Informacje, znajdujące się na stronie są przeznaczone dla profesjonalistów medycznych

Informacje, znajdujące się na stronie są przeznaczone dla profesjonalistów medycznych. Dziękujemy za zrozumienie.

Czy jesteś specjalistą medycznym? 

Obsługa klienta i pomoc techniczna — najczęściej zadawane pytania

Firma Advanced Bionics wspiera swoich klientów na każdym etapie procesu, który prowadzi do odzyskania słuchu. Firma AB zapewnia swoim klientom kompleksowe wsparcie: od materiałów źródłowych dostępnych online po kompetentny i zaangażowany personel działu obsługi klienta.

W dalszej części przedstawione są najczęściej zadawane pytania dotyczące obsługi klienta i pomocy technicznej.   W przypadku nieznalezienia odpowiedzi na poszukiwane pytanie       należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy AB     w celu uzyskania pomocy.

Usługi, których celem jest wspieranie klienta


Eksperci działu obsługi klienta firmy AB są doskonale przeszkoleni i są w stanie zapewnić wysoką jakość usług. Dotyczy to w szczególności:

 • Udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące słyszenia i technologii implantu ślimakowego oraz opcji finansowania
 •  Znajdź najbliższą Tobie klinikę, w której wszczepia się implanty ślimakowe
 • Wysyłania informacji
 •   Kontaktowania klienta ze stowarzyszeniami i organizacjami, takimi jak Bionic Ear Association (BEA) 
 • Rozwiązywania problemów technicznych
 • Wysyłania procesorów zamiennych
Jak skontaktować się z działem obsługi klienta firmy AB?

Z działem obsługi klienta firmy AB można skontaktować się w następujący sposób:

 • Telefon: +48 426 162 674

Od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 17.00

 


Jak zamawiać produkty firmy AB?

Należy skontaktować się z regionalnym biurem firmy Advanced Bionics, aby uzyskać więcej informacji.


Czy można składać zamówienie online?

Mieszkańcy Kanady i Stanów Zjednoczonych mogą bezpiecznie składać zamówienia online w [sklepie internetowym] firmy AB. Przed złożeniem zamówienia w sklepie internetowym firmy AB należy [zarejestrować się] w serwisie obsługi klienta firmy Advanced Bionics. Ze względów związanych z bezpieczeństwem i ochroną poufności przed przypisaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła zostanie przeprowadzona weryfikacja, czy dana osoba (lub jej dziecko) została zarejestrowana jako użytkownik produktów firmy AB. Gdy identyfikator użytkownika oraz hasła zostaną przesłane, opłatami za produkty będą mogły być obciążane przypisane do konta karty American Express, Discover, MasterCard lub Visa.

W przypadku użytkowników spoza Ameryki Północnej należy skontaktować się z regionalnym biurem firmy Advanced Bionics, aby uzyskać więcej informacji.


Część systemu implantu ślimakowego firmy AB nie działa prawidłowo. Co należy zrobić w takiej sytuacji?

Należy kontaktować się z działem obsługi klienta firmy AB. Przedstawiciel działu obsługi klienta ustali, która część nie działa prawidłowo. Jeżeli dany produkt jest objęty gwarancją, przedstawiciel działu obsługi klienta rozpocznie procedurę autoryzacji zwrotu (RMA).


Jak zwrócić wadliwy produkt do firmy Advanced Bionics?

Należy zadzwonić do działu obsługi klienta firmy AB w celu uzyskania numeru autoryzacji zwrotu. Wraz z produktem zamiennym klient otrzymuje kopertę z opłaconą przesyłką. Należy umieścić wadliwy produkt w kopercie z opłaconą przesyłką i ją nadać. 


W jaki sposób można dowiedzieć się, czy sprzęt jest objęty gwarancją?

