Yleistä kuulonalenemasta

Ihmisen kuulo on monimutkainen prosessi, joka perustuu korvien ja aivojen useiden eri alueiden yhteistoimintaan.

Korva vastaanottaa äänet ja välittää ne aivoihin tulkittaviksi. Tähän prosessiin osallistuu korvan kolme eri osaa: ulko-, väli- ja sisäkorva. Kaikki lapsen kuulemat äänet voidaan kuvata neljän ominaisuuden suhteen: voimakkuus, taajuus, suunta ja aika (muutokset edellisissä kolmessa ominaisuudessa hetkestä toiseen).

Jos jokin näistä neljästä ominaisuudesta ei toimi normaalisti tai on vaurioitunut, seurauksena on kuulonalenema. Audionomin tekemän kuulontutkimuksen avulla ongelma voidaan tunnistaa.

Millainen on korvan rakenne?

Korvan rakenne on täysin valmis heti lapsen syntyessä ja koostuu kolmesta osasta, joilla jokaisella on tärkeä tehtävä kuulemisessa.
 


ULKOKORVA toimii suppilona, joka kerää ääniaallot ja johtaa ne tärykalvolle.
 

VÄLIKORVA vahvistaa ääniaaltojen värähtelyä ja johtaa ne sisäkorvaan.
 

SISÄKORVAN simpukka eli koklea ja aistinsolut muuntavat ääniaallot hermoimpulsseiksi, jotka kulkeutuvat kuulohermoa pitkin aivoihin.
 

Audiogrammin ymmärtäminen

Audiogrammi on graafinen esitys lapsesi kuulosta. Jos lapsen kuulonalenema on lievä tai keskivaikea (20–70 dB), hänellä voi olla vaikeuksia kuulla hiljaista puhetta, etäällä olevan ihmisen puhetta tai myös tavallista puhetta lähietäisyydeltä. Lapset, joilla on diagnosoitu vaikea tai erittäin vaikea kuulonalenema (70–90+ dB), kuulevat vain voimakkaita ääniä, tai he tuntevat tietyt voimakkaat äänet värähtelyinä.

Kuuloalan ammattilainen valitsee lapsellesi parhaat vaihtoehdot sen perusteella, miten kuulontutkimuksesta saadut tulokset sijoittuvat audiogrammissa.

Lapsen kuulonaleneman ymmärtäminen

Jokainen lapsi on ainutlaatuinen, ja kuulonalenema voi vaikuttaa jokaiseen lapseen eri tavoin. Ikä, taso, varhainen puuttuminen ja tuki ovat neljä tärkeää tekijää, jotka voivat ratkaista, mitä vaikutuksia kuulonalenemalla saattaa olla heidän elämäänsä.
 

IKÄ

Lapsen ensimmäiset vuodet ovat puheen- ja kielenkehityksen kannalta tärkeimpiä. Kuulonaleneman vaikutus on näin ollen suurin lapsilla, joilla kuulonalenema on synnynnäinen tai joilla se kehittyy pian syntymän jälkeen.

kuulonaleneman taso

Kuulonaleneman taso voi vaihdella lievästä erittäin vaikeaan. Mitä vakavampi taso, sitä suurempi vaikutus.

varhainen puuttuminen

Mitä aikaisemmin lapsen kuulonalenema havaitaan, sitä aikaisemmin hän saa tukea ja sitä paremmin hän voi oppia puhuttua kieltä.

TUKI

Lapset, joilla on kuulonalenema ja jotka saavat oikea-aikaista ja asianmukaista hoitoa ja kuntoutusta, voivat kasvaa ja kehittyä samalla tavalla kuin normaalikuuloisetkin.

Kuulonaleneman hallinta

Kun lapsella on todettu kuulonalenema, on tärkeää puuttua siihen mahdollisimman pian. Tavoitteena on minimoida kehitysviiveet ja helpottaa kommunikatiivista, emotionaalista, sosiaalista ja oppimiseen liittyvää kehitystä.

Lapsilla, joilla kuulonalenema kehittyy myöhemmällä iällä, se voidaan tunnistaa tehokaasti pian sen alkamisen jälkeen ja siihen voidaan puuttua rajoittaen sen vaikutusta.

