תנאים והתניות לשימוש

קבלת התנאים

ברוכים הבאים לאתרי האינטרנט של Advanced Bionics (AB), הכוללים את advancedbionics.com‏, HearingJourney.com‏, myABaccessories.com‏, myABaccessories.com.au‏, TheLiteningRoom.com‏, myNaida.com, וכל נכס אינטרנט אחר הנמצא בבעלות Advanced Bionics או מופעל על-ידה (להלן ה"אתר" או ה"אתרים"). AB הוא השם שבו אנו משתמשים כדי להתייחס לכל העסקים שלנו, כולל Advanced Bionics‏, Advanced Bionics LLC וכל אחת מהחברות הנשלטות על-ידם, כמו חברות הבת והגורמים המסונפים. כאשר אנו משתמשים במילים 'אנחנו' או 'שלנו', אנו מתכוונים ל-AB.

התנאים וההתניות לשימוש כוללים את כל ההנחיות או הכללים שפורסמו והחלים על תוכן או שירותים מסוימים (כפי שמוגדרים להלן) וכן, כפי שמעודכנים על-ידי AB מעת לעת, נקראים באופן כולל "התנאים וההתניות" ושולטים בשימוש באתרים וביישומים שלנו לנייד או 'יישומים'. בשימוש באתרים או ביישומים שלנו, אתם: (1) מסכימים להיות כפופים לתנאים ולהגבלות; (2) מייצגים ומתחייבים שגילכם לפחות שלוש עשרה (13) שנים; (3) מייצגים ומתחייבים שאתם בעלי הסמכות המשפטית לקבל את התנאים וההתניות; וכן (4) מסכימים שכל שימוש באתרים על-ידי מטפל מתבצע באחריותו האישית ולא כנציג או סוכן של AB. זהו הסכם מחייב משפטית. אם אינכם מסכימים עם התנאים וההתניות, אינכם מורשים להשתמש באתרים או ביישומים שלנו.


כתב ויתור בנוגע למידע רפואי

חלק גדול מהמידע באתרים מתייחס למוצרים ולשירותים המוצעים על-ידי AB. החומרים באתרים נועדו למידע והשכלה כללית בלבד. האתרים עשויים לספק תוכן מסוים (כולל, בין היתר, מסמכים, תמונות, סרטונים, פרסומות, חומרים שיווקיים, טקסט, גרפיקה ותמונות) ושירותים ש-AB עשויה לשנות או לעדכן מעת לעת (ה"תוכן" וה"שירותים").

אתרים אלה אינם מספקים ייעוץ רפואי. האתרים אינם מספקים סוג כלשהו של ייעוץ רפואי, שירותים מקצועיים או המלצות. קביעת הצורך בשירותים רפואיים וסוגי הטיפול הרפואי הדרוש למטופל הם החלטות שצריכות להתקבל על -ידי רופא או על-ידי מטפל רפואי מורשה אחר בלבד. AB אינה מספקת ייעוץ רפואי, והאתרים, התוכן והשירותים אינם מספקים אבחון או המלצה אחרת כלשהי לטיפול ואינם מהווים תחליף לשיפוט מקצועי של מטפל בתחום הבריאות לצורך אבחון וטיפול באף אדם. אין להתעלם מייעוץ רפואי או לעכב פנייה לקבלת ייעוץ רפואי כתוצאה ממשהו שקראתם באתרים. יש לפעול תמיד לקבלת ייעוץ מרופא או ממטפל מוסמך אחר בתחום הבריאות בנוגע לשאלות הקשורות למצב רפואי. אין להשתמש באתרים לשירותי חירום רפואיים. במקרה חירום, יש לחייג 911 או למספר החירום המקומי ו/או לרופא האישי

אף פרט באתרים אלה לא נועד להוות (1) עצה רפואית או ייעוץ, (2) טיפול רפואי, כולל, בין היתר, פסיכיאטריה, פסיכולוגיה, פסיכותרפיה או מתן אבחון או טיפול רפואי, (3) יצירת קשר בין רופא למטופל או קשר קליני, או (4) מתן אישור, המלצה או חסות של מוצר או שירות צד שלישי כלשהם על-ידי AB או מי מהגורמים המסונפים, הסוכנים, העובדים, היועצים או ספקי השירות שלה.


