Oversigt over hørenedsættelse

Evnen til at høre er en indviklet proces, der afhænger af, at en masse dele i øret samarbejder med hjernen.

Ørets opgave er at opfange lyde og sende dem til hjernen, hvor de bliver fortolket. Denne proces omfatter tre separate dele af øret: det ydre øre, mellemøret og det indre øre. Hver eneste lyd, et barn hører, kan beskrives i fire dimensioner: lydstyrke, tonehøjde, retning og tid (ændringer i de foregående tre dimensioner fra det ene øjeblik til det andet).

Der opstår en hørenedsættelse, hvis en af disse dele ikke fungerer normalt eller er beskadiget, hvilket påvirker de fire dimensioner. En ørelæge kan afgrænse problemet ved at lave en høretest.

Hvordan er øret opbygget?

Strukturen på dit barns øre er fuldt udviklet ved fødslen og består af tre dele, som hver i sær spiller en vigtig rolle for hørelsen.


DET YDRE ØRE fungerer som en tragt, der leder lydvibrationer ind til trommehinden.
 

MELLEMØRET forstærker disse vibrationer og leder dem videre til det indre øre.
 

DET INDRE ØRE indeholder cochlea/sneglen med celler, der omdanner lydvibrationerne til nerveimpulser, som overføres til hørenerven.
 

Sådan skal audiogrammet forstås

Et audiogram er en illustration af dit barns hørelse. Et barn med mild til moderat hørenedsættelse (20-70 dB) kan opleve, at det er svært at høre og forstå svag tale, tale fra afstand eller selv normal tale ved korte afstande. De, der er diagnosticeret med svær til meget svær hørenedsættelse (70-90+ dB), kan kun høre høje lyde eller opfange bestemte høje lyde som vibrationer.

Din ørelæge vil finde de bedste løsninger til dit barn baseret på dit barns resultater på høretestens audiogram.

Forstå dit barns hørenedsættelse

Alle børn er unikke. Og hørenedsættelse kan påvirke dem forskelligt. Fire nøglefaktorer – alder, grad, intervention og støtte – kan være med til at afgøre, hvordan hørenedsættelsen kan påvirke deres liv.

ALDER

Et barns første år er de vigtigste for udviklingen af tale og sproglige evner. Så hørenedsættelsen har størst påvirkning hos dem, der er født med hørenedsættelsen, eller hvor hørenedsættelsen udvikles kort efter fødslen.

GRAD

Graden af hørenedsættelse kan variere fra mild til meget svær. Jo mere alvorlig graden er, desto større påvirkning.

INTERVENTION

Jo hurtigere et barn identificeres med hørenedsættelse, og jo tidligere de modtager støtte, desto større er muligheden for at lære det talte sprog.

STØTTE

Børn med hørenedsættelse, som modtager relevant behandling og intervention i tide, kan vokse og udvikles som andre med normal hørelse.

Håndtering af hørenedsættelse

Når dit barn har fået diagnosticeret hørenedsættelse, er det vigtigt at gøre noget ved det så hurtigt som muligt. Målet er at minimere udviklingsforsinkelser og sørge for at fremme kommunikation, uddannelse samt følelsesmæssig og social udvikling.

For de børn der udvikler hørenedsættelse ved en senere alder, kan hørescreening og høretest effektivt og hurtigt identificere hørenedsættelsen, efter den er indtruffet, så der kan gøres noget og begrænse den.

Kend dine muligheder og teknologierne

Efter dit barns hørenedsættelse er konstateret, vil du blive introduceret for en række fagfolk, som vil besvare alle dine spørgsmål og hjælpe dig med at beslutte, hvilken løsning der er bedst for dit barn.

Høreapparater er normalt en god løsning til børn med mild til moderat hørenedsættelse, hvorimod cochlear implantater er den førende løsning til dem med svær til meget svær hørenedsættelse.2 Typisk vil børn, der viser tegn på hørenedsættelse, blive udstyret med høreapparater først.

Dit team af fagfolk vil holde nøje øje med, hvordan disse høreapparater fungerer for dit barn, og de vil afgøre, om barnet er en kandidat for et CI.

Sådan hører man bedre i udfordrende miljøer

Hørelse på begge ører hjælper på dramatisk vis børn med den rumlige orientering, hvilket gør det lettere at opfange, hvorfra lyden kommer – f.eks. hornet fra en bil, der nærmer sig, eller en ven der kalder på legepladsen. Hørelse med to ører hjælper også børn med nemmere at kunne høre tale i støjende situationer, f.eks. under leg eller ved frokost i kantinen.

Det er af denne årsag, at de mest komplette høreløsninger benytter brugen af begge ører. Dette kan være cochlear implantater i begge ører eller et implantat i et øre og et kompatibelt høreapparat ved det andet. Med Phonak og Advanced Bionics vil du få en teknologi, der er bedre end andre løsninger. De integrerede teknologier i vores høreapparater "snakker" sammen via et trådløst signal, der sikrer, at dit barn hører så meget som muligt fra omgivelserne.

LAD OS TAGE EN SNAK

NÆSTE AFSNIT

HENVISNINGER

1.

World Health Organization, Child Hearing Loss. Act Now, Here’s How! https://www.who.int/pbd/deafness/world-hearingday/WHD2016_Brochure_EN_2.pdf

2.

Eddins, David A. “Sandlin´s Textbook of Hearing Aid Amplification.”(2014):p.660

Vidste du det?

Forskning viser, at børn, som er født døve eller får hørenedsættelse meget i tidligt i livet – og som modtager relevant intervention inden de er seks måneder gamle – kommer på niveau med deres hørende kammerater hvad angår sprogudvikling, når de er fem år gamle.1

Formularen er blevet indsendt!

Tak, fordi du kontaktede os for at få hjælp til at finde den rette høreløsning for dig. Du kan trygt stole på os. Vi er et fællesskab bestående af specialister og brugere af cochlear implantater, og vi er parate til at hjælpe dig med at høre og blive hørt. Du vil snart blive kontaktet af en medarbejder fra Advanced Bionics.

Hvis din henvendelse haster, eller hvis du har yderligere spørgsmål, kan du kontakte os på adressen Hear@AdvancedBionics.com.
Ring til:  0045 6342 4252

Vi sidder klar til at hjælpe dig

Vores team består af ansvarsfulde specialister og dedikerede frivillige, som hjælper dig og din familie med information, oplæring og hjælp til at vælge, anskaffe og leve med cochlear implantater.AB's fortrolighedserklæring Hos AB værner vi om dit privatliv. Vi vil aldrig sælge eller videregive personlige oplysninger til en tredjepart med henblik på markedsføring.DK-Form-2


D000028632