MRI-veiligheidsinformatie    

Voor cochleair implantaten van Advanced Bionics    

Uit testen is gebleken dat de HiRes-implantaatlijn van Advanced Bionics MRI-voorwaardelijk is. Omstandigheden kunnen per land verschillen. Een patiënt die het implantaat draagt, kan uitsluitend onder zeer specifieke omstandigheden veilig worden gescand via MRI. Wanneer de patiënt onder andere omstandigheden wordt gescand, kan dit tot ernstig patiëntletsel leiden.    


MRI Safety Information by Type of Implant

Type of Implant Model Number MRI Field Strength (T) Spatial Gradient Field (T/m) Max Head SAR (W/kg) Max Body SAR (W/kg)
Clarion 1.0* MMT-5100 L/R MRI is contraindicated None None None
Clarion 1.2* AB-5100 L/R MRI is contraindicated None None None
Clarion CII Bionic Ear*     AB-5100H MRI is contraindicated None None None
HiRes 90K*     CI-1400 1.5T 2.5 T/m ≤ 1 W/kg ≤ 1.7 W/kg
HiRes 90K Advantage     CI-1500 1.5T 2.5 T/m ≤ 1 W/kg ≤ 1.7 W/kg
HiRes Ultra CI-1600

1.5T

3.47 T/m 13.90 T/m*** ≤ 3.2 W/kg ≤ 2 W/kg
  3.0T** 6.9 T/m ≤ 2.6 W/kg ≤ 2 W/kg
HiRes
Ultra 3D
CI-1601 1.5T 20 T/m ≤ 3.2 W/kg ≤ 2 W/kg
  3.0T 20 T/m ≤ 2.6 W/kg ≤ 2 W/kg

* These devices are no longer sold in the EU or North America
** For MRI the magnet has to be removed surgically
*** With magnet removed


Selecteer hieronder de naam van het implantaat voor meer MRI - informatie

HiRes Ultra 3D HiRes Ultra HiRes 90K implantaatlijn

HiRes™ Ultra 3D Cochlear Implant 


Apparaat HiRes Ultra 3D
Gebruiksaanwijzing HiResolution Bionic Ear System: HiRes Ultra 3D
1,5 T met magneet aanwezig Scannen onder bepaalde omstandigheden toegestaan
3,0 T met magneet aanwezig  Scannen onder bepaalde omstandigheden toegestaan

3,0 T met de magneet aanwezig    

De HiRes Ultra 3D cochleaire implantaten beschikken over een speciaal ontwikkelde magneetsysteem dat veilige MRI-scans mogelijk maakt met de magneet op zijn plaats. Hierbij zijn geen beperkingen aan de positie van het hoofd, hoeft de magneet niet chirurgisch te worden verwijderd en hoeft er geen verbandprotocol gevolgd te worden.    

Waarschuwingen voor MRI

Patiënten met een HiRes cochleair implantaat mogen niet in de buurt komen van een MRI-scanner, tenzij hierbij wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • De spraakprocessor en zendspoel moeten worden verwijderd voordat de patiënt een ruimte met een MRI-scanner betreedt.
 • Controleer voordat u verdergaat of het implantaat of beide implantaten bij een bilaterale implantatie compatibel zijn voor het uitvoeren van een MRI. Als dit niet het geval is, kan het toestel verplaatsen of beschadigd raken, kan de magneet verplaatsen, of kan de patiënt ongemak of pijn ervaren, of letsel ondervinden.

OPMERKING: MRI-procedures zijn gecontra-indiceerd voor gebruikers van CLARION (CI en CII) cochleaire implantaten. Voor meer informatie over het uitvoeren van een MRI-scan bij gebruik van een HiRes 90K, HiRes 90K Advantage en HiRes Ultra cochleair implantaat, neemt u contact op met de Technische Ondersteuning van Advanced Bionics.

