En unik hörsel till en unik person

Ljudprocessorer från AB integrerar sofistikerad, banbrytande teknik och ljudbearbetning för bästa hörsel i alldagliga situationer. Njut av bästa möjliga hörsel samtidigt som du lyssnar på musik – även i eller under vatten! Med serien lifestyle™-processorer kan Advanced Bionics erbjuda branschens mest flexibla möjligheter att bära processorn för att tillmötesgå dina och dina barns behov.

“Vi valde Advanced Bionics på grund av deras överlägsna teknologi. Vi ville ge vår son bästa möjliga tillgång till tal och då var det AB som gällde.”

Jennifer Lawrence, mamma till AB-användaren Cormac

Naída CI ljudprocessorer 

Naída CI

Naída CI Q-serien of med ljudprocessorer från Advanced Bionics ger dig unika, banbrytande funktioner som hjälper dig att enkelt höra bättre i alla miljöer. AB och Phonak är innovationsledande inom cochleaimplantat och hörapparater, med teknologier som har utvecklats för att ge fördelar som ingen annan tillverkare kan matcha. Naída CI-ljudprocessorer kombinerar nya funktioner som aldrig tidigare skådats i ett cochleaimplantatsystem, med beprövade, unika lösningar för att ge dig bästa möjliga hörsel var du än är.


Det fullständiga prestandapaketet inkluderar:

 • Beprövat överlägsen hörsel i bullriga miljöer, på telefon och i vattnet
 • Phonak Binaural VoiceStream Technology™ för optimal hörsel med två öron
 • Funktioner som reagerar automatiskt på förändringar i miljön så att du får bästa prestanda och hörselkomfort var du än är
 • Ett omfattande utbud av trådlösa teknologier för direktuppspelande ljud
 • Beprövade AB-innovationer
 

Neptune—– Världens enda Freestyle-processor för anvädning vid simning

Neptune™ är världens första och enda ljudprocessor som lämpar sig för simning med den mest flexibla stil som finns. Den trendiga Neptune-processorn är utvecklad för alla åldrar och livsstilar och har branschens första freestyle™-design som låter dig höra världen runtomkring utan någonting bakom örat. Det är bara Neptune som ger dig friheten att välja hur du vill bära den – i håret, på armen, under kragen, i fickan – utan att hörselprestandan försämras. Oavsett om du vill visa den eller diskret stoppa undan den så kan du tack vare freestyle-designen bära den precis som du vill.  Med branschens enda vattentäta sändarmikrofon AquaMic™-sändaren, kan du eller ditt barn uppleva undervattenshörsel utan problem.

 • Neptune levererar styrka i prestanda och design:
 • Modern och elegant freestyle-design inspirerad av populär hemelektronik
 • Kompatibel med prestanda- och ljudbearbetningsinnovationerna från AB
 • Drivs med ett vanligt laddningsbart AAA-batteri eller AAA-engångsbatteri
 • Flexibla anslutningstillbehör

Hör klart när som helst, var som helst med AB

AB:s överlägsna ljudbearbetningsteknik är gjord för att hjälpa dig och ditt barn att få bästa möjliga hörsel i praktiskt taget alla situationer. 

Prestandainnovationer inkluderar:

 • Beprövade teknologier för bättre talförståelse
 • Automatisk justering för alla miljöer
 • Toppinnovationer för hörsel i bullriga miljöer, på telefon och i vattnet
 • Den mest heltäckande samlingen tillbehör för trådlösa anslutningsmöjligheter
 • Banbrytande innovationer för hörsel med två öron
Hör ditt bästa i verkliga miljöer

Haumann, Büchner och Lenarz drog slutsatsen att AB-användare uppfattar tal 150 % bättre i bullriga och vardagliga miljöer än användare av konkurrerande enheter.1


Hör ditt bästa i vardagliga situationer

I en oberoende studie utförd av experterna Spahr, Dorman och Loiselle presterade AB bättre än konkurrenterna i tester på vardagligt lyssnande.2 Genomsnittliga poäng i lugna och bullriga miljöer samt låga nivåer visade att AB-användare hör dubbelt så bra som användare med konkurrerande enheter.


Den mest avancerade tekniken för att höra i buller

En oberoende studie bekräftar att AB-användare hör tal bättre i bullriga miljöer och gruppmöten.3 AB:s unika AutoSound-teknologi anpassar sig automatiskt till ändrade ljudmiljöer så att du hör som bäst i alldagliga situationer.


