Informacje, znajdujące się na stronie są przeznaczone dla profesjonalistów medycznych

Informacje, znajdujące się na stronie są przeznaczone dla profesjonalistów medycznych. Dziękujemy za zrozumienie.

Czy jesteś specjalistą medycznym? 

Znajdź właściwe rozwiązanie dla Twojego ubytku słuchu

Wybierz zdanie najlepiej opisujące stan Twojego słuchu:
 


Brak słyszenia w obu uszach


Częściowe słyszenie w obu uszach

Czy implant ślimakowy będzie dla mnie odpowiednim rozwiązaniem?