כתב ויתור של קהילה

Advanced Bionics מכבדת את הזכויות של אנשים המשתמשים ברשתות חברתיות להביע את השקפותיהם ודעותיהם. עם זאת, בערוצי הרשתות החברתיות שלנו אנו שומרים לעצמינו את הזכות להסיר הערות שייחשבו כבלתי ראויות, לא קשורות לנושא, פוגעניות, או שמשמשות לקידום ושידול של אתרים, יוזמות או מוצרים של גורמי צד שלישי, או שידול למכירה, לרכישה או לגיוס כספים.

 

 

Advanced Bionics מכבדת את הזכויות של אנשים המשתמשים ברשתות חברתיות להביע את השקפותיהם ודעותיהם. עם זאת, בערוצי הרשתות החברתיות שלנו אנו שומרים לעצמינו את הזכות להסיר הערות שייחשבו כבלתי ראויות, לא קשורות לנושא, פוגעניות, או שמשמשות לקידום ושידול של אתרים, יוזמות או מוצרים של גורמי צד שלישי, או שידול למכירה, לרכישה או לגיוס כספים.

 

 

 

חברות קבוצת Sonova הן ספקיות מובילות של פתרונות שמיעה חדשניים. אנו מקיימים מעורבות עם עובדים ועמיתים, לקוחות, שותפים עסקיים והציבור הרחב באופן מכבד, סובלני, בכנות וביושרה. ידיעה וציוד לקוד האתי שלנו: אותם עקרונות וכללים החלים על פעילויות עובדי קבוצת Sonova באופן כללי, חלים גם על פעילויות מקוונות.