AB:s exklusiva ljudbearbetningsteknik

I dagens värld där mindre är bättre när det gäller hemelektronik fokuserar en del tillverkare av cochleaimplantat på sina systems storlek. Samtidigt som storleken spelar roll är det tekniken på insidan som levererar den klingande ljudvärlden.

AB erbjuder den mest banbrytande och sofistikerade ljudbearbetningen för högpresterande hörsel. Denna uppgraderbara teknik är utformad med tanke på ett orubbligt mål: att hjälpa dig eller ditt barn att höra mycket bättre i praktiskt taget alla miljöer, från ett lugnt kontorsbås till ett bullrigt klassrum.

“Trots en mycket grav hörselnedsättning från födseln kunde jag höra mitt namn sägas direkt efter min aktivering, jag kunde upprepa ord och meningar för min audionom utan visuella tecken från dag ett. Jag hörde mina fötter träffa sanden när jag gick på stranden och jag lyssnade på låtar på radion när jag körde bil.”

— Debbie Bottles, -användare

Överlägsen teknik = mycket god hörsel

Prestanda spelar roll Det är därför alla AB:s exklusiva, sofistikerade ljudbearbetningsteknologier är utformade för att hjälpa dig eller ditt barn att höra världen runt dig så detaljerat som möjligt. Ju fler ljudstrategier som erbjuds desto fler alternativ har du att höra. Det är endast AB som tillhandahåller ljudkodningsstrategier som hjälper dig att höra mycket bättre.

Ljudets värld i detalj

AB:s toppmoderna cochleaimplantatteknik har utvecklats för att hjälpa dig eller ditt barn att höra världen runt dig – från den lugnaste ljudmiljön till den mest utmanande och bullriga miljön. 

Naída CI Q-sortimentet av ljudprocessorer kombinerar AB-innovationer med teknik från Phonak, världsledande inom hörsellösningar, för att hjälpa dig att höra ditt bästa vart du än går.

Phonak Binaural VoiceStream Technology™

Naída CI Q-sortimentet erbjuder exklusivt Phonak Binaural VoiceStream Technology™ för att hjälpa användarna att höra tal bättre i buller och för att göra samtal mindre ansträngande. Du har också tillgång till tillbehör från Phonak som gör det möjligt att streama musik, telefonsamtal, TV-program och många andra former av media till en eller två Naída CI-processorer eller en processor och en kompatibel Phonak-hörapparat samtidigt.


AutoSound™ OS-teknik

AB och Phonaks lösningar i ljudprocessorerna Naída CI Q90 och Q70, ger bättre talförståelse överallt, större musikupplevelse, ökad komfort vid blåst och plötsliga ljud, samt enkla samtal i krävande miljöer.

AutoSound-tekniken i Naída CI Q-30 anpassas dynamiskt till alla miljöer, justerar ljudvolymnivåerna automatiskt för optimerad hörsel så att du kan koncentrera dig på att lyssna istället för att göra justeringar på din ljudprocessor.


Funktionen Phonak UltraZoom

Förståelse av tal i buller – denna dubbelmikrofonteknik som Phonak har öppnat vägen för är utformad för att fokusera på ljud från en talare som är placerad framför lyssnaren för förbättrad talförståelse i buller.


ClearVoice™* Speech Enhancement Technology

Analyserar och anpassar sig till varje lyssningssituation som du eller ditt barn står inför för att sedan separera talet från omgivningsbullret så att förståelsen blir bättre och så att det går att föra ett avslappnat samtal.


HiRes™ Optima ljudbearbetning

Denna nya strategin, som bygger på tekniken HiRes Fidelity 120, är utformad för optimerade prestanda med bättre batteritid.

 


HiRes Fidelity 120™ ljudbearbetning

Konstruerad för att leverera fem gånger högre spektral upplösning (120 spektralband) än konkurrenternas bearbetningsstrategier så att du hör mer detaljer i tal, musik och i livet. 


Brett inputdynamikområde (IDR)

Konstruerad för att göra det möjligt för dig eller ditt barn att höra tyst tal, tal i buller och detaljerna i musik bättre.


Debs framgång med ClearVoice

“ClearVoice har varit det bästa sedan jag fick implantatet. Jag trodde inte att det var möjligt att få en så betydande förbättring. Förbättringen var omedelbar och betydande.”

— Deb Lenihan, AB-användare

 

När tekniken blir bättre blir även din hörsel bättre

När du väljer ett cochleaimplantat-system från AB drar du fördel av en överlägsen ljudbearbetningsteknik nu och möjlighet till extern uppgradering i framtiden. Under nästan 20 år har AB konsekvent gjort [de ledande tekniska framstegen i branschen när det gäller hörsel] och vi kommer att fortsätta att göra detta även i framtiden. När vi för tekniken framåt förs även din hörsel framåt – utan att du behöver opereras. Räkna med AB:s ständiga innovationer och förbättringar för att förbättra din hörselupplevelse i varje fas av din resa.

