הסכם משתמש לצרכן

ברוכים הבאים לממשק המשתמש המקוון של Advanced Bionics (AB), (להלן ה'אתר' או ה'אתרים'). AB הוא השם שבו אנו משתמשים כדי להתייחס לכל העסקים שלנו, כולל Advanced Bionics‏, Advanced Bionics LLC וחברות הבת והגורמים המסונפים. כאשר אנו משתמשים במילים 'אנחנו' או 'שלנו', אנו מתכוונים ל-AB.

הסכם המשתמש לצרכן כולל את כל ההנחיות או הכללים שפורסמו אשר חלים על תוכן מסוים או שירותים מסוימים (כפי שמוגדר להלן) וכן כפי שמעודכנים על-ידי AB מעת לעת.  זהו הסכם מחייב משפטית. אם אינכם מסכימים עם הסכם המשתמש לצרכן, אינכם מורשים להשתמש באתר זה.

 

: בשימוש באתר זה

(א) אתם מייצגים ומתחייבים שגילכם לפחות שלוש עשרה (13) שנים.

(ב) אתם מייצגים ומתחייבים שיש לכך סמכות משפטית לקבל את הסכם המשתמש לצרכן.

(ג) אתם מסכימים לשמור על סודיות הסיסמה שלכם ופרטי זיהוי חשבון אחרים שאתם בוחרים, ולהיות אחראים באופן בלעדי לכל פעילות שמתרחשת במסגרת החשבון שלכם.  

 (ד) האתר מסופק על בסיס "כפי שהוא", ללא אחריות מסוג כלשהו, בין אם מפורשת או משתמעת.  ללא הגבלה, אין כל אחריות הנוגעת למידת ההתאמה, לשימושיות, לאמינות, לדיוק או לזמינות; אין כל אחריות על בעלות, ביחס לאי-הפרה; ואין כל אחריות על סחירות או התאמה למטרה מסוימת.  בפרט אין כל אחריות על כך שהאתר נקי מווירוסים, נקי מהפרעות, או תואם למחשב, להתקן או למערכת שלכם.

 (ה) AB רשאית להפסיק את התמיכה באתר בכל את, ועשויה לשנות את הסכם המשתמש לצרכן לפי שיקול דעתה הבלעדי.    

 

: גישה לאתרים

הגישה לאתר מחייבת שימוש בחשבון משתמש חוקי.  כדי לקבל חשבון משתמש חוקי, עליכם להירשם באתר ולספק את המידע המבוקש, כולל סיסמה שהוגדרה על-ידכם בתהליך ההרשמה. פרטי הכניסה והסיסמה נועדו לשימוש אדם מסוים בלבד ואינם ניתנים להעברה או לשיתוף.

אתם מסכימים שתהיו אחראיים לשמירה על סודיות הסיסמה שלכם ועל כל פעילות המתרחשת כתוצאה מכך שאפשרתם או הרשיתם לאדם או לישות אחרים להשתמש בסיסמה שלכם. אתם מסכימים ליידע את AB מיד במקרה של (1) אובדן או גניבה של הסיסמה, (2) גילוי פעילות בלתי-מורשית כלשהי בסיסמה שלכם או הפרת אבטחה אחרת כלשהי הקשורה לאתרים, או (3) קבלת פרטי כניסה וסיסמה השייכים לאדם אחר (ובמקרה זה אינכם רשאים להשתמש בפרטי הכניסה לחשבון זה).

AB אינה אחראית לכל אובדן או נזק שייגרמו מאי הקפדה שלכם על תנאי סעיף זה. שימוש לרעה בחשבון, כולל, בין היתר, שיתוף בלתי-מורשה של פרטי הכניסה והסיסמה, עלולים לגרום לפי שיקול דעתה הבלעדי של AB, לביטול הסיסמה של אותו משתמש וכן עונשים אחרים, ו-AB לא תישא בחבות כלשהי כלפי המשתמש.   

 

: כתבי ויתור בנוגע למידע רפואי

חלק גדול מהמידע באתרים מתייחס למוצרים ולשירותים המוצעים על-ידי AB. החומרים באתרים נועדו למידע והשכלה כללית בלבד. האתרים עשויים לספק תוכן מסוים (כולל, בין היתר, מסמכים, תמונות, סרטונים, פרסומות, חומרים שיווקיים, טקסט, גרפיקה ותמונות) ושירותים ש-AB עשויה לשנות או לעדכן מעת לעת (ה"תוכן" וה"שירותים").