Należy skontaktować się z regionalnym biurem firmy Advanced Bionics, aby uzyskać więcej informacji. Przedstawiciel działu obsługi klienta wyszuka w bazie danych nazwisko klienta i poinformuje, czy sprzęt jest objęty gwarancją.


Co należy zrobić w sytuacji, gdy element systemu implantu ślimakowego firmy AB nie działa prawidłowo i nie jest już objęty gwarancją?

Należy skontaktować się z regionalnym biurem firmy Advanced Bionics. Przedstawiciel działu obsługi klienta potwierdzi, że produkt nie jest już objęty gwarancją i złoży zamówienie. 


Jak długo trzeba czekać na produkt zamienny i w jaki sposób będzie on wysłany?

Czas oraz metoda wysyłki mogą różnić się w zależności od regionu. Należy skontaktować się z regionalnym biurem firmy Advanced Bionics, aby uzyskać więcej informacji.


Co należy zrobić w sytuacji, gdy element systemu implantu ślimakowego firmy AB nie działa prawidłowo i nie jest już objęty gwarancją?

Należy skontaktować się z regionalnym biurem firmy Advanced Bionics. W przypadku żądania pogwarancyjnej naprawy lub wymiany procesora dźwięku będzie naliczona opłata.


Co należy zrobić w sytuacji zgubienia lub nieumyślnego uszkodzenia procesora dźwięku firmy AB?

Należy skontaktować się z regionalnym biurem firmy Advanced Bionics.Czy osoby z wszczepionym implantem ślimakowym mogą podróżować samolotem?

Tak, podróże lotnicze są bezpieczne dla pacjentów z wszczepionym implantem ślimakowym.


Czy trzeba wyłączyć procesor dźwięku, gdy personel pokładowy prosi o wyłączenie wszystkich urządzeń elektrycznych?

Nie. Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) potwierdza, że osoby z wszczepionym implantem ślimakowym firmy Advanced Bionics są ZWOLNIONE z obowiązku wyłączania procesora dźwięku, gdy wydawane jest polecenie wyłączenia telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki lub wszelkich innych urządzeń z przełącznikiem zasilania. Agencja FAA uznaje implanty ślimakowe za aparaty słuchowe, dlatego użytkownicy implantów są zwolnieni z obowiązku ich wyłączania.


Czy należy wyjąć procesor dźwięku na czas kontroli bezpieczeństwa na lotnisku?

Nie. Wykrywacze metali i skanery służb bezpieczeństwa nie uszkodzą implantu ani procesora dźwięku. Jednakże przejście osoby z implantem ślimakowym przez wykrywacze metali może aktywować alarm detektora. Zaleca się, aby pacjenci zawsze nosili przy sobie „Kartę identyfikacji pacjenta”.


Czy należy pozwolić na przepuszczenie procesora dźwięku przez urządzenie do prześwietlania promieniami rentgenowskimi podczas kontroli bezpieczeństwa na lotnisku?

Urządzenie do prześwietlania promieniami rentgenowskimi nie uszkodzi procesora dźwięku, jednak większość takich maszyn może potencjalnie uszkodzić mikrofony elektryczne stosowane w większości implantów ślimakowych i aparatów słuchowych. Należy unikać umieszczania tych przedmiotów w bagażu przewożonym w luku bagażowym lub bagażu podręcznym, które są prześwietlane przy użyciu promieni rentgenowskich.   Podczas kontroli bezpieczeństwa na lotnisku należy przejść z założonym procesorem i mikrofonem T-Mic TM   przez bramkę wykrywacza metali lub oddać je do ręcznej kontroli. 


Jak można otrzymać kartę identyfikacji pacjenta?

W przypadku, gdy karta identyfikacji pacjenta nie została wydana wraz z implantem ślimakowym, można zamówić kartę zastępczą, kontaktując się z działem obsługi klienta firmy Advanced Bionics.