OPMERKING: de MRI-veiligheid is alleen voor de HiRes Ultra 3D onderzocht. Interacties tussen implantaten anders dan die van Advanced Bionics en de HiRes Ultra 3D tijdens MRI zijn onbekend.

 • De aanbevolen minimale duur tussen een CI-operatie en een MRI-scan is 2 tot 4 weken, zodat een eventuele ontsteking kan verdwijnen.
 • MRI-scans worden niet aanbevolen als de patiënt koorts heeft.

Voorzichtig:

 • Tijdens de MRI-procedure kunt u pijn, druk of ongemak ervaren. Stel uw arts hiervan op de hoogte indien dit het geval is.
 • Vraag om advies bij uw arts voordat u een MRI ondergaat om de voordelen van MRI af te wegen ten opzichte van andere beeldvormingstechnieken.


MRI-veiligheidsinformatie:

tests hebben aangetoond dat het HiRes Ultra 3D cochleair implantaat MRI-voorwaardelijk is. Unilaterale en bilaterale gebruikers met dit apparaat, waarbij de magneet op zijn plaats is, kunnen met inachtneming van de volgende voorwaarden veilig worden gescand in een horizontaal, hol cilindrisch MRI-systeem met kwadratuurspoel:

MRI-veldsterkte     1,5T 3,0T
Maximum Spatial Field Gradient 20 T/m
RMS Gradient Field 34,4 T/s
Peak Slew Rate 200 T/m/s
Maximum whole body averaged SAR 2,0 W/kg 2,0 W/kg
Maximum head averaged SAR 3,2 W/kg 2,6 W/kg

Tijdens een test onder de hierboven beschreven scanomstandigheden produceerde het HiRes Ultra 3D cochleair implantaat een maximale temperatuurstijging van < 3 °C na 15 minuten onafgebroken scannen.

OPMERKING: tijdens de scan kunnen patiënten auditieve waarnemingen ervaren. Het wordt aanbevolen om de patiënt goed te adviseren alvorens deze de MRI ondergaat. De waarschijnlijkheid en intensiteit van de auditieve waarnemingen kan worden verminderd door sequenties met een lagere specifieke absorptiewaarde (SAR) en tragere gradient slew rates te selecteren

Het grootste artefact bij 3,0 T is > 15 cm wanneer de beeldvorming onder spin-echo- of gradiënt-echosequenties plaatsvindt. Kleinere artefacten zijn alleen mogelijk wanneer andere scanparameters worden gebruikt.

Neem contact op met de technische ondersteuning van Advanced Bionics via technicalservices@advancedbionics.com of ga naar www.advancedbionics.com/mri voor meer informatie over MRI in combinatie met een HiRes Ultra 3D cochleair implantaat.     

HiRes™ Ultra Cochlear Implant 


Apparaat HiRes Ultra
Gebruiksaanwijzing HiResolution Bionic Ear System: HiRes Ultra 
1,5 T met magneet verwijderd Scannen onder bepaalde omstandigheden toegestaan
1,5 T met magneet aanwezig met MRI Antenna Coil Cover en verbandprotocol CI-7521 Scannen onder bepaalde omstandigheden toegestaan
3,0 T met magneet verwijderd Scannen onder bepaalde omstandigheden toegestaan

1,5 T met de magneet verwijderd    

Waarschuwingen voor MRI

Patiënten met een HiRes Ultra cochleair implantaat mogen niet in de buurt komen van een MRI-scanner, tenzij hierbij wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • De spraakprocessor en zendspoel zijn MRI-onveilig en moeten worden verwijderd voordat de patiënt een ruimte met een MRI-scanner betreedt.

De aanbevolen minimale duur tussen een CI-operatie en een MRI-scan is 2 tot 4 weken, zodat een eventuele ontsteking kan verdwijnen.

MRI-scans worden niet aanbevolen als de patiënt koorts heeft.

