Välkommen till en värld av 
kraftfulla anslutningar

Barndomen är en tid för magiska ögonblick och lekfulla upptäckter. Se till att ditt barn kan delta aktivt i allting. Även om ditt barn har en grav eller mycket grav hörselnedsättning så kan cochleaimplantat hjälpa dem att kunna njuta av dessa nöjen fullt ut under sina första år.

I över 25 år har Advanced Bionics utvecklat ledande hörselinnovationer. Tillsammans med Phonak, den globala ledaren inom pediatrisk hörselvård, har vi tagit fram den mest innovativa och återställande hörseltekniken. Vi är övertygade om att bättre teknik innebär bättre hörsel – och att bättre hörsel i sin tur ger högre livskvalitet.

Genom att förbättra ditt barns hörsel, får det möjligheten att skapa en stark anknytning till sin familj, sina vänner och världen omkring sig.

Du är inte ensam

Som förälder till ett barn med hörselnedsättning kan du ha många frågor och bekymmer om vad framtiden kommer att medföra. Precis som du, försöker miljontals familjer runtom i världen förstå att deras barn kommer att behöva hjälp med sin hörsel.


Din resa börjar med att samla information och förstå vad som ligger framför dig och ditt barn. Om du vet vilka frågor du ska ställa kommer du, tillsammans med ditt team av audionomer, att fatta bästa möjliga beslut för att säkerställa att barnets hörsel gör att det kan att skapa starka anknytningar till dig, sin familj och sina vänner.

Kom ihåg att ditt barns hörselnedsättning är hanterbar och att barnet kan leva ett givande liv fullt av ljud. Under hela resan kommer vi att finnas här när du behöver oss – även när ditt barn blir vuxet – och ge den bästa vården och den mest avancerade hörselteknik som passar din familjs specifika behov.

Hur ditt barn hör världen

Människans öra har en fantastisk förmåga att bearbeta ljud, men barn, särskilt små barn, hör annorlunda än vuxna. De saknar de språk- och livserfarenheter som vuxna har som hjälper dem att förstå vad de hör.

Hörseln spelar en viktig roll på avgörande områden inom ett barns utveckling: tal, språk, kunskap, sociala färdigheter och känslomässigt välbefinnande. Därför innebär en hörselnedsättning att ett barn förlorar förmågan att ta in och bearbeta den ljudinformation som behövs för att fullt ut kunna engagera sig i och interagera med omvärlden genom tal och ljud. Om hörselnedsättning lämnas obehandlad kan den leda till sämre resultat i skolan, problem i utvecklingen av sociala färdigheter och känslomässiga problem.

Klicka på varje bild nedan för att lära dig hur hörseln hjälper barn att lära sig och växa.

Visste du att?
Barn lär sig språk snabbt och utökar sitt ordförråd med upp till 20 nya ord om dagen mellan två och sex års ålder.1

SPELA

 

KOMMUNICERA

LÄR

SOCIALISERA

LÅT OSS PRATA

NÄSTA AVSNITT

REFERENSER

1.

Anglin JM, Miller GA. (2000) Vocabulary Development: A Morphological Analysis. Wiley-Blackwell. p.131–132, 136.

Formuläret har skickats in!

Tack för att du kontaktade oss med dina frågor om hörsellösningar. Du kan lita på oss: en community med audionomer och användare av cochleaimplantat. Vi hjälper dig att Hear and Be Heard™ (höras och bli hörd). En representant från Advanced Bionics tar snart kontakt med dig!

Om du behöver svar direkt eller om du har fler frågor kan du kontakta Hear@AdvancedBionics.com.

Avgiftsfritt telefonnummer:  + 46 8 121 553 08 Sverige

Vi hjälper gärna till

Vårt team består av engagerade professionella och dedikerade volontärer som  förser dig och dina nära med information, utbildning och support för att välja, få och leva med cochleaimplantat.AB:s sekretesspolicy tar din sekretess på allvar. Vi säljer eller överför aldrig dina personuppgifter till andra företag i marknadsföringssyfte.SV-Form-2


D000028633