גישה לאתרים

גישה לחלקים של האתרים מחייבת פרטי כניסה וסיסמה המסופקים על-ידי AB. כדי לקבל סיסמה, עליכם להירשם באתרים ולספק את המידע המבוקש בתהליך ההרשמה. תקבלו פרטי כניסה וסיסמה. פרטי הכניסה והסיסמה נועדו לשימוש אדם מסוים בלבד ואינם ניתנים להעברה. אם תבחרו להשתמש בחשבון שלכם, תתבקשו להחליף את הסיסמה עם הכניסה הראשונה לאתרים.

 


אתם מסכימים שתהיו אחראיים לשמירה על סודיות הסיסמה שלכם ועל כל פעילות המתרחשת כתוצאה מכך שאפשרתם או הרשיתם לאדם או לישות אחרים להשתמש בסיסמה שלכם. אתם מסכימים ליידע את AB מיד באחת מהדרכים המפורטות בסעיף 6 במקרה של (1) אובדן או גניבה של הסיסמה, (2) גילוי פעילות בלתי-מורשית כלשהי בסיסמה שלכם או הפרת אבטחה אחרת כלשהי הקשורה לאתרים, או (3) קבלת פרטי כניסה וסיסמה השייכים לאדם אחר (ובמקרה זה אינכם רשאים להשתמש בפרטי הכניסה לחשבון זה).

 


AB אינה אחראית לכל אובדן או נזק שייגרמו מאי הקפדה שלכם על תנאי סעיף זה. שימוש לרעה בחשבון, כולל, בין היתר, שיתוף בלתי-מורשה של פרטי הכניסה והסיסמה, עלולים לגרום לפי שיקול דעתה הבלעדי של AB, לביטול הסיסמה של אותו משתמש וכן עונשים אחרים, ו-AB לא תישא בחבות כלשהי כלפי המשתמש. 


תוכן ושירותים

היכולת לפרסם תוכן בצורת טקסט או מדיה חזותית מאפשרת למשתמשים לשתף רעיונות ומידע בעלי עניין הדדי. AB אינה יכולה לנטר ואינה מנטרת את כל החומרים המפורסמים או המועברים בין או על-ידי משתמשים. מומלץ להפעיל שיקול דעת ויש להקפיד על ההנחיות המפורטות להלן בעת בחירה האם להשתתף בפעילות כלשהי של שיתוף מידע. מרבית האתרים שלנו זמינים לציבור. אין לפרסם באתרים מידע כלשהו שאתם סבורים שהוא סודי. כל גילוי שמתבצע דרך האתרים יש לבצע רק לאחר קריאת מדיניות הפרטיות והסכמה לאמור בה. AB אינה מתחייבת בשום צורה לדיוק או לשלמות של תוכן כלשהו המסופק על-ידי משתמשים באתרים או באמצעותם. AB שומרת לעצמה את הזכות להזיז, להסיר או לערוך כל תוכן באתרים בכל עת מכל סיבה. במקרה שבו תוכן כלשהו נחשב כבלתי הולם להצגה באתר זה מכל סיבה, אנו מעודדים משתמשים ליצור קשר עם AB בהתאם לפרטים בסעיף 6 כדי לבקש הסרה של תוכן מסוג זה.

על-ידי פרסום באתרים אתם מביעים הסכמה להיות אחראיים באופן בלעדי לתוכן שאתם תורמים, מקשרים אליו או מעלים באופן אחר כלשהו לאתרים ומשחררים בזאת את AB מכל חבות הנוגעת לשימוש שלכם באתרים אלה. אתם גם מעניקים ל-AB זכות כלל עולמית, מתמשכת, בלתי הפיכה, נטולת תמלוגים ובתשלום מלא, ניתנת להעברה (כולל זכויות לרישוי משנה) לנצל כל זכויות יוצרים, זכויות פרסום וזכויות מוסריות בנוגע לכל תוכן מקורי שאתם מספקים.


