Låt ljudets mirakel börja

Dagen när ditt barn börjar använda cochleaimplantatet kan förändra ert liv. Aktiveringstillfället planeras oftast fyra veckor efter implanteringen. Det är en dag som ofta är fylld av hopp, spänning och olika förväntningar.

Eftersom barn i olika åldrar med skiftande hörselerfarenhet och nivåer av språkutveckling genomgår processen kan deras reaktion när de hör ljud variera. Ett spädbarn eller barn kan uppleva de nya ljuden som otäcka, förvirrande eller spännande. Med tid och övning kan ditt barns språk- och lyssningsförmåga förbättras avsevärt.

Carsons utveckling och inlärning med stereoljud

“Varje dag är minnesvärd för oss. Från aktiveringen tills i dag har Carson älskat sina cochleaimplantat. Han drar aldrig ut dem och vill alltid ha surroundljud. Han älskar musik och att lära sig läsa."

— Cindy Roller, mamma till Carson som fick bilaterala implantat vid 12 månaders ålder

Det här kan du förvänta dig på ditt barns stora dag

Ditt barns resa till hörseln kommer säkert att vara minnesvärd. Den första aktiveringen planeras ca. 4 veckor efter att implantatet har opererats in. Tiden mellan dessa datum kan kännas som en evighet men den behövs för att ge ditt barn en chans att läka medan ni kan förbereda er på ett nytt kapitel i livet.

Varje barn är unikt och har ett unikt sätt att förhålla sig till vad de hör. Syftet med den första aktiveringen är att hitta en bekväm ljudstyrka för ditt barn så att deras första lyssningsprogram, eller "karta", kan konfigureras.

Vad ditt barn hör när cochleaimplantatet från AB slås på beror på många faktorer. Ditt barns förmåga att höra beror bland annat på:

  • Åldern när hörselnedsättningen började
  • Varaktighet av hörselnedsättningen
  • Ålder vid insättning av implantatet
  • Innerörats medicinska tillstånd
  • Andra medicinska tillstånd som kan påverka hörseln

Med tid och övning kan kommer ditt barn att höra mer detaljer i ljudet i omgivningen.

Ditt barns hörselprogram

Din audionom kommer att använda speciell programvara för att skapa ett antal anpassade program för ditt barns ljudprocessor. Det är i samband med den här processen som ditt barn kommer att börja höra ljud. Vissa barn kan berätta för audionomen vad de hör samt ljudets styrka och frekvens. Oroa dig inte om ditt barn inte kan kommunicera detta! Din audionom är särskilt utbildat för att observera hur ditt barn beter sig när han eller hon hör ljud. AB:s programvara ger dessutom din audionom ett verktyg för att mäta hörselnervens svar på ljud så att lämpliga nivåer kan ställas in för hörselprogrammet, oavsett om ditt barn kan delta aktivt i programmeringen.

Hur låter det?

Små barn har inte alltid en association eller förståelse av ljud från början, så de vet inte alltid direkt vad de hör. Ibland upplever de att ljudet är otäckt och de kan till och med ignorera det. Oavsett hur de reagerar är det värt att fira att de kan höra.

Så här utvecklas hörseln

När ditt barn påbörjar sin resa till hörseln är det viktigt att komma ihåg tre faktorer som påverkar hörselutvecklingen:

  • Tid
  • Programmering
  • Lyssningsupplevelser

Små barn som inte har utvecklat sin hörsel- eller talförmåga behöver lite tid att komma ikapp. Språket kan inte utvecklas över en natt och inte heller ljudmedvetenheten och ljudförståelsen. En tvååring som föddes döv måste lära sig att associera ljud med ord och ord med betydelse. Hur lång tid detta tar varierar från en cochleaimplantatanvändare till en annan.

Som komplement till rehabiliteringsplanen som du utvecklar med ditt barns audionom kan du använda The Listening RoomTM(Engelska), en interaktiv webbplats för föräldrar och audionomer med kostnadsfria idéer, material och support på engelska för aktiv lyssning- och språkstimulans.

 

Hur bra kommer MITT barn att kunna höra?

Efter hand som ditt barn anpassar sig till det nya cochleaimplantatet kommer han eller han att uppleva ljud på olika sätt under de första dagarna, veckorna och månaderna. Detta är ett naturligt fenomen som sammanfaller med ändringar i hörselsystemet när ditt barns nerver och hjärna bekantar sig eller återbekantar sig med ljud.

Det tar tid och övning att höra sitt bästa med cochleaimplantat. Det är viktigt att komma ihåg att det är en process, inte en snabblösning. Precis som personer med normal hörsel lärde sig att höra måste ditt barn träna för att lära sig att höra. Du kan utforma en rehabiliteringsplan tillsammans med din audionom eller använda AB:s resurser på engelska i The Listening RoomTM.


Så här hjälper du till som förälder

Ta med dig barnets favoritleksak till aktiveringstillfället. Det kan ta mellan en halvtimme och en timme att anpassa processorerna och genomföra den första programmeringen. Roliga distraktioner som leksaker är inte endast bra för att underhålla ditt barn – de håller dem sysselsatta medan audionomen hanterar utrustningen och programmerar. Vid besöket är det viktigt att du berättar för audionomen hur du upplever att ditt barn reagerar, eftersom dina synpunkter kan vara av stor nytta vid programmeringen. 


