הסכם משתמש לבעלי מקצוע

ברוכים הבאים לממשק המשתמש המקוון של Advanced Bionics (AB), (להלן ה'אתר' או ה'אתרים'). AB הוא השם שבו אנו משתמשים כדי להתייחס לכל העסקים שלנו, כולל Advanced Bionics‏, Advanced Bionics LLC וחברות הבת והגורמים המסונפים. כאשר אנו משתמשים במילים 'אנחנו' או 'שלנו', אנו מתכוונים ל-AB.

הסכם המשתמש לבעלי מקצוע כולל את כל ההנחיות או הכללים שפורסמו אשר חלים על תוכן מסוים או שירותים מסוימים (כפי שמוגדר להלן) וכן כפי שמעודכנים על-ידי AB מעת לעת. זהו הסכם מחייב משפטית. אם אינכם מסכימים עם הסכם המשתמש לבעלי מקצוע, אינכם מורשים להשתמש באתר זה. .

 

:בשימוש באתר זה

(א) אתם מאשרים שאתם מומחים בתחום השמיעה, ורושמים את חשבון משתמש HCP שלכם אצלנו בזהות ובכתובת האמיתיות שלכם.  אם אתם נרשמים באמצעות כתובת דוא"ל אישית או לא מקצועית, לא תקבלו גישה לנתונים ספציפיים של משתמשים ללא הודעה נוספת.

 (ב) אתם מסכימים לשמור על סודיות הסיסמה שלכם ופרטי זיהוי חשבון אחרים שאתם בוחרים, ולהיות אחראים באופן בלעדי לכל פעילות שמתרחשת במסגרת החשבון שלכם.  

 (ג) אתם מסכימים ש-AB היא הבעלים הבלעדיים של אתר זה, כולל בעלות על זכויות יוצרים, זכויות במסד הנתונים, פטנטים, סימנים מסחריים, סודות מסחריים, שמות מסחריים, סמלי לוגו, וזכויות קניין רוחני נוספות מכל סוג, בנוסף לתוכן כגון טקסטים, תמונות, גרפיקה, סמלי לוגו, קטעי שמע, סרטונים וחומרים אחרים המוקלטים או מופיעים באתר.

 (ד) האתר מסופק על בסיס "כפי שהוא", ללא אחריות מסוג כלשהו, בין אם מפורשת או משתמעת.  ללא הגבלה, אין כל אחריות הנוגעת למידת ההתאמה, לשימושיות, לאמינות, לדיוק או לזמינות; אין כל אחריות על בעלות, ביחס לאי-הפרה; ואין כל אחריות על סחירות או התאמה למטרה מסוימת.  אין כל אחריות על כך שהאתר נקי מווירוסים, נקי מהפרעות, או תואם למחשב, להתקן או למערכת שלכם.

 (ה) AB יכולה להפסיק את התמיכה באתר בכל את, ויכולה לשנות את הסכם המשתמש לבעלי מקצוע כבחירתה הבלעדית.  .  

 

:גישה לאתרים

הגישה לאתר מחייבת שימוש בחשבון משתמש חוקי.  כדי לקבל חשבון משתמש חוקי, עליכם להירשם באתר ולספק את המידע המבוקש, כולל סיסמה שהוגדרה על-ידכם בתהליך ההרשמה. פרטי הכניסה והסיסמה נועדו לשימוש אדם מסוים בלבד ואינם ניתנים להעברה או לשיתוף.

אתם מסכימים שתהיו אחראיים לשמירה על סודיות הסיסמה שלכם ועל כל פעילות המתרחשת כתוצאה מכך שאפשרתם או הרשיתם לאדם או לישות אחרים להשתמש בסיסמה שלכם. אתם מסכימים ליידע את AB במקרה של (1) אובדן או גניבה של הסיסמה, (2) גילוי פעילות בלתי-מורשית כלשהי בסיסמה שלכם או הפרת אבטחה אחרת כלשהי הקשורה לאתרים, (3) קבלת פרטי כניסה וסיסמה השייכים לאדם אחר (ובמקרה זה אינכם רשאים להשתמש בפרטי הכניסה לחשבון זה) או (4) אינכם משויכים עוד למרכז הרפואי שדרכו נרשמתם.

AB אינה אחראית לכל אובדן או נזק שייגרמו מאי הקפדה שלכם על תנאי סעיף זה. שימוש לרעה בחשבון, כולל, בין היתר, שיתוף בלתי-מורשה של פרטי הכניסה והסיסמה, עלולים לגרום לפי שיקול דעתה הבלעדי של AB, לביטול הסיסמה של אותו משתמש וכן עונשים אחרים, ו-AB לא תישא בחבות כלשהי כלפי המשתמש.