ביטול השתתפות

באפשרותכם ליצור קשר עם AB ולבקש להשבית את פרטי הכניסה והסיסמה שלכם. AB תיענה לבקשות להשבתה ולביטול השתתפות. ביטול השתתפות יכול להתבצע בהודעת דוא"ל או בדואר פיזי אל הכתובות המפורטות בסעיף 6. המידע אשר AB מקבלת מהמשתמשים ישמש בהתאם למדיניות הפרטיות של AB בלבד


התנהגות אסורה

אתם אחראים לכל תוכן שאתם מעלים, מפרסמים, שולחים בדוא"ל או משדרים באופן אחר כלשהו באמצעות האתרים. באופן דומה, אתם אחראים לכבד את הזכויות של AB ושל גורמי צד שלישי בנוגע לתוכן שמופיע באתרים ומסכימים שלא להוריד, לשלוח בדוא"ל או לשדר באופן אחר כלשהו תוכן זה באופן שמפר את הזכויות של AB ושל גורמי צד שלישי. אתם מסכימים להשתמש באתרים לצרכים האישיים שלכם בלבד. אתם מסכימים שלא להשתמש באתרים, בתוכן או בשירותים כדי:
לספק שירותים מסחריים כלשהם לגורמי צד שלישי;
להעלות, לפרסם, לשלוח בדוא"ל או לשדר באופן אחר כלשהו כל תוכן שמפר פטנט, סימן מסחרי, סוד מסחרי, זכויות יוצרים או זכות קניין רוחני, זכות פרטיות או זכות פרסום אחרת של כל אדם או כל ישות. על-ידי העלאה, פרסום, שליחה בדוא"ל או שידור אחר של תוכן כלשהו, אתם מייצגים ומתחייבים שיש לכם את כל הזכויות לבצע פעולה שכזו בהקשר של התוכן.
להעלות, לפרסם, לשלוח בדוא"ל או לשדר באופן אחר כלשהו כל תוכן שהוא לא חוקי, מזיק, מאיים, פוגעני, מטריד, מענה, משמיץ, וולגרי, מגונה, עלילה, פורנוגרפי, מיני מפורש, חודרני לפרטיות של אחר, שנאה, גזעני, אתני או פוגע בדרך אחר כלשהו;
להתחזות לאדם אחר או לישות אחרת, כולל, בין היתר, נציג של AB או של מנהלים, דירקטורים, עובדים או סוכנים של החברה, לייצג באופן שגוי או מטעה את השיוך שלכם לאדם אחר או לישות אחרת, או לזייף כותרות או לעשות מניפולציה אחרת על גורמים מזהים באופן שיסתיר את המקור של כל תוכן המשודר אל או דרך האתרים או השירותים;
להעלות, לפרסם, לשלוח בדוא"ל או לשדר באופן אחר כלשהו פרסומות לא מבוקשות או בלתי-מורשות, חומרי קידום מכירות, כולל, בין היתר, ליזום או להמשיך הפצה של "ספאם", "דואר זבל", מכתבי שרשרת או צורה אחרת של תקשורת לא מבוקשת שעלולה לעורר התנגדות;
להשתמש באתרים או בשירותים למטרה כלשהי או באופן כלשהו שמפרים חוק או תקנה מקומיים, ארציים או פדרליים או את החוק או התקנות של כל ממשלה זרה, כולל, בין היתר, מעקב, הטרדה או איום על AB או על משתמשים אחרים;
לאסוף או לאחסן נתונים אישיים בנוגע לגורמי צד שלישי מלבד כפי שמאושר בתנאים ובהתניות וגם אז רק למטרה המפורשת של אספקת תקשורת חוקית שאותם גורמי צד שלישי עשויים באופן סביר לצפות לקבל.
להפסיק או להפריע באופן לא מכוון ישיר או בעקיפין לאתרים או לשירותים באופן כלשהו שעלול לפגוע באופן מהותי ב-AB או בצד שלישי כלשהו, כולל, בין היתר, על-ידי נקיטת פעולה שמפעילה עומס לא סביר או גדול באופן לא פרופורציונלי על התשתיות שלנו או מפריעה לתפקוד של המערכות, התוכן או השירותים של AB;
להעלות, לפרסם, לשלוח בדוא"ל או לשדר באופן אחר כלשהו חומרים המכילים וירוסי תוכנה או סוגים אחרים של קוד, קבצים או תוכניות שנועדו או ידועים כמשביתים, מפריעים או מגבילים את הפונקציונליות של חומרת מחשב, תוכנת מחשב או ציוד או מתקני טלקומוניקציה;
להעלות, לפרסם, לשלוח בדוא"ל או לשדר באופן אחר כלשהו ללא אישור חומרים כלשהם המכילים מידע אישי או פרטי הנוגע לאדם או ישות שהם צד שלישי, כולל, בין היתר, מספרי טלפון או כתובות, כרטיסי אשראי/חיוב, כרטיסי חיוג, מספרי חשבון, מספרי תעודת זהות, סיסמאות או מידע דומה אחר;
להתייחס לשם מסחרי ספציפי של מוצרים טבעיים כלשהם שאתם משתמשים בהם. אתם יכולים להתייחס למרכיבים ולמינון, אך תוך ציות לתקנות החלות על מוצרים טבעיים, תוספי תזונה וטיפולים אלטרנטיביים, אין לציין שמות מוצרים ספציפיים; או
לפרסם סקירות או חוות דעת בנוגע לרופא או לבית חולים.

