Verwerking persoonsgegevens t.b.v. ontvangst marketing materialen

  1. Advanced Bionics Benelux B.V. en/of één van de andere ondernemingen in de Sonova groep, kunnen na uw akkoord uw persoonsgegevens verwerken zoals hierin beschreven. “Persoonsgegeven” betekent in dit geval: informatie die u als persoon kan identificeren, zoals uw naam, huisadres, e-mailadres en telefoonnummer.
  2. Uw persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met ondernemingen die onderdeel zijn van de Sonova groep in verschillende delen van de wereld (dit zal alleen gebeuren indien we niet de mogelijkheid hebben om uw gegevens in Nederland te houden of (passief) als er in het buitenland servers zijn die e-mails en internetverkeer verwerken), en met andere bedrijven die worden ingeschakeld voor de verzending van marketingmaterialen, bijvoorbeeld als wij u per post een uitnodiging willen sturen of een aanbieding per e-mail. AB zal uw persoonsgegevens behandelen volgens de Europese privacywet, de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) die per 25 mei 2018 van kracht wordt, en de Nederlandse privacy wet (Wbp). Bedrijven binnen de Sonova groep, maar buiten de Europese Economische Ruimte (EER) die ook uw gegevens gebruiken zullen ook gebonden zijn aan deze Europese en Nederlandse regels. Wij hebben contracten met deze bedrijven gesloten die hen verplichten zich ook aan de Europese regels te houden. Deze contracten zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Bedrijven buiten de EER en die geen onderdeel zijn van de Sonova groep zullen door bewerkersovereenkomsten gebonden zijn aan dezelfde Europese en Nederlandse regels.
  3. AB en eventueel andere bedrijven binnen de Sonova groep kunnen uw persoonsgegevens alleen gebruiken om te voldoen aan uw verzoek om marketingmaterialen te ontvangen over producten en diensten van AB. Hierbij kunt u denken aan uitnodigingen en inschrijvingen voor evenementen, aanbiedingen en nieuwsbrieven.
  4. Uw persoonsgegevens zullen bewaard en verwerkt worden in overeenstemming met dit instemmingsformulier. U kunt altijd uw instemming intrekken door AB hiervan te informeren, hoewel AB u dan geen interessante informatie meer mag sturen.
  5. U heeft het recht om inzage te vragen in de gegevens die AB van u heeft, en om deze gegevens aan te passen. U heeft het recht om AB beperkingen op te leggen in de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AB, en u kunt een uittreksel met uw gegevens krijgen om deze aan een andere dienstverlener te geven, indien dit technisch haalbaar is. Indien u informatie wenst over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de afdeling Juridische Zaken van Sonova op privacy@sonova.com. Klachten over de behandeling van uw persoonsgegevens kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.