 

:הגנה על נתונים אישיים/פרטיות

(א) יש לציית לחוקי הגנת נתונים/פרטיות ולחוקי הגנת הצרכן הרלוונטיים לכם.

(ב) אם אתם נמצאים באזור הכלכלי האירופי (EEA) או מספקים טובין ושירותים לצרכנים ב-EEA, עליכם לציית להנחיית ה-EU ביחס להגנת נתונים ‎95/46/EC, והחל מחודש מאי 2018, לתקנת האיחוד האירופי ביחס להגנת נתונים כלליים ‎2016/679‏ (EU GDPR). 

(ג) "נתונים אישיים" הם מידע הנוגע לאנשים, בדרך כלל פרטי קשר פרטיים של אדם (כתובת מגורים, מספר טלפון, כתובת דוא"ל), תאריך לידה, עותק של דרכון או מסמכים מזהים אחרים, מספר תעודת זהות, פרטי בנק/כרטיסי אשראי, מידע הנוגע לבריאות, נתונים ביומטריים ונתונים גנטיים.  

(ד) בהקשר של האתר, הנתונים האישיים שנאספים הם בעיקר פרטי קשר של איש המקצוע בתחום הבריאות ונתונים של צרכנים.  בעת הזנת מידע באתר, אתם האחראים על הנתונים האישיים שנאספים.   בעת תחזוקת האתר, AB היא מעבד נתוני ה-IT של המידע.

 

: ללא הגבלה, אתם מחויבים לכללים הבאים

(א) יש להתייחס לנתונים האישי יםשל צרכנים ולתוכן משתמשים שהם צרכנים כאל מידע סודי.

(ב) יש להבטיח נקיטה באמצעים טכניים וארגוניים מתאימים כנגד אובדן, פגיעה או גילוי לא חוקיים, לא מורשים או בשוגג של הנתונים האישיים של צרכנים ושל תוכן משתמשים שהם צרכנים.

(ג) אין למכור, להפיץ, לפרסם או לגלות או לנצל בדרך אחרת כלשהי את הנתונים האישיים של צרכנים או תוכן משתמשים שהם צרכנים, מלבד בהקשר של תפקידכם כמומחים בתחום השמיעה.

(ד) מתוך כבוד לצרכנים שהפעילו את זכויותיהם במסגרת חוק הגנת הנתונים/הפרטיות החל (גישה, תיקון ואחרים), עליכם לציית להם.

(ה) אתם מסכימים ומתחייבים לפצות את AB ואת קבוצת Sonova באופן מלא על כל אובדן וחבות בהקשר של הפרות מצדכם של ה-EU GDPR או של חוקי הגנת נתונים/פרטיות רלוונטיים, והפרות מצדכם של אבטחת נתונים אישיים

 

: ביטול השתתפות

באפשרותכם ליצור קשר עם AB ולבקש להשבית את פרטי הכניסה והסיסמה שלכם בכל עת. AB תיענה לבקשות להשבתה ולביטול השתתפות. ביטול השתתפות אפשרי על-ידי שליחת הודעת דוא"ל לכתובת privacy@advancedbionics.com או שליחת מכתב אל:

Advanced Bionics

‎28515 Westinghouse Place

Valencia, CA 91355

‎(661) 362-1400 : טלפון

המידע אשר AB מקבלת מהמשתמשים ישמש בהתאם למדיניות הפרטיות של AB בלבד.

 

: הגבלת חבות

אתם מסכימים שעד למידה המרבית המותרת לפי החוק החל, ללא תלות באופן הפעולה כולל רשלנות, AB וקבוצת Sonova (גם אם קיבלו על כך מידע) לא יישאו בחבות כלשהי כלפיכם או כלפי גורם אחר כלשהו בגין כל אובדן, עלות או חבות כלשהי בין אם ישירה או בעקיפין (ביחד "אובדן") בהקשר של התוכנה. ללא הגבלה, לא תחול חבות כלשהי בגין: (1) שגיאות או אי דיוקים בתוכנה, נזקים בשל הפרעה לעסקים, אובדן עסקים ורווחים, אובדן תוכניות, עלות החלפת ציוד או תוכנה, אובדן רשומות, מידע או נתונים, נזק למוניטין ולרצון טוב, ואובדן מכל סוג שהו; (2) כל אובדן עקיף, מיוחד, מייצג, של עונשין או תוצאתי.  בתחומי שיפוט האוסרים על הגבלת חבות בגין סוגים מסוימים של אובדן, החבות של Sonova תצומצם למידה המינימלית המותרת על-פי החוק החל.

 

:החוק ותחום השיפוט החלים

הסכם משתמש זה לבעלי מקצוע נשלט על-ידי החוקים החלים בקליפורניה והצדדים מסכימים להיות כפופים לשיפוט הבלעדי של בית המשפט העליון בקליפורניה

 

15/05/2018 : תאריך תחולה