 

Telefon: +48 426 162 674

Od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 17.00

Adres e-mail: implanty@geers.pl


Zasady zwrotu i wymiany

 • Firma AB może wymienić akcesorium na taki sam lub podobny produkt w tej samej cenie, jeżeli nie minęło 90 dni od daty zakupu, a produkt jest nieużywany i oryginalnie zapakowany. Firma Advanced Bionics nie pobiera opłaty manipulacyjnej za wymianę lub zwrot akcesoriów do  implantów ślimakowych..
 • Firma AB może zwrócić koszty zakupu akcesorium (bez kosztów wysyłki), jeżeli nie minęło 90 dni od daty zakupu, a produkt jest nieużywany i oryginalnie zapakowany.
 • Firma Advanced Bionics nie może wymienić akcesorium ani zwrócić kosztów jego zakupu, jeżeli upłynęło więcej niż 90 dni od daty zakupu lub jeżeli produkt był używany lub rozpakowany.
 • Akcesoria standardowe z zestawu startowego lub zestawu typu "upgrade" nie podlegają wymianie ani zwrotowi w celu odzyskania kosztów zakupu.
 •  

Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI) — najczęściej zadawane pytania

Czy osoba z implantem ślimakowym z serii HiRes 90K™ lub HiRes Ultra firmy AB może poddać się obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego?

Tak. W tabeli poniżej znajdują się szczegółowe dane. Aby dowiedzieć się więcej, należy odwiedzić stronę z informacjami o bezpieczeństwie podczas obrazowania metodą rezonansu magnetycznego lub skontaktować się z regionalnym biurem firmy Advanced Bionics.

Typ implantu Indukcja pola magnetycznego urządzenia MRI (T) Gradient przestrzenny pola magnetycznego (T/m) Maksymalny współczynnik absorpcji swoistej (SAR) dla głowy (W/kg)
HiRes 90K* 1.5T** 2.5 T/m <1.0 W/kg
HiRes 90K Advantage 1.5T*** 2.5 T/m ≤ 1 W/kg
HiRes Ultra z magnesem1 1.5T 3.47 T/m ≤ 3.2 W/kg
HiRes Ultra bez magnesu 3.0T**** 6.9 T/m ≤ 2.6 W/kg

*Tych urządzeń nie sprzedaje się już w Ameryce Północnej ani w Unii Europejskiej. (Należy zauważyć, że w niektórych krajach zezwala się na obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego bez wyjmowania magnesu [¹]. Należy sprawdzić tę informację na stronie dotyczącej danego kraju lub skontaktować się z regionalnym biurem firmy Advanced Bionics).

**Na czas obrazowania metodą rezonansu magnetycznego należy wyjąć magnes

***Według norm przyjętych w Stanach Zjednoczonych na czas obrazowania metodą rezonansu magnetycznego należy wyjąć magnes

****Na czas obrazowania metodą rezonansu magnetycznego należy wyjąć magnes


Jaką wartość indukcji pola najczęściej stosuje się podczas obrazowania metodą rezonansu magnetycznego?

Podczas obrazowania metodą rezonansu magnetycznego radiolodzy najczęściej stosują pole o indukcji 1,5 T2.


Czy osoba z wszczepionym implantem ślimakowym HiRes Ultra może poddać się obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego z zastosowaniem pola o indukcji większej niż 1,5 T?

W przypadku implantów ślimakowych z serii HiRes 90k można przeprowadzić obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego z zastosowaniem pola o indukcji 1,5 T zgodnie z oznakowaniem/dopuszczeniami obowiązującymi w danym kraju. Nie wolno przeprowadzać obrazowania metodą rezonansu magnetycznego z zastosowaniem pola o większej indukcji.   Aby uzyskać więcej szczegółów, należy zapoznać się z tematem Informacje o bezpieczeństwie podczas obrazowania metodą rezonansu magnetycznego     lub skontaktować się z regionalnym biurem firmy Advanced Bionics.