Neem contact op met de technische ondersteuning van Advanced Bionics voor meer informatie over MRI in combinatie met een HiRes Ultra-toestel.    Voor 1,5 T MRI-scans met de magneet verwijderd

 • Horizontale, holle cilindrische scanners met een statisch magnetisch veld van 1,5 T (met magneet verwijderd).
 • Maximale in het MR-systeem geregistreerde, over het gehele lichaam gemiddeld genomen specifieke absorptiewaarde (SAR) van ≤ 2,0 W/kg bij 1,5 T bij lichaamsspoel-scans met kwadratuurverzending.
 • Maximale in het MR-systeem geregistreerde SAR over het hoofd van ≤ 3,2 W/kg bij 1,5 T voor hoofdspoel-scans met kwadratuurverzending.
 • RMS-gradiëntveld van 30 T/s en piekgradiëntveld van 150 T/s.
 • Maximale ruimtelijke veldsterkte van 13,90 T/m bij 1,5 T met magneet verwijderd


Tijdens een test onder de hierboven beschreven scanomstandigheden produceerde het HiRes Ultra-implantaat een maximale temperatuurstijging van < 3 °C na 15 minuten onafgebroken scannen bij 1,5 T.

Tijdens MRI-testomstandigheden van unilaterale gebruikers, strekt het beeldartefact, veroorzaakt door het apparaat, zich vanuit het HiRes Ultra-implantaat uit tot ongeveer 3,1 cm in een 1,5 T MRI met de tijdelijke niet-magnetische plug en tijdens MRI-testomstandigheden van bilaterale gebruikers tot 4,2 cm in een 1,5 T MRI met de tijdelijke niet-magnetische plug aanwezig met een spin-echo of gradiënt-echo pulssequentie.

Deze artefacten kunnen leiden tot een verlies van diagnostische informatie in de nabijheid van het implantaat.

Houd er rekening mee dat de MRI Antenna Coil Cover CI-7521 en de verbandmaterialen aanwezig moeten zijn tijdens het uitvoeren van de MRI-procedure.    
1,5 T met de magneet aanwezig    

Waarschuwingen voor MRI

Patiënten met een HiRes Ultra cochleair implantaat mogen niet in de buurt komen van een MRI-scanner, tenzij hierbij wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • Het verbandprotocol [raadpleeg de gebruiksinstructies van de MRI Antenna Coil Cover (CI-7521) voor meer informatie] dat door Advanced Bionics wordt aanbevolen, wordt gevolgd wanneer de patiënt een MRI-procedure ondergaat waarbij de magneet geplaatst blijf, of
 • Voor onderzoeken waarbij er klinisch baat is bij minder toestelartefacten (bijvoorbeeld bij sommige hoofd- of nekscans), wordt de interne magneet chirurgisch verwijderd en eventueel vervangen door een tijdelijke niet-magnetische plug voordat de patiënt een MRI-procedure ondergaat.
 • De spraakprocessor en zendspoel zijn MRI-onveilig en moeten worden verwijderd voordat de patiënt een ruimte met een MRI-scanner betreedt.

De aanbevolen minimale duur tussen een CI-operatie en een MRI-scan is 2 tot 4 weken, zodat een eventuele ontsteking kan verdwijnen.

MRI-scans worden niet aanbevolen als de patiënt koorts heeft.

Neem contact op met de technische ondersteuning van Advanced Bionics voor meer informatie over MRI in combinatie met een HiRes Ultra-toestel.Voor 1,5 T MRI-scans met de magneet aanwezig

 • Horizontale, holle cilindrische scanners met een statisch magnetisch veld van 1,5 T (met magneet aanwezig).
 • Maximale in het MR-systeem geregistreerde, over het gehele lichaam gemiddeld genomen specifieke absorptiewaarde (SAR) van ≤ 2,0 W/kg bij 1,5 T bij lichaamsspoel-scans met kwadratuurverzending.
 • Maximale in het MR-systeem geregistreerde SAR over het hoofd van ≤ 3,2 W/kg bij 1,5 T voor hoofdspoel-scans met kwadratuurverzending.
 • RMS-gradiëntveld van 30 T/s en piekgradiëntveld van 150 T/s.
 • Maximale ruimtelijke veldsterkte van 3,47 T/m bij 1,5 T met de magneet aanwezig.


