Den mest avancerade tekniken för att höra i buller

Överlägsen hörsel var du än är

Det är en bullrig värld. På livliga gator, fulla klassrum, packade restauranger och på trånga fester - du eller ditt barn vill kunna samtala enkelt och naturligt utan att behöva tänka på bakgrundsljudet.

AB har de mest beprövade lösningarna av alla tillverkare för alla aspekter av att höra i svåra lyssningssituationer – från mikrofoner som fångar upp ljudet och tekniker som bearbetar och förstärker det till tillbehör som överför ljudet.

T-Mic 2-mikrofon
Hör mer tal i buller

Den patenterade T-Mic™ 2-mikrofonen är den enda mikrofonen som placeras i hörselgångens öppning. Den strategiska placeringen drar fördel av ytterörats naturliga förmåga att fånga upp ljud. Resultatet är naturligare ljudkvalitet och bättre hörsel i buller för dig eller ditt barn. 1

 

AutoSound OS
Helt enkelt automatiskt

AB:s AutoSound-teknik anpassar sig dynamiskt och kontinuerligt till alla miljöer och gör det enklare för dig att höra mycket bättre oavsett var du befinner dig.

När ljudnivån ändras när du rör dig, till exempel från en tyst kontorsmiljö till ett bullrigt konferensrum, anpassar sig AutoSound automatiskt till den nya miljön. Genom att fånga upp det största möjliga omfånget av ljud och justera ljudstyrkan kan du höra bättre med mindre ansträngning.

When sound levels change as you move, for example, from a quiet office to a noisy conference room, AutoSound automatically adjusts to the new environment. By capturing the widest range of sounds and adjusting loudness, it can help you hear better with less effort.

 

ClearVoice teknik för förbättring av taluppfattning
Överlägsen - kliniskt bevisat

ClearVoice™ från AB, teknik för förbättring av taluppfattning, är den enda ljudbearbetningsstrategin som har godkänts av FDA för bevisad ökad talförståelse och överlägsen hörselprestanda i buller.2

 

Funktionen-UltraZoom
Enklare samtal i buller

UltraZoom använder avancerad mikrofonteknik som automatiskt fokuserar på personen som pratar framför dig medan allt bakgrundsbuller reduceras. Den här beprövade tekniken från Phonak gör det lättare att följa samtal i buller. Med en kombination av funktionen UltraZoom och ClearVoice-teknik förbättras talförståelsen i buller avsevärt.3,4

 

Phonak Binaural VoiceStream Technology
Den bästa tekniken för att höra med två öron

Phonak Binaural VoiceStream Technology™ ger dina Naída CI-processorer den unika förmågan att samspela för bättre hörsel i svåra situationer. Ljudet från en processor överförs till den andra så att du hör ljud i båda öronen samtidigt, medan störande buller minskas. Det finns ingen annan tillverkare som låter dig kommunicera med självförtroende på samma sätt som du kan med binaural teknik.

Bekväm hörsel i alla situationer
Klar för komfort

För det mesta vill vi höra mer av ljuden omkring oss - men vissa ljud kommer bara i vägen. Med hjälp av beprövad Phonak-teknik kan din Naída CI Q90-ljudprocessor göra det mer bekvämt att lyssna i besvärliga situationer.

 

 

HiRes Fidelity 120 och HiRes Optima-ljudbearbetningsstrategier

Upplev ljudets alla dimensioner

Ljudbearbetningsstrategierna HiRes Fidelity 120™ och HiRes™ Optima från AB fångar upp och levererar ljudets många dimensioner så att du kan njuta av en rikare lyssningsupplevelse. Studier har visat att AB-användare, jämfört med andra ljudbearbetningsstrategier, hör tal i buller bättre och upplever förbättringar i musik- och ljudkvalitet.5-10

 

Phonaks trådlösa lösningar
Hör bättre i mycket bullriga miljöer och på avstånd 

Roger™ är den nya digitala trådlösa standarden från Phonak som gör att du kan höra och förstå tal bättre i mycket bullriga miljöer och på avstånd. Den överför ljud från en mikrofon direkt till den designintegrerade Roger™ 17-mottagaren som är lätt att fästa diskret på dina Naída CI-processorer. Med hjälp av riktmikrofonteknik överför Roger-tekniken kristallklart ljud, samtidigt som bakgrundsbuller reduceras.

Tillbehören Phonak ComPilot och RemoteMic hjälper dig att höra tydligt i måttligt buller och på avstånd. Talarens röst överförs från RemoteMic till din ComPilot som i sin tur överför ljudet direkt till dina processorer, eller din processor och en kompatibel hörapparat från Phonak.

 

Thank you for contacting us to assist with your hearing solutions. Count on us—a community of hearing health professionals and recipients of cochlear implants—to help you Hear and Be Heard™. A representative from Advanced Bionics will be in touch soon!

If your request needs immediate attention or you have additional questions, please contact hear@AdvancedBionics.com.

We're here to help

The Bionic Ear Association (BEA) is comprised of caring professionals and a dedicated team of volunteers who provide you and your loved ones with information, education, and support for choosing, getting, and living with cochlear implants.


AB takes your privacy seriously. We will never sell or transfer your personal information to other companies for marketing purposes.

Toll Free Phone:  +1.866.844.HEAR (4327) US and Canada


Referenser

1.

Brendel M, Buchner A, Kruger B, Frohne-Buchner C, Lenarz T. 2008. Evaluation of the Harmony Sound Processor in Combination with the Speech Coding Strategy HiRes 120. Otol Neurotology 29:199-202.

2.

Firszt JB, Holden L, Reeder R, Skinner MW. 2009. Spectral Channels and Speech Recognition in Cochlear Implant Recipients using HiRes 120 Sound Processing. Otology and Neurotology 30:146-152.

Kontakta Advanced Bionics


AB takes your privacy seriously. We will never sell or transfer your personal information to other companies for marketing purposes.

Kundservice

Kraften i att arbeta tillsammans som ett

Relaterade nedladdningar