Njut mer av musik med AB

“Strömstyrning(HiRes Fidelity 120™)...utgör enligt mångas förmenande den mest spännande utvecklingen när det gäller ljudbearbetningsstrategier sedan introduktionen av flerkanalsimplantatet ... förmågan att uppfatta musik anses i allt större omfattning vara bland det bästa som kan åstadkommas med cochleaimplantat.”

— Charles J. Limb, MD; Associate Professor, Department of Otolaryngology, Johns Hopkins Hospital; from Current Opinion in Otolaryngology-Head and Neck Surgery, 14:337-340, 2006.9

 

Vad är IDR?

Inputdynamikområde (IDR) är området från de lägsta till de högsta ljud som upptäcks av en ljudprocessor. Ju bredare område desto fler ljud kan man höra. AB:s AutoSound™ -teknik fångar upp och levererar det bredaste ljudområdet bland alla cochleaimplantat-system. Med detta breda område kommer du så nära det går sättet att höra för människor med normal hörsel, från en viskning till ett skrik.

Vad är strömstyrning?

Strömstyrning är en process där flera strömkällor används för att stimulera två elektroder samtidigt så att användarna hör ytterligare tonhöjder jämfört med när endast en av elektroderna stimuleras. Branschens ledande innovatör, AB, erbjuder HiRes Fidelity 120™, som är ett genombrott när det gäller ljudbearbetningsteknik som använder strömstyrning för att öka det antal tonhöjder som hörs. Studier har visat att jämfört med att använda andra ljudbearbetningsstrategier hör AB-användare som använder  HiRes Fidelity 120 tal bättre i buller och de upplever förbättringar när det gäller musik och ljudkvaliteten.10-12

Hör mycket bättre i vardagliga situationer

Denna oberoende studie visar att AB överträffar konkurrenterna i tre vanliga hörselsituationer: lugna miljöer som bibliotek, bullriga miljöer som restauranger och tyst tal som viskning.2

Harmony-systemets höga spektrala upplösning hjälper dig att höra i dessa verkliga miljöer. Och till skillnad från konkurrerande enheter finns det inget behov av att fumla med rattar, strömbrytare eller fjärrkontroller varje gång du flyttar dig från lugna till bullriga ljudmiljöer med AB:s AutoSound™ OS .

Barn i skolåldern har, naturligt nog, tillräckligt svårt att fokusera i klassrummet utan den extra distraktion det innebär att behöva göra ständiga justeringar på sin ljudprocessor. Ditt barns lärare behöver inte bekymra sig för att viktiga lektioner inte hörs när ditt barn lyssnar med AutoSound.


Hör mycket bättre i buller

Following a conversation in a noisy setting is made easier with the unique combination of AB and Phonak innovations in the Naída CI Q Series sound processors.

When AB’s proven ClearVoice™* speech enhancement technology is combined with Phonak UltraZoom, there is a significant improvement in hearing in noise. 3-5

Oavsett om du är på ett möte på kontoret eller om dina barn lyssnar på läraren i ett bullrigt klassrum är det avgörande att höra talet för att delta fullt ut. Denna oberoende studie visar att AB-användare hör tal bättre i bullriga situationer och gruppmöten.6

AB:s unika AutoSound-teknik anpassar sig automatiskt till utmanande ljudmiljöer så att du hör mycket bättre i alla situationer.Barn börjar lära sig tala från den dag de föds. Vid 3 års ålder behöver de höra ungefär 30 000 ord per dag för att utveckla den språkfärdighet som krävs för att lyckas i skolan.7 För något som är så avgörande som förmågan att höra vill du inte äventyra prestanda. Du vill att ditt barn ska ha det tekniskt mest avancerade cochleaimplantatet med bästa tänkbara prestanda som går att få tag på.


Hör mycket bättre när du lyssnar på tyst tal

Denna oberoende studie visar att det breda inputdynamikområdet (IDR) som Harmony:s ljudbearbetning har gör det enklare att höra i verkligheten. Harmony-användare förstår tyst tal mycket bättre med ett brett IDR än ett smalt IDR. De kan även höra ljud som varnar dig – till exempel telefoners ringsignaler, bilars tutor, dörrklockor och väckarklockor – mycket bättre med Harmony:s breda IDR.8 I samma studie föredrog Harmony-användare ett brett IDR jämfört med ett smalt IDR när de lyssnade på musik.8 Konkurrenternas IDR är smalare än AB:s.