Tijdens een test onder de hierboven beschreven scanomstandigheden produceerde het HiRes Ultra-implantaat een maximale temperatuurstijging van < 3 °C na 15 minuten onafgebroken scannen bij 1,5 T.

Tijdens MRI-testomstandigheden van unilaterale gebruikers, strekt het beeldartefact, veroorzaakt door het apparaat, zich vanuit het HiRes Ultra-implantaat uit tot ongeveer 7,9 cm in een 1,5 T MRI met de magneet aanwezig en tijdens MRI-testomstandigheden van bilaterale gebruikers tot > 9,5 cm in een 1,5 T MRI met de magneet aanwezig met een spin-echo of gradiënt-echo pulssequentie.

Deze artefacten kunnen leiden tot een verlies van diagnostische informatie in de nabijheid van het implantaat.

Houd er rekening mee dat de MRI Antenna Coil Cover CI-7521 en de verbandmaterialen aanwezig moeten zijn tijdens het uitvoeren van de MRI-procedure.    
3,0 T met de magneet verwijderd    

Waarschuwingen voor MRI

De interne magneet wordt chirurgisch verwijderd en eventueel vervangen door een tijdelijke niet-magnetische plug voordat de patiënt een MRI-procedure ondergaat.

Patiënten met een HiRes Ultra cochleair implantaat mogen niet in de buurt komen van een MRI-scanner, tenzij hierbij wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • De spraakprocessor en zendspoel zijn MRI-onveilig en moeten worden verwijderd voordat de patiënt een ruimte met een MRI-scanner betreedt.

De aanbevolen minimale duur tussen een CI-operatie en een MRI-scan is 2 tot 4 weken, zodat een eventuele ontsteking kan verdwijnen.

MRI-scans worden niet aanbevolen als de patiënt koorts heeft.

Neem contact op met de technische ondersteuning van Advanced Bionics voor meer informatie over MRI in combinatie met een HiRes Ultra-toestel.    Voor 3,0 T MRI-scans met de magneet verwijderd

 • Horizontale, holle cilindrische scanners met een statisch magnetisch veld van 3,0 T (met magneet verwijderd)
 • Maximale in het MR-systeem geregistreerde, over het gehele lichaam gemiddeld genomen specifieke absorptiewaarde (SAR) van ≤ 2,0 W/kg bij 3,0 T bij lichaamsspoel-scans met kwadratuurverzending.
 • Maximale in het MR-systeem geregistreerde SAR over het hoofd van ≤ 2,6 W/kg bij 3,0 T voor hoofdspoel-scans met kwadratuurverzending.
 • RMS-gradiëntveld van 30 T/s en piekgradiëntveld van 150 T/s.
 • Maximale ruimtelijke veldsterkte van 6,90 T/m bij 3,0 T met magneet verwijderd

Tijdens een test onder de hierboven beschreven scanomstandigheden produceerde het HiRes Ultra-implantaat een maximale temperatuurstijging van < 3 °C na 15 minuten onafgebroken scannen bij 1,5 T.

Tijdens MRI-testomstandigheden van unilaterale gebruikers, strekt het beeldartefact, veroorzaakt door het apparaat, zich vanuit het HiRes Ultra-implantaat uit tot ongeveer 4,7 cm in een 3,0 T MRI met de tijdelijke niet-magnetische plug aanwezig.

Tijdens MRI-testomstandigheden van bilaterale gebruikers, strekt het beeldartefact zich uit tot ongeveer 4,7 cm in een 3,0 T MRI met de tijdelijke niet-magnetische plug aanwezig met een spin-echo of gradiënt-echo pulssequentie.

Deze artefacten kunnen leiden tot een verlies van diagnostische informatie in de nabijheid van het implantaat.

