Advanced Bionics מדיניות הפרטיות של

הצהרה בגין הגנת נתונים

 

מידע כללי

כחלק מהערכים המשותפים שלנו של חדשנות, מעורבות ואחריות, בקבוצת Sonova (כלומר, Sonova Holding AG וכל החברות המסונפות לה), אנו מכבדים את הפרטיות של כל האנשים שהפקידו בידינו את הנתונים האישיים שלהם, כולל מבקרים באתרי האינטרנט שלנו ומשתמשים ביישומים שלנו, וכד'. הצהרה זו על הגנת פרטיות ("הצהרה") מציגה את השלבים שבהם נקטנו כדי לעמוד בדרישות הגנת נתונים לפי חוקי שווייץ, האיחוד האירופי וחוקים חלים אחרים הקובעים את התנאים לאיסוף, לאחסון, לשימוש ולהעברה ("עיבוד") של נתונים אישיים.
אנו מתייחסים למידע הבא כאל נתונים אישיים: כל מידע שממנו מישהו יכול או עשוי לגלות את זהותכם, כמו למשל שם, כתובת, כתובת דוא"ל, מספר סידורי של התקן, מספר תעודת זהות וכדומה.
הצהרה זו מתארת את הדרכים שבהן אנו מעבדים את הנתונים האישיים שאנו מקבלים מכם דרך אתר אינטרנט או יישום שנמצא בבעלות Sonova AG או כל אחת מהחברות המסונפות לה ( "Sonova" או "אנחנו") או מופעל על-ידיהן. הצהרה זו חלה אך ורק על נתונים אישיים שנאספים על-ידי Sonova באופן מקוון, כמו למשל דרך אתר אינטרנט, בדוא"ל או בכלים ויישומים מקוונים אחרים, אך לא על איסוף באופן שאינו מקוון.
יש לשים לב שהמידע או השירותים המסופקים כאן על-ידי Sonova מכוונים למבוגרים בלבד ולא לילדים מתחת לגיל 16. אין אנו אוספים ביודעין באופן מקוון נתונים אישיים מאף אחד מתחת לגיל 16. כל אדם המספק את הנתונים האישיים שלו כאן מאשר שגילו 16 שנים או יותר. אם אתם מגלים שילדיכם סיפקו לנו נתונים אישיים ללא הסכמתכם, תוכלו ליידע אותנו בכך כפי שמתואר בסעיף "כיצד ליצור איתנו קשר" להלן. אם נגלה שאספנו נתונים אישיים כלשהם מילדים מתחת לגיל 16, אנו ננקוט באופן מיידי בצעדים למחיקת מידע זה ולמחיקת הפרופיל של אותם הילדים.

הסכמה לאיסוף

לרוב אנו אוספים ומעבדים את הנתונים האישיים שלכם כדי שנוכל לספק לכם את השירותים, המוצרים והמידע שאתם מבקשים, כדי לבצע פעולות בהקשר של חוזה שיש לנו מולכם, או בשל העניין הלגיטימי שיש לנו לביצוע ניתוחים וחישובים סטטיסטיים, כמו למשל לשיפור המוצרים והשירותים שלנו והתוכן של האתרים והיישומים שלנו, וכן למטרות מנהלתיות.
במקרים מסוימים, אנו עשויים גם לבקש ונצטרך את הסכמתכם המפורשת לאיסוף ולשימוש בנתונים האישיים שלכם, במיוחד בהקשר של שליחת חומרים שיווקיים או עלוני מידע בנוגע למוצרים ולשירותים שלנו.

עדכון להצהרה זו

אנו עשויים מעת לעת להחליט לעדכן הצהרה זו במידת הצורך. במקרה זה, אנו נפרסם גרסאות מעודכנות של הצהרה זו בדף זה. הצהרה מעודכנת תחול רק על נתונים שנאספו לאחר תאריך התחולה שלה. אנו ממליצים לעיין בדף זה מדי פעם לקבלת המידע העדכני ביותר ביחס לנוהלי הפרטיות שלנו. המשך השימוש שלכם בשירותים שלנו לאחר פרסום שינויים להצהרה זו משמעותו שאתם מקבלים את השינויים האלה.

