Du valde: Jag saknar hörsel i båda öron

Om du saknar hörsel i båda öron bör du använda cochleaimplantat i båda öron. Bilaterala cochleaimplantat ger unika fördelar som gör det möjligt att höra din omvärld.

Vi rekommenderar:
Naída CI bilateral lösning

Naída CI ljudprocessor

Naída CI ljudprocessor

De naturliga fördelarna hos stereohörsel

Med hörsel i två öron återges ljud mer balanserat och fokuserat. Med två cochleaimplantat kan du dra fördel av din hjärnas naturliga sätt att tolka ljud och deras position, vilket gör det lättare att hitta och höra vad du vill höra.

 

Enheter som kan användas på båda sidors

Naída-ljudprocessorer har utformats för användning på båda öron så du behöver inte tänka på vänster och höger sida. Det gör det lättare att använda och hantera två enheter.

“ Det är så mycket lättare att höra i bullriga miljöer. Jag har blivit självsäkrare i sociala sammanhang.”
Jake M., AB-användare

Hör viktiga ljud i båda öronen

Din två Naída CI-enheter kan dela med sig av sina ljudsignaler till den andra enheten. Det innebär att om ett öra har en tydlig lyssningsfördel kan du direkt skicka det tydligare ljudet till den andra enheten, så att du hör det ljudet i båda öronen.

Kristallklar, trådlös överföring

Du kan även välja mellan ett brett utbud av trådlösa tillbehör från Phonak som sänder ljudet direkt till båda enheterna så att du kan höra utan ansträngning.

Thank you for contacting us to assist with your hearing solutions. Count on us—a community of hearing health professionals and recipients of cochlear implants—to help you Hear and Be Heard™. A representative from Advanced Bionics will be in touch soon!

If your request needs immediate attention or you have additional questions, please contact hear@AdvancedBionics.com.

We're here to help

The Bionic Ear Association (BEA) is comprised of caring professionals and a dedicated team of volunteers who provide you and your loved ones with information, education, and support for choosing, getting, and living with cochlear implants.


AB takes your privacy seriously. We will never sell or transfer your personal information to other companies for marketing purposes.

Toll Free Phone:  +1.866.844.HEAR (4327) US and Canada

Om bilateral implantering inte är rätt för dig:

Om du planerar att endast använda cochleaimplantat i ett öra men saknar hörsel i det andra kan du använda Naída Link CROS för att överföra ljud från den sidan till ditt Naída-cochleaimplantat så att du får bästa möjliga hörsel i tysta och bullriga miljöer utan att behöva flytta dig.1

Vi rekommenderar:
Lösningen Naída CROS

Naída CI ljudprocessor

Naída Link CROS

Hör överallt

Naída Link CROS har utvecklats från Phonak CROS-teknik som har använts av tusentals hörapparatanvändare i hela världen och ger självförtroende i alla lyssningssituationer.

Inte nog med att Naída CI- och Naída Link CROS-mikrofoner ger hörsel från båda sidor, de anpassar sig automatiskt och samtidigt till olika miljöer så att du hör bättre i tysta och bullriga miljöer.

Hörsel med ett öra gör det ännu mer utmanande att höra i buller. Men med Naída Link CROS-lösningen kan du dra fördel av de två mikrofonerna på varje öra som hjälper dig att fokusera på personen framför dig istället för oönskade ljud från omgivningen.
 

“ Jag behöver inte längre anstränga mig för att höra på en stökig restaurang. Jag kan sitta var som helst vid bordet och följa med i samtalet.”
Jill K.,AB-användare

Det är bara att slå på den och höra från båda sidor

Med Naída Link CROS är det bara att sätta igång. Du behöver inte ställa in något. Den anpassar sig automatiskt till dina hörselbehov under din vardag. Du kan använda den hela dagen. Det är så enkelt att du kommer att glömma att du har den.

Den är så diskret att du kan använda den utan att det märks.

Naída Link CROS har inga störande kablar och är det perfekta tillbehöret till Naída CI. Tillsammans förenklar de din hörsel.

Thank you for contacting us to assist with your hearing solutions. Count on us—a community of hearing health professionals and recipients of cochlear implants—to help you Hear and Be Heard™. A representative from Advanced Bionics will be in touch soon!

If your request needs immediate attention or you have additional questions, please contact hear@AdvancedBionics.com.

We're here to help

The Bionic Ear Association (BEA) is comprised of caring professionals and a dedicated team of volunteers who provide you and your loved ones with information, education, and support for choosing, getting, and living with cochlear implants.


AB takes your privacy seriously. We will never sell or transfer your personal information to other companies for marketing purposes.

Toll Free Phone:  +1.866.844.HEAR (4327) US and Canada

 

Alla produkter är inte tillgängliga överallt. Kontrollera tillgängligheten i ditt område med den lokala AB-representanten.


Referenser

1.

Mosnier I, Mathias N, Flament J, Amar D, Liagre-Callies A, Borel S, Ambert-Dahan E, Sterkers O, Bernardeschi D. (2017) Benefit of the UltraZoom beamforming technology in noise in cochlear implant users. Eur Arch Otorhinolaryngol. 274(9):3335-3342