 


HIPAA; ציות לחוקים

אין להשתמש באתרים אלה לכל מטרה או בכל אופן המפרים חוק או תקנה מקומיים, ארציים או פדרליים כלשהו או את החוק או התקנות של ממשלה זרה כלשהי, כולל, בין היתר, (1) פרסום של מידע רפואי מוגן כלשהו שעלול להוות שימוש או גילוי בלתי-מורשים בהתאם לחוק Health Information Portability and Accountability Act משנת 1996, כולל, בין היתר, תקנות היישום שלו ("HIPAA") או כל חוק או תקנה ארציים רלוונטיים; (2) הצהרה כלשהי ביחס לכל מוצר, שירות או טיפול שעלולה להוות הונאת צרכנים או הצהרות סרק או הטעיה; וכן (3) הפרת איסורים כנגד שיווק או פרסום של התקנים רפואיים, תרופות או טיפול רפואי אחר שאינם מאושרים. אתם מסכימים, שעד למידה הנדרשת ו/או המתאימה, אתם אחראים לקבל כל אישור, הסכמה מדעת, אישורים מוסדיים או אישורי ועדות פרטיות ו/או אישורים נדרשים אחרים (ביחד "אישורי מטופל") לפני שליחת מידע רפואי מוגן אל האתרים, וכן, לפי בקשת AB, אתם מסכימים להציג בפני AB עותקים ערוכים של אישורי המטופלים. בפרסום מידע רפואי מוגן באתרים, אתם מייצגים ומתחייבים שקיבלתם ואתם שומרים עותק של אישורי מטופל מתאימים בהתאם להנחיות HIPAA והחוקים החלים, המאשרים גילוי, העתקה והפצה של המידע באמצעות כל מדיה ושימוש וגילוי של המידע הרפואי המוגן כפי שמוגדר בתנאים ובהתניות אלה ובמדיניות הפרטיות.

אתם מסכימים ש-AB יכולה להשתמש במידע הרפואי המוגן בכל צורה חוקית וש-AB לא תחזיר לכם את המידע הרפואי המוגן לאחר ששלחתם אותו מלבד כפי שנדרש לפי חוק. עד למידה הדרושה, יידעתם את המטופלים שהמידע הרפואי המוגן לא יוחזר ו/או לא יוסר ושהוא עשוי להיות בשימוש או להתגלות בהתאם לתנאים ולהתניות אלה ולמדיניות הפרטיות.

 


ויתור על אחריות

השימוש באתרים ובשירותים הוא באחריותכם בלבד. האתרים והשירותים מסופקים "כפי שהם" ו"לפי זמינותם". AB מתנערת מפורשות מכל סוג אחריות בנוגע לאתרים, לתוכן ולשירותים, בין אם מפורשת או משתמעת, כולל, בין היתר, אחריות משתמעת בנוגע לסחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי-הפרה. AB מתנערת מפורשות מכל אחריות לפעולות של משתמש כלשהו המשתמש באתרים. ישנם תחומי שיפוט שבהן אסורה החרגה של אחריות משתמעת, ולכן החרגות אלו עשויות שלא לחול עליכם. AB אינה מתחייבת בשום אופן שהאתרים, התוכן או השירותים יעמדו בדרישות שלכם, או יסופקו ללא הפרעות, בזמן, באופן בטוח, יהיו עדכניים, מדויקים, שלמים או ללא שגיאות או שהתוצאות שעשויות להתקבל באמצעות השימוש באתרים, בתוכן או בשירותים יהיו מדויקות או אמינות. אתם מבינים ומאשרים שהפיצוי היחיד והבלעדי שלכם ביחס לפגם כלשהו או חוסר שביעות רצון עם האתרים, התוכן או השירותים הוא הפסקת השימוש באתרים או בשירותים. ייתכן שעומדות לכם זכויות אחרות המשתנות ממדינה למדינה או בין תחומי שיפוט באותה ארץ.


