Barn hör bäst med stereoljud

Oavsett om ditt barn redan har ett cochleaimplantat eller om du överväger cochleaimplantat för första gången kan cochleaimplantat i båda öronen (bilateral implantering) ge bästa möjliga hörsel.1

Två cochleaimplantat ger2,3

  • Bättre hörsel i utmanande miljöer, vilket gör det enklare att höra på lekplatsen
  • Ökad förmåga att placera ljud, vilket gör det lättare att höra varifrån ett larm, en biltuta eller liknande kommer.
  • Lyssna med mindre ansträngning så att det inte är lika tröttande att delta i samtal
  • Ökad ljudkvalitet, vilket gör det lättare att fullt uppskatta musik med mera

Rosies bilaterala resa till bättre hörsel

“Den största skillnaden vi märkte var Rosias förmåga att höra i bullriga miljöer. Rosie kunde svara på mina frågor utan problem, till och med när vi var i bilen och jag tittade framåt, hennes lillasyster pratade bredvid henne och en DVD-film spelades på en skärm och i högtalarna – det var fantastiskt!"

— Natasha McDougald, Rosies mamma, implantering vid 12 månaders ålder, bilateral implantering vid 2 års ålder

Två öron är bättre än ett

Naturlig hörsel kallas även binaural hörsel – "bi" för två, "aural" för öron. Två öron kan samspela för att fånga upp hela ljudsfären och sända ljudet till hjärnan där det bearbetas nästan omedelbart, vilket ger lyssnaren möjlighet att reagera snabbt och på rätt sätt. Med bilateral implantering förenas ljudet från två öron så att ditt barns hörsel är bättre än med endast ett implantat.

Med två cochleaimplantat förenas ljudet från två öron så att barn med grav till mycket grav hörselnedsättning också får höra sin omvärld med stereoljud.

Barn som hör mer, utvecklas mer

Binaural hörsel är det optimala valet för ditt barns tal-, språk- och kommunikationsutveckling. När hörselnerverna i båda öronen stimuleras tidigt i ett barns liv förbättras deras förmåga att lyssna, prata och lära sig tillsammans med jämnåriga med normal hörsel.

Forskning om cochleaimplantat visar att bilaterala barn – och vuxna – visar bättre resultat med två cochleaimplantat än med ett.4


Bilaterala fördelar för varje stadium i livet

Medan förmågan att utveckla språkfärdigheter är som störst när man är yngre finns det stora fördelar med att implantera ett andra implantat hos barn som har haft ett enda implantat i flera år. 


Jake lyckas med två implantat

“Jag började fundera på att låta honom använda bilaterala implantat när jag såg fördelarna med det första. Samma dag som Jakes andra implantat slogs på ville han inte ta av Harmony-processorn, eftersom den hjälpte honom med bakgrundsbuller. Att övergå till bilateralt var det bästa vi har gjort, näst efter att skaffa den första processorn."

– Jane Foreman, mamma till Jake, implantering vid 5 års ålder, bilateral implantering vid 13 års ålder

Hör mer med ett andra implantat

Om ditt barn har ett "bra öra" med det första cochleaimplantatet kan du tänka dig vilken effekt det andra implantatet har. Med två cochleaimplantat kan ditt barn höra rikare och mer flerdimensionellt ljud samt öka förmågan att höra tysta ljud.2,3

Barn med två cochleaimplantat kan:

  • Höra bättre i bullriga miljöer, till exempel klassrum och lekplatser. Det gör att de kan fokusera på viktiga saker, som skola – eller lek!
  • Utveckla tal mer naturligt. Bilaterala cochleaimplantat ger stereoljud till ditt barns hjärna under viktiga perioder för tal- och språkutveckling.
  • Placera ljudkällor med mindre ansträngning. De blir bättre på att avgöra varifrån ett ljud kommer, till exempel när en vän säger "Hej" eller ett brandlarm och vända sig mot det. Det ger dem större självförtroende i sociala sammanhang och dig mer sinnesfrid.
  • Lyssna med mindre ansträngning, mindre ansträngning innebär att ditt barn kan fokusera på inlärning.
  • Sitta var som helst och ändå höra sitt bästa. När båda öronen fungerar bra behöver de inte tänka på var de sitter så att deras "bra" öra kan höra.

Forskning förstärker bilaterala fördelar

Klinisk forskning visar att bilateral implantering ger ditt barn fördelar i hans eller hennes vardag samt i framtiden när han eller hon är vuxen och får ett jobb, deltar i evenemang, umgås med vänner eller tar hand om sina egna barn.


Höra i svåra lyssningssituationer

Klinisk forskning visar att bilateral implantering ger ditt barn fördelar i hans eller hennes vardag samt i framtiden när han eller hon är vuxen och får ett jobb, deltar i evenemang, umgås med vänner eller tar hand om sina egna barn.1


Få bättre taldiskriminering

Klinisk forskning visar att bilateral implantering ger ditt barn fördelar i hans eller hennes vardag samt i framtiden när han eller hon är vuxen och får ett jobb, deltar i evenemang, umgås med vänner eller tar hand om sina egna barn.1


Placera ljud, enkelt och med precision

Från ambulanssirener till tutande bilar, vuxna med två cochleaimplantat kan avgöra varifrån ljud kommer med större precision än om de endast använde ett implantat, vilket är mer som personer med normal hörsel.

Lokaliseringsprecision, vänster jämfört med höger för endast höger implantat, endast vänster implantat och båda implantat tillsammans. Lokaliseringen förbättrades avsevärt med två implantat.1


Vanliga frågor och svar

AB har en lista med vanliga frågor. Om du har en fråga som inte besvaras här är du välkommen att kontakta ditt lokala AB-kontor.

1. 

