מצאו מרכז שירות

לקבלת שירות לשתלים, פנו לצוות שתלים במטה סונובה בחיפה, או למרכז השירות הקרוב למקום מגוריכם. לרשימת מרכזי השירות