?איזה נתונים אישיים אנו אוספים אודותיכם

מרבית השירותים שלנו אינם מחייבים רישום כלשהו ולכן אתם יכולים לבקר באתרים שלנו ולהשתמש ביישומים שלנו בלי לספק לנו מידע אישי כלשהו אודותיכם. עם זאת, חלק מהשירותים עשויים לחייב הרשמה ולכן מתן נתונים אישיים. סוגי הנתונים האישיים שאנו אוספים תלויים באינטראקציה שלכם עם Sonova ובשירותים שבהם אתם משתמשים, אך באופן כללי עשויים לכלול את שמכם ופרטי קשר, יחד עם מידע אודות השימוש שלכם באתר או ביישום. אנו עשויים גם לאסוף מידע הקשור לבריאות שאתם מספקים על-ידי מענה לשאלות ולסקרים שלנו. אנו גם עשויים לקבל את הנתונים האישיים שלכם על-ידי מעקב אחר אופן האינטראקציה שלכם עם השירותים שלנו, למשל באמצעות שימוש בקובצי cookie (ראו מידע נוסף להלן בנוגע לשימוש בקובצי cookie).

 

?כיצד אנו משתמשים בנתונים האישיים שלכם

אנו רשאים להשתמש בנתונים האישיים שלכם רק כפי שמתואר בהצהרה זו, כדי לספק לכם את השירותים שלנו, להגיב לבקשותיכם ועד למידה כפי שמותר או נדרש בהתאם לחוקים החלים, או בתמיכה בכל חקירה משפטית או פלילית. אנו עשויים לבצע עוד אנונימיזציה או פסאודונימציה וצבירה של הנתונים הנאספים למטרות סטטיסטיות כדי לעזור לנו לשפר את המוצרים והשירותים שלנו. אם אינכם רוצים לספק לנו מידע זה, אל תשתמשו בתכונות אלו באתרים או ביישומים שלנו.

 

?עם מי אנו משתפים את הנתונים האישיים שלכם

Sonova אינה עושה עסקים עם הנתונים האישיים שלכם. אנו משתפים, או מגלים בדרך אחרת כלשהי, את הנתונים האישיים שלכם רק מול חברות הבת, החברות השותפות או שותפים עסקיים אמינים אחרים שלנו המספקים שירותים בשמנו, כמו למשל לתמיכה טכנית, להערכת השימושיות של אתרי האינטרנט והיישומים שלנו, למטרות שיווקיות (אם קיבלנו את הסכמתכם), או לסוגים אחרים של אספקת שירותים. עוד אנו עשויים לשתף את הנתונים האישיים שלכם דרך קובצי cookie עם רשתות פרסום, עד למידה שקיבלנו את הסכמתכם לכך. אנו חתומים על חוזים מול גורמים אלה כדי להבטיח שנתונים אישיים מעובדים על פי ההנחיות שלנו ובהתאם להצהרה זו וכל אמצעי סודיות וחיסיון מתאים אחר.
. אנו משתפים את הנתונים האישיים שלכם רק עם גורמים אלה ועם גורמי צד שלישי אחרים המוזכרים לעיל, כולל רשויות ממשל, ככל שהדבר נחוץ כדי לספק כל שירות שביקשתם או אישרתם, כדי להגן על הזכויות, הקניין או הבטיחות שלכם, שלנו או של גורמים אחרים, כדי לשמור על אבטחת השירותים שלנו או אם אנו נדרשים לכך בשל חוקים חלים, הנחיות בתי משפט או תקנות ממשל אחרות, או אם גילו שכזה נדרש באופן אחר כתמיכה לכל חקירה משפטית או פלילית או הליך משפטי.
שימו לב שחברות הבת והגורמים המסונפים של Sonova שהוזכרו לעיל, בנוסף לרשויות, לקוחות וספקים שלהם אנו עשויים לגלות את הנתונים האישיים שלכם, עשויים להיות מחוץ לגבולות מדינת המגורים שלכם, וקיימת אפשרות שהם נמצאים במדינות כגון ארצות הברית, שבהן חוקי הגנת הנתונים עשויים להיות שונים מאלה החלים בארץ שבה אתם נמצאים. במקרים אלה, אנו נבטיח שיתקיימו ההגנות המתאימות כדי להגן על הנתונים האישיים שלכם על-ידי הפעלת המנגנונים המשפטיים המתאימים, כמו למשל סעיפים חוזיים סטנדרטיים של האיחוד האירופי.

 

?כיצד אנו מגנים על הנתונים האישיים שלכם

יישמנו מגוון אמצעי אבטחה כדי להגן על הנתונים האישיים שלכם מפני גישה, שימוש וגילוי בלתי-מורשים. אלה מתיישבים עם אמצעים טכניים וארגוניים המקובלים באופן כללי כתקני אבטחה ראויים בתעשייה, כולל בקרות גישה, סיסמה, הצפנה, הערכות אבטחה סדירות, וכד'.

