HiRes Optima

Samma fantastiska funktion,
Längre batteritid

Nu har ljudbearbetningen HiRes™ Optima (HiRes Optima) godkänts för internationellt bruk. HiRes Optima ger längre batteritid med samma funktion som AB:s patenterade ljudbearbetning HiRes Fidelity 120™. AB:s cochleaimplantat-användare med denna teknik får 55 % längre batteritid, vilket låter dem höra sin omvärld mer innan de måste byta batteri.

 

55%  bättre batteritid

Advanced Bionics brinner för att erbjuda den bästa prestandan. Därför skapar vi ständigt nya innovationer inom ljudbearbetningsteknik som ger en lyssningsupplevelse som är så lik normal hörsel som möjligt. AB har byggt ljudbearbetningen HiRes Optima på plattformen HiRes Fidelity 120 för att dra full fördel av dess inbyggda kapacitet. Som branschens enda ljudstrategi  som använder 120 spektralband som levererar fem gånger högre ljudupplösning än något annat cochleaimplantatsystem har HiRes Fidelity 120 utvecklats för att  uppfatta/tydliggöra ljudets alla dimensioner , från de mångfasetterade skikten i musik till de fina nyanserna under ett samtal. HiRes Optima ger samma rika och detaljerade ljud med längre batteritid.

 

 

Thank you for contacting us to assist with your hearing solutions. Count on us—a community of hearing health professionals and recipients of cochlear implants—to help you Hear and Be Heard™. A representative from Advanced Bionics will be in touch soon!

If your request needs immediate attention or you have additional questions, please contact hear@AdvancedBionics.com.

We're here to help

The Bionic Ear Association (BEA) is comprised of caring professionals and a dedicated team of volunteers who provide you and your loved ones with information, education, and support for choosing, getting, and living with cochlear implants.


AB takes your privacy seriously. We will never sell or transfer your personal information to other companies for marketing purposes.

Toll Free Phone:  +1.866.844.HEAR (4327) US and Canada

Kontakta Advanced Bionics


AB takes your privacy seriously. We will never sell or transfer your personal information to other companies for marketing purposes.

Kundservice

Mer information om de senaste innovationerna

Tack för att du tagit kontakt med oss för att hjälpa dig med dina hörsellösningar. Du kan lita på oss: en community med audionomer och användare av cochleaimplantat. Vi hjälper dig att Hear and Be Heard™ (höras och bli hörd). En representant från Advanced Bionics tar snart kontakt med dig!

Om din förfrågan kräver omedelbar respons, eller om du har fler frågor, kan du kontakta hear@AdvancedBionics.com.


AB tar din sekretess på allvar. Vi kommer aldrig att sälja eller överföra dina personliga uppgifter till andra företag i marknadsföringssyfte.