Houd er rekening mee dat de MRI Antenna Coil Cover CI-7521 en de verbandmaterialen aanwezig moeten zijn tijdens het uitvoeren van de MRI-procedure.    
Verwijdering/terugplaatsing magneet met de HiRes Ultra magneettoolkit, CI-1418    

Deze instrumenten moeten vóór gebruik worden gesteriliseerd. Raadpleeg de 'Gebruiksaanwijzing voor herverwerking van de herbruikbare instrumenten van HiRes Ultra' die wordt meegeleverd met de kit.    

HiRes Ultra magneettoolkit bevat twee (2) magneetinsertietools en twee (2) magneetpushertools.


HiRes™ 90k Cochlear implantaatlijn    

Apparaat HiRes 90K en HiRes 90K Advantage   
Gebruiksaanwijzing HiResolution Bionic Ear System: HiRes 90K en 90K Advantage  
1,5 T met magneet verwijderd Scannen onder bepaalde omstandigheden toegestaan  
1,5 T met magneet aanwezig met MRI Antenna Coil Cover en verbandprotocol CI-7521 Scannen onder bepaalde omstandigheden toegestaan  

MRI-veiligheidsinformatie

Tests hebben aangetoond dat de HiRes 90K™ cochleair implantaatlijn MRI-voorwaardelijk is. Unilaterale en bilaterale gebruikers met dit apparaat kunnen met inachtneming van de volgende voorwaarden veilig worden gescand in een MR-systeem:

 • Horizontale, holle cilindrische scanners met een statisch magnetisch veld van 1,5 T (met magneet aanwezig of verwijderd).
 • Maximale in het MR-systeem geregistreerde, over het gehele lichaam gemiddeld genomen specifieke absorptiewaarde (SAR) van ≤ 1,7 W/kg bij 1,5 T bij lichaamsspoel-scans met kwadratuurverzending.
 • Maximale in het MR-systeem geregistreerde SAR over het hoofd van ≤ 1 W/kg bij 1,5 T voor hoofdspoel-scans met kwadratuurverzending.
 • RMS-gradiëntveld van 30 T/s en piekgradiëntveld van 150 T/s.
 • Maximaal ruimtelijke veldsterkte van 2,5 T/m bij 1,5 T met de magneet aanwezig, en 2,5 T/m bij 1,5 T met de magneet verwijderd.
   

Bij een test met de bovengenoemde scanomstandigheden met het hoofd van de patiënt in het midden van de MRI-scanner, produceerde het HiRes 90K Advantage implantaat een maximale temperatuurstijging van < 2,4 °C na 15 minuten scannen bij gebruik van een lichaamsspoel en een over het gehele lichaam gemiddeld genomen SAR van 1,7 W/kg.

Tijdens MRI-testomstandigheden van unilaterale gebruikers, strekt het beeldartefact, veroorzaakt door het apparaat, zich vanuit het HiRes 90K Advantage implantaat uit tot:

 • ongeveer 6 cm in een 1,5 T MRI met de tijdelijke niet-magnetische plug geplaatst met een gradiënt-echo pulssequentie
 • ongeveer 11,5 cm in een 1,5 T MRI met de magneet geplaatst en met een gradiënt-echo pulssequentie

Deze artefacten kunnen leiden tot een verlies van diagnostische informatie in de nabijheid van het implantaat.    Waarschuwing voor MRI

Patiënten met een HiRes 90K Advantage cochleair implantaat mogen niet in de buurt komen van een MRI-scanner, tenzij hierbij wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

De verbandprocedure van Advanced Bionics wordt opgevolgd wanneer de patiënt een 1,5 T MRI-scan ondergaat terwijl de magneet nog aanwezig is, of;