החרגות והגבלת חבות

אתם מבינים ומסכימים במפורש ש-AB לא תישא בחבות כלשהי כלפיכם או כלפי אדם אחר כלשהו בגין אובדן, פציעה, תביעה, חבות או נזק מכל סוג שהוא (כולל, בין היתר, ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, לדוגמה, עונשין ו/או תוצאתי, פציעה/מוות בשוגג, אובדן רווחים או נזקים הנובעים מאובדן נתונים או הפרעה לעסקים גם אם AB קיבלה מידע על האפשרות לנזקים מסוג זה) הנובע, נוצר או קשור באופן כלשהו אל: (א) שגיאות או השמטות מהאתרים ותוכנם, כולל, בין היתר אי-דיוקים טכניים ושגיאות טיפוגרפיה, עיכובים, כשלים, הפרעות או פגיעה בנתונים כלשהם או במידע אחר המדור בהקשר של השימוש באתרים, (ב) אתרי אינטרנט או תכנים של צד שלישי שאליהם ניגשתם ישירות או בעקיפין דרך קישורים באתרים, כולל, בין היתר שגיאות או השמטות באלה, (ג) חוסר זמינות של האתרים או חלק כלשהו בהם או עלות או רכש של אתרים או שירותים חלופיים כלשהם הנובעים מכך נתונים, מידע או שירותים שקיבלתם או שלא הצלחתם לקבל, (ד) השימוש שלכם באתרים והגישה שלכם אליהם, (ה) השימוש שלכם בציוד או תוכנה כלשהם בהקשר של האתרים, (ו) כל אבחון או טיפול שבוצעו לאחר סקירת מידע שהוצג באתרים או הסתמכות שלכם על האתרים, (ז) וירוסים כלשהם שעלולים להשפיע על ציוד המחשבים או נכסים אחרים כתוצאה מהשימוש שלכם באתרים, או (ח) כל דבר הקשור באופן אחר לשימוש שלכם באתרים.


תמונות ותוכן חזותי

אתם מבינים שייתכן שתינתן לכם היכולת להעלות, לפרסם או לשדר תמונות או סרטונים למשתמשי צד שלישי באמצעות האתרים (ביחד, "תוכן חזותי"). אתם מאשרים ל-AB (ומחזיקים בכל הזכויות הדרושות מגורמי צד שלישי לאשר ל-AB) את הזכות לרשום זכויות יוצרים, להעניק רישיון, לפרסם, לשדר, להציג, להפיק מחדש ולהפיץ את התוכן החזותי בכל דרך. אתם מבינים שלא תקבלו תמלוגים כלשהם או פיצוי אחר על כך שאישרתם ל-AB להשתמש בתוכן החזותי. אתם מעניקים ל-AB ולמשתמשים אחרים (ומחזיקים בכל הזכויות הדרושות מגורמי צד שלישי להעניק ל-AB ולמשתמשים אחרים) את הזכות וההרשאה הבלעדית לשימוש, שימוש חוזר, פרסום ופרסום חוזר של התוכן החזותי, עם או ללא שמות, או הפקות מחדש שלהם או חלקים מתוכם, שבוצעו באמצעות כל אמצעי ובכל מדיה המוכרים כעת או בעתיד לכל מטרה שהיא, כולל, בין היתר, באתרי שיווק ואתרי אינטרנט אחרים. אתם גם מבינים שאתם וגורמי צד שלישי כלשהם לא תהיו בעלי זכויות יוצרים או זכויות אחרות ביחס לתוכן החזותי כפי שהוא משמש את AB או משתמשים אחרים באתרים. אתם מסכימים בזאת לשחרר, להוציא ולמנוע פגיעה ב-AB ובמשתמשים כלשהם מכל תביעה ודרישה או כנגד כל תביעה ודרישה, כולל, בין היתר תביעות כלשהן בגין הפרת זכויות יוצרים, השמצה, חדירה לפרטיות או זכות לפרסום, הנובעות משימוש כלשהו בתוכן החזותי או בהקשר שלו. 

 


אתם מציגים ומתחייבים שכל אישור מטופל או שחרור המוזכרים בסעיף 8 תואמים לתנאי סעיף זה 11 וכוללים מספיק שפה כדי לאשר לכם להסכים לתנאים של סעיף זה 11.


