer vil være støtte nok.

 

 

Lær at høre med dine cochlear implantater

Efterhånden som du vænner dig til dine nye cochlear implantater, vil lyden begynde at forandre sig. Det er helt naturligt og hænger sammen med de ændringer, der sker i dit høresystem, når dine nerver og din hjerne vænner sig til den nye lyd.

Det kræver tid og øvelse at høre optimalt med cochlear implantater. Det er vigtigt at huske på, at det er en proces, og ikke noget, der sker med det samme. Du eller dit barn skal lære og høre med den nye lyd, og det kræver tålmodighed, tid og fokuseret og målrettet træning. Husk at spørge din audiologpæd, om CI-Centeret tilbydergenoptræning til dig eller dig barn. Du kan også bruge nogle af de genoptræningsmaterialer, som AB tilbyder i  The Listening Room™.

Ting, du skal vide, før du tager hjem

Inden du forlader teknikeren, skal du være sikker på, at du har forstået, hvordan du placerer og bruger dine processorer, og hvordan du skifter batterier. Startvejledningen og betjeningsvejledningen kan bruges til genopfriskning, når du har fået mere erfaring med systemet. Husk - at lyd kan være både behagelig og ubehagelig, når du begynder at bruge dit cochlear implantat. Det er derfor vigtigt, at du væner dig til processorerne og bruger dem i al den tid, du er vågen.

Sådan forbedres hørelsen

Når du starter din rejse mod hørelse, er det vigtigt at huske på de tre aspekter, som påvirker udviklingen af hørelsen:

  • Tid
  • Programmering
  • Træning

Det er vigtigt at huske på, at du skal være tålmodig mens dit høresystem udvikler sig. Hvor hurtigt fremskridtene sker varierer fra bruger til bruger og afhænger for voksne af øvelse og gentagne indtryk. Ud over at udarbejde en rehabiliteringsplan med din audiologpæd, kan du også bruge The Listening Room™, som er en interaktiv hjemmeside for forældre og audiologpæder, der giver gratis ideer, materialer og støtte for at fremme aktiv lytning og sprogstimulering.

Dine næste tilpasninger

Du skal møde op flere gange i løbet af de næste måneder for at få udført justeringer og vurderet dine fremskridt. Den information, som du giver om dine oplevelser med lyd og forskellige programmer hjælper teknikeren med at optimere din hørelse. 

Kontakt AB-kontoret i dit område eller din audiologpæd på CI-Centeret, hvis du har spørgsmål.

 

 

Formularen er blevet indsendt!

Tak, fordi du kontaktede os for at få hjælp til at finde den rette høreløsning for dig. Du kan trygt stole på os. Vi er et fællesskab bestående af specialister og brugere af cochlear implantater, og vi er parate til at hjælpe dig med at høre og blive hørt. Du vil snart blive kontaktet af en medarbejder fra Advanced Bionics.

Hvis din henvendelse haster, eller hvis du har yderligere spørgsmål, kan du kontakte os på adressen customerservice.sca@advancedbionics.com.
Ring til:  0045 6342 4252

Kundeservice

Telefon eller sms: +45 6122 5928

I tidsrummet:
Mandag-torsdag kl. 08:00-16:00
Fredag kl. 08:00-16:00

Vi sidder klar til at hjælpe dig

Vores team består af ansvarsfulde specialister og dedikerede frivillige, som hjælper dig og din familie med information, oplæring og hjælp til at vælge, anskaffe og leve med cochlear implantater.AB's fortrolighedserklæring Hos AB værner vi om dit privatliv. Vi vil aldrig sælge eller videregive personlige oplysninger til en tredjepart med henblik på markedsføring.DK-consumer-content-4


Kontakt kundeservice

Telefon:
+45 6342 4252

SMS:

+45 6342 4252

Email:
customerservice.sca@advancedbionics.com

Vores åbningstider:
Mandag-torsdag kl. 08.00-16:00
Fredag kl. 08.00-15:00

 

Formularen er blevet indsendt!

Tak, fordi du kontaktede os for at få hjælp til at finde den rette høreløsning for dig. Du kan trygt stole på os. Vi er et fællesskab bestående af specialister og brugere af cochlear implantater, og vi er parate til at hjælpe dig med at høre og blive hørt. Du vil snart blive kontaktet af en medarbejder fra Advanced Bionics.

Hvis din henvendelse haster, eller hvis du har yderligere spørgsmål, kan du kontakte os på adressen customerservice.sca@advancedbionics.com.
Ring til:  0045 6342 4252

Kundeservice

Telefon eller sms: +45 6122 5928

I tidsrummet:
Mandag-torsdag kl. 08:00-16:00
Fredag kl. 08:00-16:00

Vi sidder klar til at hjælpe dig

Vores team består af ansvarsfulde specialister og dedikerede frivillige, som hjælper dig og din familie med information, oplæring og hjælp til at vælge, anskaffe og leve med cochlear implantater.AB's fortrolighedserklæring Hos AB værner vi om dit privatliv. Vi vil aldrig sælge eller videregive personlige oplysninger til en tredjepart med henblik på markedsføring.DK-partials-7


Relaterede downloads