Kontakta Advanced Bionics


AB takes your privacy seriously. We will never sell or transfer your personal information to other companies for marketing purposes.

Kundservice

Är du en kandidat för cochleaimplantat?

Svara på vårt frågeformulär för vuxna kandidater (markera allt som stämmer):

  Jag har svårt att följa med i konversationer utan att läsa på läppar.
   
  Jag hör ganska bra i tysta miljöer, men har svårt när det är buller eller i en grupp. 
   
  Jag kan inte hänga med i de flesta telefonsamtal, speciellt om jag inte känner den som ringer.
   
  Min hörselnedsättning gör att jag känner mig isolerad och begränsad, socialt och i arbetet.
 
Om du markerat en eller flera av ovanstående påståenden så kan du vara en kandidat för cochleaimplantat. 

Tack för att du tagit kontakt med oss för att hjälpa dig med dina hörsellösningar. Du kan lita på oss: en community med audionomer och användare av cochleaimplantat. Vi hjälper dig att Hear and Be Heard™ (höras och bli hörd). En representant från Advanced Bionics tar snart kontakt med dig!

Om din förfrågan kräver omedelbar respons, eller om du har fler frågor, kan du kontakta  hear@AdvancedBionics.com.

Thank you for completing the cochlear implant candidacy questionnaire!

Your results show that you might be a candidate for cochlear implants. Please fill out the quick form below and a AB representative will reach out and answer any questions you may have. We can also put you in touch with individuals who have been through this process already so you know exactly what to expect. We look forward to getting to know you!


AB takes your privacy seriously. We will never sell or transfer your personal information to other companies for marketing purposes.

Är ditt barn en kandidat för cochleaimplantat?

Svara på vårt frågeformulär för barnkandidater (markera allt som stämmer):

  Mitt barn har fördröjd utveckling av tal och språk som ett resultat av sin hörselnedsättning.
   
  Mitt barn svarar sällan på sitt namn.
   
  Mitt barn undviker sociala interaktioner eller har problem med att interagera med andra barn eller vuxna.
   
  Jag oroar mig för mitt barns förmåga att höra tal i bullriga miljöer.

Om du markerat en eller flera av ovanstående påståenden så kan ditt barn vara en kandidat för cochleaimplantat.

Tack för att du tagit kontakt med oss för att hjälpa dig med dina hörsellösningar. Du kan lita på oss: en community med audionomer och användare av cochleaimplantat. Vi hjälper dig att Hear and Be Heard™ (höras och bli hörd). En representant från Advanced Bionics tar snart kontakt med dig!

Om din förfrågan kräver omedelbar respons, eller om du har fler frågor, kan du kontakta hear@AdvancedBionics.com.

Thank you for completing the cochlear implant candidacy questionnaire!

Your results show that your child might be a candidate for cochlear implants. Please fill out the quick form below and a AB representative will reach out and answer any questions you may have. We can also put you in touch with individuals who have been through this process already so you know exactly what to expect. We look forward to getting to know you!


AB takes your privacy seriously. We will never sell or transfer your personal information to other companies for marketing purposes.

Tack för att du tagit kontakt med oss för att hjälpa dig med dina hörsellösningar. Du kan lita på oss: en community med audionomer och användare av cochleaimplantat. Vi hjälper dig att Hear and Be Heard™ (höras och bli hörd). En representant från Advanced Bionics tar snart kontakt med dig!

Om din förfrågan kräver omedelbar respons, eller om du har fler frågor, kan du kontakta  hear@AdvancedBionics.com.


AB takes your privacy seriously. We will never sell or transfer your personal information to other companies for marketing purposes.

Thank you for contacting us to assist with your hearing solutions. Count on us—a community of hearing health professionals and recipients of cochlear implants—to help you Hear and Be Heard™. A representative from Advanced Bionics will be in touch soon!

If your request needs immediate attention or you have additional questions, please contact hear@AdvancedBionics.com.

We're here to help

The Bionic Ear Association (BEA) is comprised of caring professionals and a dedicated team of volunteers who provide you and your loved ones with information, education, and support for choosing, getting, and living with cochlear implants.


AB takes your privacy seriously. We will never sell or transfer your personal information to other companies for marketing purposes.

Toll Free Phone:  +1.866.844.HEAR (4327) US and Canada

Thank you for contacting us to assist with your hearing solutions. Count on us—a community of hearing health professionals and recipients of cochlear implants—to help you Hear and Be Heard™. A representative from Advanced Bionics will be in touch soon!

If your request needs immediate attention or you have additional questions, please contact hear@AdvancedBionics.com.

We're here to help

The Bionic Ear Association (BEA) is comprised of caring professionals and a dedicated team of volunteers who provide you and your loved ones with information, education, and support for choosing, getting, and living with cochlear implants.


AB takes your privacy seriously. We will never sell or transfer your personal information to other companies for marketing purposes.

Toll Free Phone:  +1.866.844.HEAR (4327) US and Canada