Znajdź właściwe rozwiązanie dla Twojego ubytku słuchu

Wybierz zdanie najlepiej opisujące stan Twojego słuchu:
 


Brak słyszenia w obu uszach


Częściowe słyszenie w obu uszach

Czy implant ślimakowy będzie dla mnie odpowiednim rozwiązaniem?