Är kandidatriktlinjerna olika för bilaterala cochleaimplantat-användare?

 

Nej, riktlinjerna är samma oavsett om det gäller ett eller två cochleaimplantat. Du kan undersöka om ditt barn kan vara en kandidat med vårt online-test.

 

Är ditt barn en kandidat för cochleaimplantat?

Svara på vårt frågeformulär för barnkandidater (markera allt som stämmer):

  Mitt barn har fördröjd utveckling av tal och språk som ett resultat av sin hörselnedsättning.
   
  Mitt barn svarar sällan på sitt namn.
   
  Mitt barn undviker sociala interaktioner eller har problem med att interagera med andra barn eller vuxna.
   
  Jag oroar mig för mitt barns förmåga att höra tal i bullriga miljöer.

Om du markerat en eller flera av ovanstående påståenden så kan ditt barn vara en kandidat för cochleaimplantat.

Tack för att du tagit kontakt med oss för att hjälpa dig med dina hörsellösningar. Du kan lita på oss: en community med audionomer och användare av cochleaimplantat. Vi hjälper dig att Hear and Be Heard™ (höras och bli hörd). En representant från Advanced Bionics tar snart kontakt med dig!

Om din förfrågan kräver omedelbar respons, eller om du har fler frågor, kan du kontakta hear@AdvancedBionics.com.

Thank you for completing the cochlear implant candidacy questionnaire!

Your results show that your child might be a candidate for cochlear implants. Please fill out the quick form below and a AB representative will reach out and answer any questions you may have. We can also put you in touch with individuals who have been through this process already so you know exactly what to expect. We look forward to getting to know you!


AB takes your privacy seriously. We will never sell or transfer your personal information to other companies for marketing purposes.

 

2.

Kan hjärnan sammanfoga båda ljuden, trots att det är länge sedan mitt barn fick sitt första implantat?

 

Nej, riktlinjerna är samma oavsett om det gäller ett eller två cochleaimplantat. Du kan undersöka om ditt barn kan vara en kandidat med vårt online-test.

Det är vanligt för en person att behöva vänta ett år eller längre mellan deras första och andra (bilaterala) cochleaimplantat. Öronen fångar upp och skickar ljudet till hjärnan. Därmed kan olika cochleaimplantat-system i varje öra fungera utmärkt eftersom systemet programmeras för varje öras unika

   
3.

Kan hjärnan sammanfoga båda ljuden, trots att det är länge sedan mitt barn fick sitt första implantat?

  Det finns ingen anledning att vänta med att välja bilateral hörsel. Hos barn blir resultatet bättre ju tidigare de får tillgång till ljud. Hos äldre barn, ungdomar och vuxna är det andra implantatet nyckeln till den bästa möjliga hörselupplevelsen.3 Många personer som precis har börjat med bilateral hörsel upplever omedelbara fördelar – som växer med tiden – inklusive tydligare tal, lyssning med mindre ansträngning, mer naturlig ljudkvalitet och en ny uppskattning av musik.
   
4. Vad är fördelen för mitt barn med att övergå till bilateral hörsel, givet att de hör bra och har normala testresultat med det första implantatet?
  Normala testresultat på kliniken är inte samma sak som att höra bra i verkligheten. Ett implantat i ena örat kan inte kompensera för hörsel med båda öronen. Kom ihåg att hörsel med två öron medför många fördelar, till exempel att kunna placera en ljudkälla, höra tydligare i buller och njuta mer av musik.
   
5. Mitt barn kan fortfarande höra med örat som inte har ett implantat. Är det bättre att använda en hörapparat för detta öra än ytterligare ett cochleaimplantat?
  Hörsel på det andra örat betyder inte att hörseln är god, även med hörapparat. Det bästa sättet att ta reda på om örat kan fungera bättre med hörapparat är att utvärderas av en audionom. Om du är osäker på om du är en kandidat för bilaterala cochleaimplantat kan du kontakta en audionom från AB.

Kontakta Advanced Bionics


AB tar din integritet på allvar. Vi kommer aldrig sälja eller överföra dina personuppgifter till andra företag för marknadsföring.

Kundservice

Thank you for contacting us to assist with your hearing solutions. Count on us—a community of hearing health professionals and recipients of cochlear implants—to help you Hear and Be Heard™. A representative from Advanced Bionics will be in touch soon!

If your request needs immediate attention or you have additional questions, please contact hear@AdvancedBionics.com.

We're here to help

The Bionic Ear Association (BEA) is comprised of caring professionals and a dedicated team of volunteers who provide you and your loved ones with information, education, and support for choosing, getting, and living with cochlear implants.


AB takes your privacy seriously. We will never sell or transfer your personal information to other companies for marketing purposes.

Toll Free Phone:  +1.866.844.HEAR (4327) US and Canada


Referenser

1.

Koch DB, Soli SD, Downing M, and Osberger MJ. 2009. Simultaneous Bilateral Cochlear Implantation: Prospective Study in Adults. Cochlear Implants International (February 26), Cochlear Implants International, n/a. doi: 10.1002/cii.413

2.

Dunn, C, et al. 2008. Comparison of Speech Recognition and Localization Performance in Bilateral and Unilateral Cochlear Implant Users Matched on Duration of Deafness at Age of Implantation. Ear and Hearing. 29 (3): 352–359

3.

Zeitler D, et al. 2008. Speech Perception Benefits of Sequential Bilateral Cochlear Implantation in Children and Adults: A Retrospective Analysis. Otology & Neurotology. 29 (3): 314–325.

Kontakta Advanced Bionics


AB takes your privacy seriously. We will never sell or transfer your personal information to other companies for marketing purposes.

Kundservice

Ditt barns resa

Relaterade nedladdningar