Informacje, znajdujące się na stronie są przeznaczone dla profesjonalistów medycznych

Informacje, znajdujące się na stronie są przeznaczone dla profesjonalistów medycznych. Dziękujemy za zrozumienie.

Czy jesteś specjalistą medycznym? 

Auditory Technical Services

Advanced Bionics provides one-on-one technical support for professionals – including surgeons, audiologists, clinicians, educators, and therapists.

Surgical Support

Advanced Bionics is committed to supporting you and your surgical team, from immediate help in the OR to onsite training and instructive online materials.