Hör ditt bästa vid utveckling av talförmågan

En oberoende studie utförd av Bevilacqua m.fl. drog slutsatsen att barn med AB presterade bättre än barn med konkurrerande enheter i 62 % av testerna för auditiva och muntliga språkfärdigheter under de sex första månaderna efter implantering.4


Fånga rytmen

I en multicenterstudie sponsrad av AB visade forskarna att AB-användare lyssnar på musik oftare och njuter av musikupplevelser 2,5 fler gånger än användare med andra cochleaimplantat-system.3,5


AB är musik för dina öron

De flesta av livets stora tillfällen firas med musik. Svår hörselnedsättning ska inte hindra dig eller ditt barn från att delta i dessa väldigt speciella tillfällen. Advanced Bionics-tekniken är skapad för att hjälpa dig att höra de nyanser och den komplexitet som gör musik till en så rik upplevelse.

 • T-Mic fångar musiken precis som ett öra med full hörsel och är fullständigt kompatibel med de hörsnäckor som följer med MP3-spelare.
 • HiRes Fidelity 120 levererar 120 spektralband så att du eller ditt barn kan höra mer av de detaljer som behövs för att lyssna på musik.
 • ClearVoice är skapat för att hjälpa dig att höra texten i dina favoritlåtar.
 • AutoSound justerar kontinuerligt volymen medans du lyssnar så att du inte missar en not.
 • Wide IDR (inputdynamikområde) låter dig höra mer ljud med mindre distorsion så att det är lättare att höra musik samt urskilja texter och individuella instrument.
 • ComPilot strömmar trådlöst musik från din MP3 spelare till en hörapparat och ljudprocessor eller två processorer.
 • Phonak TVLink strömmar högkvalitativt ljud direkt till dina ljudprocessorer för förbättrad hörsel när du njuter av dina favoritband på TV.

Online-demonstration

Syftet med online-demonstrationen är att du ska kunna höra skillnaderna i hörselpotential som kan finnas med HiRes Fidelity 120 ljudsignalbehandling i jämförelse med den ljudsignalbehandling som används av konkurrerande cochleaimplantat-system. AB tillhandahåller de här simulationerna för att utbilda människor om fördelarna med cochleaimplantat i sin helhet och för att demonstrera fördelarna med ljudsignalbehandlingen i HiRes Fidelity 120.

Välj en demonstration:

Tal Musik Enkel melodi Lång tonsekvens Kort tonsekvens Sung A's

Speech Demonstration Video

Music Demonstration Video

Simple Melody Demonstration Video

Long Tone Sequence Demonstration Video

Short Tone Sequence Demonstration Video

Sung A's Demonstration Video

Thank you for contacting us to assist with your hearing solutions. Count on us—a community of hearing health professionals and recipients of cochlear implants—to help you Hear and Be Heard™. A representative from Advanced Bionics will be in touch soon!

If your request needs immediate attention or you have additional questions, please contact hear@AdvancedBionics.com.

We're here to help

The Bionic Ear Association (BEA) is comprised of caring professionals and a dedicated team of volunteers who provide you and your loved ones with information, education, and support for choosing, getting, and living with cochlear implants.


AB takes your privacy seriously. We will never sell or transfer your personal information to other companies for marketing purposes.

Toll Free Phone:  +1.866.844.HEAR (4327) US and Canada


Referenser

1.

Haumann S, Buchner A, Lenarz Th. Does the Input Dynamic Range of Cochlear Implant Processors Influence Speech Perception in Adverse Listening Situations? Oral Presentation at the 10th International Conference on Cochlear Implant and Other Implantable Auditory Technologies, San Diego, CA. April 10-12, 2008.

2.

Spahr A, Dorman MF, Loiselle LH. 2007. Performance of Patients Using Different Cochlear Implant Systems: Effects of Input Dynamic Range. Ear and Hearing. 28:260-275.

3.

Quick A, Koch DB, Osberger MJ. HiResolution with Fidelity 120 Sound Processing: Listening Benefits in CII and HiRes 90K Implant Users. Poster Presentation at the Conference on Implantable Auditory Prostheses, July 15-20, 2007, Lake Tahoe, CA.

4.

Bevilacqua et al. Auditory and Language Abilities in Children: Comparison of Two Different Cochlear Implant Systems. Poster Presentation at the 10th International Conference on Cochlear Implant and Other Implantable Auditory Technologies, San Diego, CA April 10-12, 2008. 

5.

Mirza S, Douglas SA, Lindsey P, Hildreth T, Hawthorne M. 2003. Appreciation of Music in Adult Patients with Cochlear Implants. Cochlear Implants International. 4(2): 85-95.

Kontakta Advanced Bionics


AB takes your privacy seriously. We will never sell or transfer your personal information to other companies for marketing purposes.

Kundservice

Relaterade nedladdningar