 • Voor onderzoeken waarbij er klinisch baat is bij minder toestelartefacten (bijvoorbeeld bij sommige hoofd- of nekscans), wordt de interne magneet chirurgisch verwijderd en eventueel vervangen door een tijdelijke niet-magnetische plug voordat de patiënt een MRI-procedure ondergaat.
 • De spraakprocessor en zendspoel moeten worden verwijderd voordat de patiënt een ruimte met een MRI-scanner betreedt.
 • De aanbevolen minimale duur tussen een CI-operatie en een MRI-scan is 2 tot 4 weken, zodat een eventuele ontsteking kan verdwijnen.
 • MRI-scans worden niet aanbevolen als de patiënt koorts heeft.Caution: The bandaging protocol with use of the MRI Antenna Coil Cover was developed and approved to prevent magnet displacement and counteract magnet torque during a 1.5T MRI procedure, but some discomfort and pain at the implant site may still be experienced. Please consult with your physician if this is an issue

Voorzichtig: Het verbandprotocol bij gebruik van de MRI Antenna Coil Cover is ontwikkeld en goedgekeurd om verplaatsing van de magneet te voorkomen en magneettorsie tegen te gaan tijdens een 1,5 T MRI-procedure, maar er kan nog altijd wat ongemak en pijn worden ervaring in het implantaatgebied. Neem contact op met uw arts indien dit het geval is.

Voorzichtig: Neem, als het ongemak niet verdwijnt, contact op met uw arts.

Voorzichtig: Indien de MRI Antenna Coil Cover en de aanwezige interne magneet niet zijn vastgezet tijdens de MRI dan kan dit leiden tot verplaatsing van de magneet of een herhaling van de ingreep.

Voorzichtig: Vraag om advies bij uw arts voordat u een MRI ondergaat om de voordelen van MRI af te wegen ten opzichte van andere beeldvormingstechnieken.  

 • De voorbereidingen voor een MRI moeten buiten de MRI-ruimte worden uitgevoerd.
 • Controleer voordat u verdergaat of het implantaat of beide implantaten bij een bilaterale implantatie compatibel zijn voor het uitvoeren van een MRI. Als dit niet het geval is, kan het toestel verplaatsen of beschadigd raken, kan de magneet verplaatsen, of kan de patiënt ongemak of pijn ervaren, of letsel ondervinden.
 • MRI-procedures zijn gecontra-indiceerd voor dragers van CLARION (C1 en CII) cochleaire implantaten.

Neem voor meer informatie over een MRI-scan in combinatie met een HiRes 90K Advantage contact op met de technische ondersteuning van Advanced Bionics.

MRI-tests met de HiRes 90K cochleaire implantaatlijn met de interne magneet aanwezig, is alleen beschikbaar in de markten waar er wettelijke goedkeuring is verleend. Neem contact op met uw vertegenwoordiger van Advanced Bionics voor meer informatie.    

 


MRI Antenna Coil Cover

De MRI Antenna Coil Cover is bedoeld voor gebruik in combinatie met een verbandprocedure, opdat de patiënt een MRI-procedure kan ondergaan zonder de magneet te moeten verwijderen. De gebruiksaanwijzing dient opgevolgd te worden, inclusief de aanbevolen verbandprocedure.

Het aanbrengen van een drukverband voorafgaand aan de MRI-procedure bij gebruikers van een HiRes 90K

Dit document bevat algemene richtlijnen voor de juiste aanbrengmethode van een drukverband op de plek van het geïmplanteerde toestel (en magneet), ten behoeve van de voorbereiding voor een MRI-procedure.    


Vereist materiaal    Hurt-Free verband – ziekenhuiskwaliteit

 • Zonder latex
 • 5 cm breed
 • Johnson and Johnson (of equivalent)


Flexibele tape

 • Zonder latex
 • 2 tot 2,5 cm breed
 • 3M – Nexcare (of equivalent)


MRI Antenna Coil Cover CI-7521 - Advanced BionicsZendspoel voor patiëntMarkeerstiftZelfklevend elastisch Coach-verband 3 inch (8 cm) breed

 • Johnson and Johnson


MRI Antenna Coil Cover CI-7521 - Advanced BionicsZendspoel voor patiënt    Markeerstift


Procedure


1

Plaats de patiënt in zittende positie zodat u bij het implantaatgebied kunt.    