Czy osobę dorosłą lub dziecko można poddać badaniu z zastosowaniem alternatywnych metod, innych niż niestandardowe obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego?

Badanie tomografii komputerowej CT może być opcją.

Techniki obrazowania, takie jak CT mielografia i CT angiografia mogą być cennym źródłem zastępczym w  przypadku, gdy wykonanie badania MRI nie jest możliwe. 3,4

Porozmawiaj ze swoim lekarzem, kiedy badania tomografii komputerowej CT mogą być użyte w miejsce badania rezonansu magnetycznego MRI.


Czy istnieją jakiekolwiek dostępne, zastępcze techniki obrazowania w miejsce badania MRI dla mnie lub osoby mi bliskiej, w przypadku posiadania implantu ślimakowego typu CLARION (C1.0, C1.2 lub CII)?

Alternatywnym rozwiązaniem może być obrazowanie bazujące na tomografii komputerowej (TK).

W stosownych przypadkach odpowiednimi technikami alternatywnymi względem obrazowania metodą rezonansu magnetycznego są m.in. mielografia TK lub angiografia TK.3,4

Aby dowiedzieć się, czy tomografia komputerowa może zastąpić obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego, należy skonsultować się z lekarzem.


Czy podczas obrazowania metodą rezonansu magnetycznego mogą wystąpić komplikacje?

Inżynierowie firmy Advanced Bionics przeprowadzili wszelkie testy wymagane przez międzynarodowe wytyczne, aby upewnić się, że przeprowadzanie obrazowania metodą rezonansu magnetycznego u osób z implantami ślimakowymi HiRes Ultra, HiRes 90k Advantage i HiRes 90k jest bezpieczne w przypadku przestrzegania zaleceń na ich etykietach. Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego jest skomplikowaną techniką. W rzadkich przypadkach, gdy zalecane środki ostrożności nie są przestrzegane, mogą wystąpić komplikacje związane z implantem ślimakowym — dotyczy to implantów każdej firmy.References

1.

The procedure requires the use of the Antenna Coil Cover and following the head-bandage procedure as outlined in the Instructions for Use. Contact the Advanced Bionics office in your region for the Instructions for use.

2.

Gifford RH, Dorman MF, Sheffield SW, Spahr AJ, Teece K, Olund AP. (2014). Availability of binaural cues for bilateral cochlear implant recipients and bimodal listeners with and without hearing preservation. Audiol Neurotol. 19(1):57-71. PMID: 24356514

3.

Pross S. Sharon J. Lim M. Moghekar A. Rao A. Carey J. (2017) Spontaneous Intracranial Hypotension after Vestibular Schwannoma Resection Due to an Unexpected Pathology: Tarlov Cysts. Cureus. May 19: 9(5)    

4.

Hanning U. Sporns P. Schmiedel M3, Ringelstein EB3, Heindel W2, Wiendl H3, Niederstadt T2, Dittrich R. (2017) CT versus MR Techniques in the Detection of Cervical Artery Dissection. Jun 2 [Epub ahead of print]    

Dowiedz się więcej o implantach ślimakowych

Dziękujemy za kontakt w sprawie rozwiązań wspomagających słuch. Jesteśmy społecznością protetyków słuchu i użytkowników implantów ślimakowych, która pomaga Tobie usłyszeć i zostać usłyszanym w ramach programu Hear and Be Heard™. Przedstawiciel firmy Advanced Bionics skontaktuje się z Tobą w najbliższym czasie!

Pilne zgłoszenia i dodatkowe pytania należy kierować na adres hear@AdvancedBionics.com.

Kontakt z firmy Advanced Bionics


Firma AB traktuje poważnie prywatność swoich klientów. Nie sprzedamy ani nie przekażemy danych osobowych naszych klientów innym firmom w celach marketingowych.

Obsługa klienta

Telefon: +48 537 800 232

Od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 17.00

Email: implanty@geers.pl