Översikt över hörselnedsättning

Förmågan att höra är en komplex process som förlitar sig på att flera delar av örat och hjärnan arbetar tillsammans i harmoni.

Örat ansvarar för att samla in ljud och överföra dem till hjärnan för tolkning. Denna process involverar tre separata delar av örat: ytterörat, mellanörat och innerörat. Varje ljud som ett barn hör kan beskrivas i fyra dimensioner: ljudstyrka, frekvens, riktning och tid (de tre första dimensionerna förändras från en sekund till en annan).

Hörselnedsättning uppstår när det förekommer abnormiteter eller skador på någon av dessa delar som påverkar de fyra dimensionerna. En audionom hjälper till att identifiera problemet och kommer att börja med att utföra ett hörselprov.

Hur är örat strukturerat?

Strukturen på barnets öra är helt färdig vid födseln och består av tre delar. Var och en spelar en viktig roll i hörseln.
 


YTTERÖRAT fungerar som en tratt som samlar upp ljudvibrationer och leder dem till trumhinnan.

MELLANÖRAT förstärker ljudvibrationerna och leder dem till innerörat.

INNERÖRAT innehåller öronsnäckan med nervceller som omvandlar ljudvibrationer till nervimpulser som färdas vidare längs hörselnerven.
 

Förstå audiogrammet

Ett audiogram är en grafisk återgivning av barnets hörselförmåga. Ett barn med lätt till måttlig hörselnedsättning (20–70 dB) kan få svårt att höra och förstå lågt tal, tal på avstånd eller till och med vanligt tal på nära håll. De som diagnostiseras med grav till mycket grav hörselnedsättning (70–90 + dB) kan bara höra höga ljud eller uppfatta vissa höga ljud som vibrationer.

Barnets audionom kommer att bestämma vilka alternativ som är bäst för ditt barn baserat på hur resultaten av ditt barns hörseltest ser ut på audiogrammet.

Förstå ditt barns hörselnedsättning

Varje barn är unikt. Hörselnedsättning kan därför påverka dem på olika sätt. Fyra viktiga faktorer – ålder, grad, åtgärd och stöd – kan avgöra vilken inverkan hörselnedsättning kan ha på deras liv.
 

ÅLDER

Ett barns första år är det viktigaste för tal- och språkutveckling. Effekten av hörselnedsättning är därför störst hos dem som föds med eller utvecklar hörselnedsättning strax efter födseln.

GRAD

Graden av hörselnedsättning kan variera från lätt till mycket grav. Ju högre allvarlighetsgrad, desto större påverkan.

ÅTGÄRD

Ju tidigare barn identifieras med hörselnedsättning, och ju tidigare de får hjälp, desto större möjlighet har de att lära sig talat språk.

STÖD

Barn med hörselnedsättning som får snabb och lämplig behandling och lämpliga åtgärder kan växa och utvecklas som andra med normal hörsel.

Hantera hörselnedsättning

När ditt barn har diagnostiserats med hörselnedsättning är det viktigt att ta itu med det så snart som möjligt. Målet är att minimera förseningarna i utvecklingen och underlätta kommunikation, utbildning, känslomässig och social utveckling.

För de barn som utvecklar hörselnedsättning i senare ålder kan hörselscreening och hörseltester effektivt identifiera hörselnedsättning strax efter dess inträde, vilket gör det möjligt att ingripa och på liknande sätt begränsa dess inverkan.

Förstå dina alternativ och tekniker

När ditt barns hörselnedsättning har identifierats kommer du att få träffa ett expertteam som kommer att svara på alla dina frågor och hjälpa dig att bestämma vilket hanteringsalternativ som är bäst för ditt barn.

Hörapparater vanligtvis är en bra lösning för barn med lätt till måttlig hörselnedsättning, medan cochleaimplantat är det främsta alternativet för dem med grav till mycket grav hörselnedsättning.2 Oftast utrustas barn som uppvisar tecken på hörselnedsättning med hörapparater först.

Teamet med audionomer kommer att hålla ett öga på hur ditt barn presterar med dessa hörapparater och avgöra om barnet är en kandidat för ett cochleaimplantat.

Så hör man bättre i utmanande miljöer

Att höra med två öron är en stor hjälp när barnet ska orientera sig i rummet. Det gör det lättare att uppfatta vilken riktning ljud kommer från, till exempel tutandet från en bil som närmar sig eller en vän som ropar på lekplatsen. Att höra med båda öronen gör det också enklare för barn att uppfatta tal bättre i bullriga situationer, som under lekstunder eller lunch i matsalen.

Därför gör de mest kompletta hörsellösningarna att barnet kan använda båda öronen. Det kan innebära cochleaimplantat på båda öronen eller ett implantat på det ena örat och en kompatibel hörapparat på det andra. Med Phonak och Advanced Bionics kan du dra nytta av teknik som går längre än andra alternativ. Den inbyggda tekniken i våra hörapparater ”pratar” med varandra via en trådlös signal som säkerställer att ditt barn hör så mycket av sin omgivning som möjligt.

LÅT OSS PRATA

NÄSTA AVSNITT

REFERENSER

1.

World Health Organization, Child Hearing Loss. Act Now, Here’s How! https://www.who.int/pbd/deafness/world-hearingday/WHD2016_Brochure_EN_2.pdf

2.

Eddins, David A. “Sandlin´s Textbook of Hearing Aid Amplification.”(2014):p.660

Visste du att?
Forskning visar att barn som föds döva eller förvärvar hörselnedsättning mycket tidigt i livet – och där man vidtar lämpliga åtgärder inom sex månader – är i nivå med sina hörande kamrater när det gäller språkutveckling vid fem års ålder1

Formuläret har skickats in!

Tack för att du kontaktade oss med dina frågor om hörsellösningar. Du kan lita på oss: en community med audionomer och användare av cochleaimplantat. Vi hjälper dig att Hear and Be Heard™ (höras och bli hörd). En representant från Advanced Bionics tar snart kontakt med dig!

Om du behöver svar direkt eller om du har fler frågor kan du kontakta Hear@AdvancedBionics.com.

Avgiftsfritt telefonnummer:  + 46 8 121 553 08 Sverige

Vi hjälper gärna till

Vårt team består av engagerade professionella och dedikerade volontärer som  förser dig och dina nära med information, utbildning och support för att välja, få och leva med cochleaimplantat.AB:s sekretesspolicy tar din sekretess på allvar. Vi säljer eller överför aldrig dina personuppgifter till andra företag i marknadsföringssyfte.SV-Form-2


D000028633