Hör mycket bättre för utveckling av ditt tal

Denna oberoende studie visar att barn med AB:s enheter överträffar barn med enheter från konkurrenterna under de första sex månaderna med implantat när det gäller utvecklingen av både förmågan att höra och tala som behövs för att lyckas i livet.9

Detta innebär att du kan förvänta dig att höra "Jag älskar dig, mamma" tidigare om du väljer AB till ditt barn istället för konkurrenterna. När ditt barn växer upp med AB har de möjligheten att höra mycket bättre under de kritiska åren när språket utvecklas tillsammans med sina klasskamrater med normal hörsel i en vanlig klassrumsmiljö.


Hör mycket bättre när du lyssnar på musik

Denna viktiga studie visar att Harmony-användare har en möjlighet att höra och njuta av musik bättre än någonsin tidigare.10,11Ljudbearbetningen HiRes Fidelity 120™ är den enda strategin som kan implementera simultan strömstyrning för att leverera musikens dimensioner (ljudstyrka, tonhöjd, timing) för en fullständig musikupplevelse. AutoSound programmerbara breda inputdynamikområde (IDR) och automatiska volymkontroll justeras automatiskt så att du inte missar en ton. Och den naturligt placerad T-Mic™ -mikrofonen gör det enkelt för dig att använda din MP3-spelare.

Denna avancerade teknik från AB fungerar i samverkan så att du hör mycket bättre.


Thank you for contacting us to assist with your hearing solutions. Count on us—a community of hearing health professionals and recipients of cochlear implants—to help you Hear and Be Heard™. A representative from Advanced Bionics will be in touch soon!

If your request needs immediate attention or you have additional questions, please contact hear@AdvancedBionics.com.

We're here to help

The Bionic Ear Association (BEA) is comprised of caring professionals and a dedicated team of volunteers who provide you and your loved ones with information, education, and support for choosing, getting, and living with cochlear implants.


AB takes your privacy seriously. We will never sell or transfer your personal information to other companies for marketing purposes.

Toll Free Phone:  +1.866.844.HEAR (4327) US and Canada

Referenser

1.

Spahr A, Dorman MF, Loiselle LH. 2007. Performance of Patients Using Different Cochlear Implant Systems: Effects of Input Dynamic Range. Ear and Hearing. 28:260-275.

2.

Haumann S, Buchner A, Lenarz Th. Does the Input Dynamic Range of Cochlear Implant Processors Influence Speech Perception in Adverse Listening Situations? Oral Presentation at the 10th International Conference on Cochlear Implant and Other Implantable Auditory Technologies, San Diego, CA. April 10-12, 2008.

3.

Hart B, Risley TR. (1995) Meaningful Differences in the Everyday Experience of Young American Children. Brooks Publishing Co, Inc. Baltimore, MD.

4.

Wolfe J, Mears A. Effect of Input Dynamic Range on Speech Recognition and Music Enjoyment. Poster presentation at the 10th International Conference on Cochlear Implants and Other Implantable Auditory Technologies, San Diego, CA, April 10-12, 2008.

5.

Bevilacqua et al. Auditory and Language Abilities in Children: Comparison of Two Different Cochlear Implant Systems. Poster Presentation at the 10th International Conference on Cochlear Implant and Other Implantable Auditory Technologies, San Diego, CA April 10-12, 2008. 

6.

Quick A, Koch DB, Osberger MJ. HiResolution with Fidelity 120 Sound Processing: Listening Benefits in CII and HiRes 90K Implant Users. Poster Presentation at the Conference on Implantable Auditory Prostheses, July 15-20, 2007, Lake Tahoe, CA.

7.

Mirza S, Douglas SA, Lindsey P, Hildreth T, Hawthorne M. 2003. Appreciation of Music in Adult Patients with Cochlear Implants. Cochlear Implants International. 4(2): 85-95.

8.

Limb C. 2006. Cochlear Implant-Mediated Perception of Music. Current Opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery. 14:337–340.

9.

Firszt JB, Holden L, Reeder R, Skinner MW. 2009. Spectral Channels and Speech Recognition in Cochlear Implant Recipients using HiRes 120 Sound Processing. Otology and Neurotology 30:146-152.

10.

Brendel M, Buchner A, Kruger B, Frohne-Buchner C, Lenarz T. 2008. Evaluation of the Harmony Sound Processor in Combination with the Speech Coding Strategy HiRes 120. Otol Neurotology 29:199-202.

11.

Oleson J, Lesh S, Gfeller K, Knutson J. The Effect of Advanced Bionics’ HiRes 120 on Self-Report of Music Enjoyment. Poster Presentation at the 10th International Conference on Cochlear Implants and Other Implantable Auditory Technologies, April 10-12, 2008, San Diego, CA.

Kontakta Advanced Bionics


AB takes your privacy seriously. We will never sell or transfer your personal information to other companies for marketing purposes.

Kundservice

Tekniken i AutoSound™ OS