OPMERKING: als de patiënt bilateraal geïmplanteerd is, voert u de volgende stappen uit om de locatie van beide implantaten te kunnen bereiken. Er moet een drukverband worden aangelegd over de magneten in beide implantaatgebieden.

2

Zet de MRI Antenna Coil Cover vast over het magneetgebied van het implantaat. Plaats de zendspoel van de patiënt (kabel verwijderd) op het implantaatgebied. De magneten houden de zendspoel op zijn plaats.


Zendspoel patiënt magnetisch bevestigd    

3

Knip een stuk Coach-verband af dat lang genoeg is om eenmaal rondom het hoofd te wikkelen.    

4

Wikkel dit stuk om het hoofd, zodat het verband de zendspoel van de patiënt bedekt. Zorg dat het stevig vastzit.


Zendspoel patiënt onder verband    

5

Markeer de positie van de zendspoel op het verband met een stift of pen.


Gemarkeerd verband met omtrek van zendspoel    

6

Verwijder de zendspoel van de patiënt, maar houd het verband op zijn plaats.    


Zendspoel verwijderen met verband op zijn plaats    

7

Schuif de MRI Antenna Coil Cover onder het verband en lijn deze uit met de gemarkeerde omtrek van de zendspoel.    


MRI Antenna Coil Cover plaatsen 

MRI Antenna Coil Cover onder gemarkeerde omtrek    

8

Meet de omtrek van het hoofd en de benodigde lengte van het verband voor kompreswikkeling. Wikkel de rest van het Coach-verband eenmaal om het hoofd zonder het uit te rekken.    


Resterend Coach-verband eenmaal om hoofd gewikkeld    

9

Markeer de locatie op het verband dat eenmaal om het hoofd is gewikkeld. Dit is de omtrek van het hoofd.    


Markeer één volledige omwikkeling op het verband

Gemarkeerde hoofdomtrek rondom hoofd    

10

Ontwikkel het stuk verband waarop de omtrek van het hoofd is gemarkeerd en leg het op een plat oppervlak.    


Markering hoofdomtrek

11

Rol de resterende rol verband uit. Vouw deze over het begin van het verband en maak een plooi bij de gemarkeerde omtrek van het hoofd.    


12

Knip of scheur het resterende verband af waar het overlapt met het begin van het verband. De lengte van het stuk verband dat hierdoor ontstaat is tweemaal de omtrek van het hoofd.    


13

Breng het kompres aan. Wikkel dit stuk verband deze keer zeer strak om het hoofd heen door de markeerlijn een halve omtrek verder om het hoofd te trekken.

OPMERKING: Na 1,5 omwikkeling zou de gemarkeerde lijn aan de andere kant van het hoofd moeten liggen waar u bent begonnen met wikkelen.    


14

Ga door met het wikkelen van het verband met een verlenging van 150% voor een omwikkeling van nog 1,5 keer om het hoofd. Zo heeft u uiteindelijk 3 maal het hoofd omwikkeld met het verband.

OPMERKING: Na 3 omwikkelingen zou het verband moeten eindigen waar u bent begonnen met wikkelen (verder is ook aanvaardbaar).    Na de MRI

Verwijder, na afloop van de MRI-procedure, voorzichtig het COACH-verband, de tape en de MRI Antenna Coil Cover voor de interne spoel.

Gooi al het materiaal weg, ook de MRI Antenna Coil Cover.    

Auditory Technical Services

Advanced Bionics provides one-on-one technical support for professionals – including surgeons, audiologitsts, clinicians, educators, and therapists.

Surgical Support

Advanced Bionics is committed to supporting you and your surgical team, from immediate help in the OR to onsite training and instructive online materials.

Related Documents

D000026825 RevB