ויתור על תוכן

אתם מסכימים שכל התוכן והשירותים המסופקים בהקשר של האתרים הם באחריות האדם או הישות המספקים את אותו תוכן. אתם מבינים ומאשרים ש-AB אינה מקבלת על עצמה אחריות כלשהי לסנן או לסקור את התוכן המסופק כחלק מהאתרים. ל-AB עומדת הזכות, אך לא החובה, כבחירתה הבלעדית, לסרב, לנטר או להסיר כל תוכן שזמין באתרים. AB מתנערת במפורש מכל אחריות או חבות כלפי משתמשים וכל אדם או ישות אחרים על ביצוע או העדר ביצוע של סקירת תוכן.

 


התוכן המצוי באתרים עשוי שלא להיות ראוי או משביע רצון לצורך השימוש שלכם, ועליכם לאמת כל תוכן לפני הסתמכות עליו.


13. קניין רוחני

Nothing herein shall be construed as conferring by implication, estoppel, or otherwise, any license or right under any copyright, patent, tדבר מהאמור כאן לא ייתפס כהעברה משתמעת, השתקה או אחרת, כל רישיון או זכות תחת כל זכות יוצרים, פטנט, סימן מסחרי או עניין קנייני אחר של AB או צד שלישי.
rademark or other proprietary interest of AB, or third parties.• זכות יוצרים
התוכן נמצא בבעלות AB וגורמי צד שלישי ומוגן על-ידי חוק זכויות היוצרים של ארצות הברית משנת 1976, כפי שתוקן וחוקי זכויות יוצרים של ארצות אחרות. חומרים מסוימים משמשים באישור בעליהם בהתאמה. חל איסור להעתיק, להפיק מחדש, לפרסם מחדש, להעלות, לפרסם, לשדר או להפיץ בכל דרך את התוכן של האתרים ללא אישור מראש בכתב מ-AB, מלבד זאת, בכפוף לציות לתנאים ולהתניות, AB מאשרת לכם להציג או להוריד עותק יחיד של התוכן בתנאי שתשמרו על שלמות כל הודעות זכויות היוצרים, הסימנים המסחריים והודעות הקניין. שינויים או שימוש בתוכן לכל מטרה אחרת מהווים הפרה של זכויות AB או גורמי צד שלישי.
• סימנים מסחריים
אנו גם הבעלים של השמות שבהם אנו משתמשים עבור המוצרים והשירותים שלנו באתרים, ושמות אלה מוגנים על-ידי חוקי הסימנים המסחריים של ארצות הברית ושל ארצות זרות. סימן ® לאחר השם באתרים מציין שהסימן המסחרי נרשם בארצות הברית. סימן ™ לאחר שם באתרים מציין שזהו סימן מסחרי אשר AB תובעת עבורו הגנה במסגרת החוק בארה"ב וחוקי סימנים מסחריים זרים. כל הסימנים המסחריים הם בבעלות בעליהם בהתאמה. אתם מסכימים שלא להשתמש בסימנים מסחריים או להציג אותם ללא אישור מראש בכתב מ-AB או מבעלי אותם סימנים מסחריים.
Xylex®‎ הוא סימן מסחרי רשום של חברת General Electric.
Skinit®‎ הוא סימן מסחרי רשום של Skinit, Inc.‎.
Velcro®‎ הוא סימן מסחרי רשום של VVelcro Industries B.V. LLC.‎.

 

  • Copyright
    The Content is owned by AB and third parties and is protected by the United States Copyright Act of 1976, as amended, and the copyright laws of other countries. Certain materials are used by permission of their respective owners. The Content of the Sites may not be copied, reproduced, republished, uploaded, posted, transmitted, or distributed in any way without the prior written permission of AB, except that, subject to your compliance with the Terms and Conditions, AB authorizes you to view or download a single copy of the Content provided that you keep intact all copyright, trademark, and other proprietary notices. Modification or use of Content for any other purpose is a violation of the rights of AB or third parties.
  • Trademarks
    We also own the names we use for our products and services on the Sites, and these names are protected by United States and foreign trademark laws. An ® following a name on the Sites indicates that the trademark has been registered in the United States. A ™ following a name on the Sites indicates that it is a trademark that AB claims protection under US law and foreign trademark laws. All trademarks are the property of their respective owners. You agree not to use or display trademarks without the prior written consent of AB or the owner of such marks.