Vaihtoehtoihin ja tekniikoihin tutustuminen

Kun lapsellasi on todettu kuulonalenema, tapaat joukon asiantuntijoita, jotka vastaavat kaikkiin kysymyksiisi ja auttavat sinua päättämään, mikä hoitovaihtoehto on lapsellesi paras.

Kuulokojeet ovat yleensä erinomainen ratkaisu lapsille, joilla on lievä tai keskivaikea kuulonalenema, mutta sisäkorvaistutteet ovat ensisijainen vaihtoehto heille, joilla kuulonalenema on vaikea tai erittäin vaikea.2 Tavallisesti lapsille, joilla ilmenee merkkejä kuulonalenemasta, annetaan ensin kuulokojeet.

Kuuloalan ammattilaiset seuraavat tarkasti, kuinka lapsesi suoriutuu saamillaan kuulokojeilla ja arvioi, olisiko sisäkorvaistute hänelle sopiva vaihtoehto.

Miten kuulla paremmin haastavissa ympäristöissä

Kun lapsi kuulee kahdella korvalla, se auttaa häntä merkittävästi hahmottamaan, mistä suunnasta äänet – kuten lähestyvän auton tööttäys tai ystävän huuto pihaleikeissä – kuuluvat. Kahdella korvalla kuuleminen auttaa lapsia kuulemaan paremmin myös meluisissa tilanteissa, kuten leikeissä tai ruokalassa.

Tästä syystä täydellisimmät kuuloratkaisut mahdollistavat molempien korvien käytön. Ratkaisu voi olla sisäkorvaistute kummassakin korvassa tai istute toisessa korvassa ja yhteensopiva kuulokoje toisessa. Phonak ja Advanced Bionics tarjoaa käyttöösi teknologiaa, joka menee muita vaihtoehtoja pidemmälle. Kuulolaitteidemme integroidut tekniikat "keskustelevat" keskenään langattoman signaalin välityksellä, jonka ansiosta lapsesi kuulee mahdollisimman suuren osan ympäristön äänistä.

HALUATKO JUTELLA

SEURAAVA OSIO

VIITTEET

1.

World Health Organization, Child Hearing Loss. Act Now, Here’s How! https://www.who.int/pbd/deafness/world-hearingday/WHD2016_Brochure_EN_2.pdf

2.

Eddins, David A. “Sandlin´s Textbook of Hearing Aid Amplification.”(2014):p.660

Tiesitkö, että?

Tutkimukset osoittavat, että jos syntymäkuurot lapset tai lapset, joilla kuulonalenema kehittyy hyvin varhain, saavat asianmukaista kuntoutusta kuuden ensimmäisen ikäkuukauden aikana, ovat 5-vuotiaina kielenkehitykseltään tasavertaisia normaalikuuloisten ikätovereidensa kanssa.1

Lomakkeen lähettäminen onnistui!

Kiitos, että otit meihin yhteyttä kuuloratkaisuihin liittyvissä kysymyksissä. Kuule ja tule kuulluksi Hear and Be Heard™ -yhteisön avulla, joka muodostuu kuuloalan ammattilaisista ja sisäkorvaistutteiden käyttäjistä. Advanced Bionicsin edustaja ottaa sinuun pian yhteyttä.

Jos pyyntösi edellyttää välitöntä huomiota tai sinulla on lisää kysyttävää, kirjoita osoitteeseen Hear@AdvancedBionics.com.

Maksuton puhelinnumero:  +1.866.844.HEAR (4327)

Autamme mielellämme

Olemme ryhmä ammattilaisia ja vapaaehtoisia, ja tarjoamme sinulle ja läheisillesi tietoa, koulutusta ja tukea, kun valitset, olet saamassa ja elät sisäkorvaistutteen kanssa.AB:n tietosuojakäytäntö AB suhtautuu vakavasti tietosuojaan. Emme koskaan myy tai välitä henkilötietojasi muille yrityksille markkinointitarkoituksia varten.FI-Form-2


D000028679