 

?למשך כמה זמן אנו מאחסנים את הנתונים האישיים שלכם

אנו נאחסן את הנתונים האישיים שלכם כל עוד הדבר נדרש כדי למלא את המטרות המפורטות בהצהרה זו, אלא אם תקופת החזקה ארוכה או קצרה יותר נדרשת או מותרת לפי החוק החל.  

 

?כיצד תוכלו לבקר את הגישה או למחוק את הנתונים האישיים שלכם

עומדת לכם הזכות לדעת ולברר איזה נתונים אישיים אנו מחזיקים אודותיכם ולבקש תיקון או מחיקה של הנתונים האישיים שלכם שמוחזקים על-ידינו או על-ידי גורם צד שלישי שאיתו אנו עושים עסקים. בנוסף, עומדת לכם הזכות להתנגד או לבקש להגביל את העיבוד של הנתונים האישיים שלכם ואתם יכולים ליצור קשר עם הרשות המקומית האחרית על הגנת הנתונים שלכם ולהגיש תלונה בנוגע לעיבוד הנתונים האישיים שלכם.
אם ברצונכם להגיש בקשה שכזו, צרו איתנו קשר כפי שמתואר בסעיף "כיצד ליצור איתנו קשר" להלן. לאחר שסיפקתם הוכחה מספקת לזהותכם, אנו נגיב בתוך פרק זמן סביר.

 

קובצי cookie ומעקב אחר שימוש

אנו משתמשים בקובצי cookie, קובצי טקסט קטנים המוצבים באופן אוטומטי בכונן הקשיח של המחשב שלכם כאשר אתם ניגשים לאתרי אינטרנט מסוימים, וטכנולוגיות דומות, ישירות או דרך גורמי צד שלישי, כגון שירותי ניתוח אינטרנט כמו Google Analytics.
קובצי cookie מאפשרים לנו לאחסן מידע, כגון שם הדומיין שלכם, ספק שירותי האינטרנט שלכם, מערכת ההפעלה שלכם, תאריך ושעת הגישה, הדפים שבהם אתם מבקרים או סוגי החיפושים שאתם מבצעים. אנו אוספים מידע מסוג זה, לדוגמה, כדי לבצע פעולות ניהול מערכת ולדווח מידע צבור לגורמים מסונפים, שותפים עסקיים ו/או ספקים המבצעים ניתוחים לאתרים וליישומים ומפיקים עבורנו סקירות ביצועים לאתרים.
אנו משתמשים במידע זה כדי לשמור את ההעדפות וההגדרות שלכם, לעזור לשפר את תוכן האתרים או היישומים שלנו, לאפשר לכם להירשם לאתרים וליישומים, ולהפיק נתונים סטטיסטיים צבורים להערכת השימוש של מבקרים באתרים או הפעילות באתרים, ולמטרות פנימיות וחקר שוק.
אתם רשאים לבחור אם לאשר או למנוע קבלה של קובצי cookie ויכולים לבטל השתתפות ב-Google Analytics. תוכלו לחסום קובצי cookie על-ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלכם כך שקובצי cookie מהאתר לא יוכלו להישמר במחשב או במכשיר הנייד שלכם. עם זאת, זכרו שאם אתם בוחרים לסרב לסוג מסוים של קובצי cookie תפקודיים, ייתכן שלא תוכלו להשתמש בפונקציונליות המלאה של האתר. למידע נוסף אודות סוגי קובצי cookie שבהם אנו משתמשים, עיינו במדיניות קובצי ה-cookie שלנו כאן. למידע כללי אודות ניהול קובצי cookie, בקרו באתר 'הכל אודות קובצי cookie'‏ (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/‎‏). למידע נוסף אודות Google Analytics, או כדי לבטל השתתפות ב-Google Analytics, בקרו באתר https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

תכונות אינטראקטיביות

Oבחלק מהאתרים או היישומים שלנו, אנו מציעים תכונות אינטראקטיביות, כגון בלוגים, לוחות מודעות או עדכוני חדשות. אם אתם תורמים באופן כלשהו לתכונות אלו, שימו לב שתרומות אלו מאפשרות צפייה של אנשים אחרים ושתרומות אלו אינן פרטיות או סודיות.

How to contact us

If you have any questions, comments, or concerns about this Statement, or want to request access to your Personal Data or exercise your privacy rights, please contact us using the contact information below. You may also reach out to our Data Protection Officer at privacy@sonova.com

 

!Sonova - תודה על התעניינותכם ב

 

 

Sonova AG

Laubisruetistrasse 28

8712 Stäfa, Switzerland 

‎+41 58 928 0101 : טלפון
privacy@sonova.com : דוא"ל

 

Effective Date: May 25, 2018