Xylex® is a registered trademark of the General Electric Company.

Skinit® is a registered trademark of Skinit, Inc.

Velcro® is a registered trademark of Velcro Industries B.V. LLC.


14. קישורים
15. שיפוי

לשם שיקול דעת טוב וערכי, שקבלתם והיותם מספיקים מאושרים בזאת, אתם משחררים ומוציאים בזאת ולעד את AB, את המנהלי, הדירקטורים, העובדים והסוכנים שלה, את הגורמים המסונפים לה, מכל סוג של פעולה, גורם לפעולה, תביעה, חוב, חובה, חשבון, התחייבות, ברית, חוזה, אחריות, הליך ודרישה שהיו לכם בעבר, יש לכם בהווה או שעשויים להיות לכם בעתיד בגין או כתוצאה מסיבה כלשהי או נובעים מגורם, עניין או דבר כלשהו הקיימים עד להווה, ובמיוחד מבלי להגביל באופן כלשהו את הכלליות של העתיד, עבור וכתוצאה או מסיבה כלשהי מהשימוש שלכם באתרים או הפרה שלכם של תנאים והתניות אלו. אתם מסכימים למנוע פגיעה ולשפות את AB ואת הגורמים המסונפים, וכל אחד מהמנהלים, הדירקטורים, העובדים והסוכנים שלה מפני וכנגד כל תביעה, דרישה או הליכים מצד שלישי וכל אובדן, חבות, נזק, עלות, תשלומים והוצאות, כולל שכר טרחת עורכי דין סביר, עלויות והוצאות הנובעים, ישירות או בעקיפין, מהשימוש שלכם באתרים, כולל, בין היתר (א) כל שימוש לא חוקי באתרים ו/או (ב) כל שימוש באתרים המפר את התנאים וההתניות.


16. תחום שיפוט ומקום שיפוט

המשתמשים ו-AB מסכימים שהסכם זה והיחסים בין המשתמשים לבין AB יהיו כפופים לחוקי מדינת קליפורניה, ללא התייחסות לסתירות בתנאי החוקים ושמקום השיפוט במקרה של כל סכסוך בין המשמשים לבין AB יהיה בבלעדיות בבתי המשפט המדינתיים או הפדרליים הממוקמים בלוס אנג'לס, קליפורניה.


17. שינויים

AB עשויה לשנות את התנאים וההתניות מעת לעת. במקרה של שינוי שכזה, AB תפרסם את התנאים וההתניות המעודכנים באתר. AB שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או לשנות את האתר או להפסיק להציע את האתר או לסיים את השימוש שלכם באתר בכל עת וללא חבות. AB שומרת לעצמה את הזכות לסרב להציע גישה לאתר, לתוכן ו/או לשירותים לכל אחד בכל עת ללא הודעה.

 


18. שונות

התנאים וההתניות מהווים את ההסכם כולו בין המשתמשים לבין AB בנוגע לאתרים. אין כל קשר של סוכנות, שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעביד או יחסי רופא-מטופל בין משתמש כלשהו לבין AB הנובע בלעדית מהשימוש באתרים. התנאים וההתניות מחייבים את הבאים אחריכם, הממונים על-ידיכם, יורשיכם ומבצעי דברכם. אם תנאי כלשהו מתוך התנאים וההתניות נמצא או נקבע כבלתי חוקי על-ידי בית משפט כלשהו בעל אחריות שיפוטית מתאימה, חוסר החוקיות של אותו תנאי לא תשפיע על יתר התנאים בתנאים ובהתניות, שיוסיפו להיות בעלי השפעה מלאה. הימנעות של AB מהפעלה או אכיפה של זכות או תנאי כלשהם בתנאים ובהתניות לא תהווה ויתור על זכות או תנאי אלה. כל תביעה או גורם לפעולה הנובעים מהתנאים וההתניות של האתרים או קשורים אליהם חייבים להיות מוגשים בתוך שנה אחת ממועד התרחשות הסיבה לתביעה או לפעולה. כותרות הסעיפים בתנאים ובהתניות נועדו לנוחות בלבד ואין להם השפעה על המשמעות המהותית של הסכם זה.

השימוש שלכם באתרים אלה מציין שאתם מביעים הסכמה עם תנאים והתניות אלה. אם אינכם מסכימים עם התנאים וההתניות, אל תשתמשו באתרים.