האתרים אינם מספקים ייעוץ רפואי. האתרים אינם מספקים סוג כלשהו של ייעוץ רפואי, שירותים מקצועיים או המלצות. קביעת הצורך בשירותים רפואיים וסוגי הטיפול הרפואי הדרוש למטופל הם החלטות שצריכות להתקבל על -ידי רופא או על-ידי מטפל רפואי מורשה אחר בלבד. AB אינה מספקת ייעוץ רפואי, והאתרים, התוכן והשירותים אינם מספקים אבחון או המלצה אחרת כלשהי לטיפול ואינם מהווים תחליף לשיפוט מקצועי של מטפל בתחום הבריאות לצורך אבחון וטיפול באף אדם. אין להתעלם מייעוץ רפואי או לעכב פנייה לקבלת ייעוץ רפואי כתוצאה ממשהו שקראתם באתרים. יש לפעול תמיד לקבלת ייעוץ מרופא או ממטפל מוסמך אחר בתחום הבריאות בנוגע לשאלות הקשורות למצב רפואי. אין להשתמש באתרים לשירותי חירום רפואיים. במקרה חירום, יש לחייג 911 או למספר החירום המקומי ו/או לרופא האישי.

 

: הגנה על נתונים אישיים/פרטיות

(א) יש לציית לחוקי הגנת נתונים/פרטיות ולחוקי הגנת הצרכן הרלוונטיים לכם.

 (ב) "נתונים אישיים" הם מידע הנוגע לאנשים, בדרך כלל פרטי קשר פרטיים של אדם (כתובת מגורים, מספר טלפון, כתובת דוא"ל), תאריך לידה, עותק של דרכון או מסמכים מזהים אחרים, מספר תעודת זהות, פרטי בנק/כרטיסי אשראי, מידע הנוגע לבריאות, נתונים ביומטריים ונתונים גנטיים.  

(ג) בהקשר של האתר, הנתונים האישיים שנאספים הם בעיקר פרטי הקשר של איש המקצוע בתחום הבריאות ונתונים של צרכנים.  בעת הזנת מידע באתר, אתם האחראים על הנתונים האישיים שנאספים.   בעת תחזוקת האתר, AB היא מעבד נתוני ה-IT של המידע

 

: . ביטול השתתפות

באפשרותכם ליצור קשר עם AB ולבקש להשבית את פרטי הכניסה והסיסמה שלכם בכל עת. AB תיענה לבקשות להשבתה ולביטול השתתפות. ביטול השתתפות אפשרי על-ידי שליחת הודעת דוא"ל לכתובת privacy@advancedbionics.com או שליחת מכתב אל:

Advanced Bionics

‎28515 Westinghouse Place

Valencia, CA 91355

‎(661) 362-1400 : טלפון

המידע אשר AB מקבלת מהמשתמשים ישמש בהתאם למדיניות הפרטיות של AB בלבד.

 

: הגבלת חבות

אתם מסכימים שעד למידה המרבית המותרת לפי החוק החל, ללא תלות באופן הפעולה כולל רשלנות, AB וקבוצת Sonova (גם אם קיבלו על כך מידע) לא יישאו בחבות כלשהי כלפיכם או כלפי גורם אחר כלשהו בגין כל אובדן, עלות או חבות כלשהי בין אם ישירה או בעקיפין (ביחד "אובדן") בהקשר של התוכנה. ללא הגבלה, לא תחול חבות כלשהי בגין: (1) שגיאות או אי דיוקים בתוכנה, נזקים בשל הפרעה לעסקים, אובדן עסקים ורווחים, אובדן תוכניות, עלות החלפת ציוד או תוכנה, אובדן רשומות, מידע או נתונים, נזק למוניטין ולרצון טוב, ואובדן מכל סוג שהו; (2) כל אובדן עקיף, מיוחד, מייצג, של עונשין או תוצאתי.  בתחומי שיפוט האוסרים על הגבלת חבות בגין סוגים מסוימים של אובדן, החבות של Sonova תצומצם למידה המינימלית המותרת על-פי החוק החל.

 

: החוק ותחום השיפוט החלים

הסכם משתמש לצרכן זה נשלט על-ידי החוקים החלים בקליפורניה והצדדים מסכימים להיות כפופים לשיפוט הבלעדי של בית המשפט העליון בקליפורניה

 

15/05/2018 : תאריך תחולה