Verklaring verwerking persoonsgegevens

Waarom we uw persoonsgegevens verwerken

Sonova verwerkt uw persoonsgegevens alleen zover dat noodzakelijk is, bv. om u een gekocht product te bezorgen of als u een door ons georganiseerde bijeenkomst wilt bijwonen, indien het wettelijk vereist is (bv. voor het bijhouden van klachten als u een AB gebruiker bent), of als het in ons gerechtvaardigd belang is (bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden of ons serviceniveau te monitoren). Als u hier apart voor toestemt, kunnen we u ook interessante marketing materialen sturen.

 

Hoe we uw persoonsgegevens behandelen

Sonova kan uw persoonsgegevens met gelieerde Sonova-bedrijven delen. Deze kunnen in de EU gevestigd zijn, maar ook in Zwitserland (waar ons hoofdkwartier is) en de Verenigde Staten (waar een afdeling zit die de kwaliteit van onze producten in de haten houdt). Uw persoonsgegevens kunnen ook gedeeld worden met andere landen, bijvoorbeeld als u hulp nodig heeft tijdens een vakantie. Waar uw persoonsgegevens ook heen gaan, Sonova zorgt er voor dat ze op dezelfde manier beschermd zijn als ze binnen Nederland zouden zijn. We hebben contracten met alle betrokken partijen om er voor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet voor oneigenlijke doelen gebruikt zullen worden. Al onze medewerkers moeten deze regels ook volgen, en worden geregeld getraind. Onze systemen zijn uitgerust met moderne beveiliging en de toegang wordt strikt beheerst. We bewaren uw persoonsgegevens ook  niet langer dan wettelijk verplicht.

 

U heeft rechten

U heeft te allen tijde het recht om op te vragen welke persoonsgegevens Sonova van u heeft, om deze gegevens te verbeteren of om te vragen om verwijdering van uw persoonsgegevens uit onze bestanden. U kunt ook uw instemming terugtrekken of bezwaar maken tegen een specifieke verwerking van uw persoonsgegevens zonder dat u daar een reden voor hoeft op te geven en zonder dat u hier negatieve gevolgen van zult ondervinden. Indien technisch mogelijk kunt u uw persoonsgegevens ook meenemen (wat een “dataportabiliteitsextract” genoemd wordt). U dient er wel rekening mee te houden dat Sonova wettelijk verplicht kan zijn om, ondanks uw wensen, bepaalde persoonsgegevens te bewaren, of dat we redelijkerwijs niet aan uw verwachting kunnen voldoen zonder uw persoonsgegevens te verwerken.

 

Hoe u contact met ons kunt opnemen

U kunt altijd Sonova’s Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) over bovenstaande door een e-mail te sturen aan Privacy@Sonova.com.

Indien u een klacht wenst in te dienen over hoe Sonova uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u dat direct bij ons doen, maar u kunt ook de Autoriteit Persoonsgegevens benaderen op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.