Vem ska delta vid aktiveringsbesöket

Du får ta med dig andra personer till ditt barns första programmeringsbesök, men du bör överväga att endast låta den närmaste kretsen av familj och vänner närvara. Din audionom kan även ha förslag på vem, om någon, du bör ta med dig.

Det händer att personer vill låta släktingar, till exempel mor- eller farföräldrar, syskon eller övriga ta del av ögonblicket då deras barn får höra för första gången. Barnet kan dock känna sig överväldigat eller rädd under själva programmeringen. Vid det första besöket kan för många personer eventuellt distrahera ett litet barn.  


Ställa in systemet

Audionomen kommer att ansluta programmeringssystemet till barnets processor och placera sändaren över barnets implantat. Besöket kan börja med att ett diagnostikverktyg körs för att kontrollera att allt är aktivt, inklusive barnets hörselnerv. NRI (Neural Response Imaging) är en metod som används för att hämta information om barnets hörselnerv och vid vilka nivåer barnet reagerar på ingående ljud. Ditt barn kanske inte reagerar på ljud i samband med testet och fortsätter kanske att röra sig och leka med leksaker medan testet pågåred.

Program

Dina barns processorer kan lagra flera lyssningsprogram. I samband med barnets första besök kan audionomen börja med ett program eller flera som kan provas inför nästa tillfälle. Audionomen kommer att berätta vad varje program är till för, när de ska användas och hur kan jämföras. Observera ditt barn och anteckna alla skillnader i barnets beteende när processorerna är på, när olika program används och när olika ljud uppstår. Förvänta dig inte stora resultat de första dagarna och veckorna – det tar tid för barnet att anpassa sig. Rådfråga barnets audinom eller logoped/talpedagog för tips om hur du best observerar barnets utveckling.


Anpassa volymnivån

Audionomen kommer långsamt att höja volymen och utvärdera barnets reaktion. Det första ljudet kan leda till många olika reaktioner. Barnet kan till exempel gråta, skratta, titta upp, vara förvirrat eller ignorera ljudet. Eftersom ljudet ännu inte betyder något för barnet har de ingen självklar första reaktion. Audionomen är utbildad för att känna igen reaktioner som annars skulle gå obemärkta förbi. Dessa viktiga steg hjälper dig att se till att ditt barn hör sitt bästa under den här fasen av resan till hörsel.


Ljudstyrka jämfört med frekvens

Om ditt barn är tillräckligt gammalt kanske audionomen ber honom eller henne att jämföra ljudstyrkan i två ljud så att audionomen kan ställa in volymen för olika ljudstyrkor. Detta kan upprepas för flera olika ljud. Audionomen kommer att hjälpa ditt barn att komma ihåg att volym handlar om ljudstyrka medan frekvens handlar om ljudets karaktär. Till exempel, ett ljud med lägre frekvens låter djupare, till exempel en bastrumma eller en mansröst. Till exempel, ett ljud med högre frekvens låter som en visselpipa eller en kvinnoröst. Ditt barn kommer att vilja ha samma volymnivåer, även om frekvensen ändras. Det låter kanske komplicerat, men det blir enklare med tiden.


“Ett par dagar efter att Sophie fick sin första inställning var min man ute och arbetade i vårt garage. Sophie och jag satt och läste en bok vardagsrummet när hon plötsligt hoppade upp, tittade på mig och tecknade "Pappa...spika" och sedan sprang bort till vår bakdörr för att leta efter honom i garaget, där han brukar spika."


— Carrie Dluhy, Sophies mamma, implantering vid 14 månaders ålder,
bilateral implantering vid 2 års ålder

Bra att veta innan du går

Innan du lämnar barnaudionomen bör du vara säker på att du förstår hur du ska slå på och hantera cochleaimplantat-systemets processor och batterier. Snabbstartsguiden och bruksanvisningen kan användas som referens när du har bekantat dig med ditt system. Kom ihåg att ljudet kanske inte är behagligt när ditt barn börjar använda cochleaimplantat. Det är dock viktigt att ljudprocessorn är på så mycket som möjligt när barnet är vaket, eftersom varje ögonblick bidrar till ditt barns lyssning- och språkutveckling.

 

 

Nästa steg

Du kommer att schemalägga fler kontrollbesök med din audionom. Vanligtvis krävs flera kontrollbesök under de första månaderna av ditt barns resa till hörseln. Dina observationer av ditt barns reaktioner kan hjälpa audionomen göra justeringar, utvärdera ditt barns utveckling och optimera ditt barns hörsel.

 

Thank you for contacting us to assist with your hearing solutions. Count on us—a community of hearing health professionals and recipients of cochlear implants—to help you Hear and Be Heard™. A representative from Advanced Bionics will be in touch soon!

If your request needs immediate attention or you have additional questions, please contact hear@AdvancedBionics.com.

We're here to help

The Bionic Ear Association (BEA) is comprised of caring professionals and a dedicated team of volunteers who provide you and your loved ones with information, education, and support for choosing, getting, and living with cochlear implants.


AB takes your privacy seriously. We will never sell or transfer your personal information to other companies for marketing purposes.

Toll Free Phone:  +1.866.844.HEAR (4327) US and Canada

Kontakta Advanced Bionics


AB takes your privacy seriously. We will never sell or transfer your personal information to other companies for marketing purposes.

Kundservice

Ditt barns resa

Relaterade nedladdningar