Är cochleaimplantat rätt för ditt barn?

Vi på Advanced Bionics förstår att alla föräldrar har hopp, förväntningar och drömmar för sina barns framtid. Det kan vara förödande att få reda på att spädbarnskontrollen visade negativa resultat eller att ditt barn inte kan hjälpas med konventionella hörapparater.

AB står för hopp. 

AB:s branschledande cochleaimplantat-system har utformats för att hjälpa barn med grav till mycket grav hörselnedsättning att lära sig att lyssna och prata, gå till vanlig skola och utveckla långvariga relationer med sina kamrater

Hjälpa barn att lyssna

Barn behöver kunna höra ord, böjningar och mönster som hjälper dem att utveckla sitt språk. En fristående studie har visat att barn med AB-apparater presterade bättre än barn med apparater från våra konkurrenter på lyssnings- och taltest under de första sex månaderna efter implanteringen.1 Många barn med AB har samma förutsättningar för framgång i skolan som barn med normal hörsel. 


Maximera tidig språkpotential

Barn börjar lära sig tala från den dag de föds. Vid 3 års ålder behöver de höra ungefär 30 000 ord per dag för att utveckla den språkfärdighet som krävs för att lyckas i skolan. Vikten av att kunna hör språk tidigt förstärker behovet av tidig implantering hos döva barn eller barn med hörselnedsättning som kan behandlas med cochleaimplantat.2


Med AB blir språkklyftan mindre

Utan cochleaimplantat kan "språkklyftan" mellan barn som fötts döva eller med en hörselnedsättning och deras kamrater med normal hörsel fortsätta att vidgas under tiden som de växer upp. Denna klyfta kan minskas eller till och med försvinna helt genom att du väljer ett eller två cochleaimplantat från AB för ditt barn. 


“Claire skrattade och log vid sin aktivering. Max får ofta 100 % rätt på sina muntliga stavningsprov".

—Stephanie Hawkins, mamma till Max, implantering vid 1 års ålder;
och Claire, implantering vid 1 års ålder, bilateral implantering vid 3 års ålder

Öron med implantat eller hörapparat för bättre hörsel

Många barn kan få stora fördelar från cochleaimplantat på ett öra och en hörapparat på det andra – detta kallas för bimodal hörsel. Bimodal hörsel använder båda tekniker för att optimera funktionen och hjälpa ditt barn att uppnå hans eller hennes fulla potential. 

Kontakta din audionom för att diskutera om ett eller båda öron kan gynnas av ett cochleaimplantat istället för en hörapparat

 

Få glädje av stereoljud med bilateral hörsel

Två öron är alltid bättre än ett. Många föräldrar väljer bilaterala cochleaimplantat för barn med grav till mycket grav hörselnedsättning i båda öron. Hörsel med stereoljud hjälper barn att orientera sig och ha roligt i miljöer med buller, till exempel lekparker, parker och födelsedagskalas. 

 

 

Hur skiljer sig cochleaimplantat från mitt barns hörapparater?

Cochleaimplantat kan hjälpa dig att ge ditt barn tillgång till en hel värld av ljud. Till skillnad från hörapparater, som endast förstärker ljud, använder cochleaimplantat avancerad teknik som gör ljudet tydligare och lättare att förstå.

För många barn med grav till mycket grav hörselnedsättning räcker det inte med hörapparater för att kompensera för det skadade örats oförmåga att höra. Cochleaimplantat hoppar över den skadade delen av barnets inneröra och skickar ljudsignaler direkt till hjärnan via hörselnerven. Som följd förbättras förmågan att förstå tal, till och med i buller, hos de flesta användarna av cochleaimplantat från AB jämfört med användare av hörapparater. 

Är ditt barn en kandidat för cochleaimplantat?

Svara på vårt frågeformulär för barnkandidater (markera allt som stämmer):

  Mitt barn har fördröjd utveckling av tal och språk som ett resultat av sin hörselnedsättning.
   
  Mitt barn svarar sällan på sitt namn.
   
  Mitt barn undviker sociala interaktioner eller har problem med att interagera med andra barn eller vuxna.
   
  Jag oroar mig för mitt barns förmåga att höra tal i bullriga miljöer.

Om du markerat en eller flera av ovanstående påståenden så kan ditt barn vara en kandidat för cochleaimplantat.

Tack för att du tagit kontakt med oss för att hjälpa dig med dina hörsellösningar. Du kan lita på oss: en community med audionomer och användare av cochleaimplantat. Vi hjälper dig att Hear and Be Heard™ (höras och bli hörd). En representant från Advanced Bionics tar snart kontakt med dig!

Om din förfrågan kräver omedelbar respons, eller om du har fler frågor, kan du kontakta hear@AdvancedBionics.com.

Thank you for completing the cochlear implant candidacy questionnaire!

Your results show that your child might be a candidate for cochlear implants. Please fill out the quick form below and a AB representative will reach out and answer any questions you may have. We can also put you in touch with individuals who have been through this process already so you know exactly what to expect. We look forward to getting to know you!


AB takes your privacy seriously. We will never sell or transfer your personal information to other companies for marketing purposes.

Referenser

1.

Bevilacqua et al. Auditory and Language Abilities in Children: Comparison of Two Different Cochlear Implant Systems. Poster Presentation at the 10th International Conference on Cochlear Implant and Other Implantable Auditory Technologies, San Diego, CA April 10-12, 2008. 

2.

Hart B, Risley TR. (1995) Meaningful Differences in the Everyday Experience of Young American Children. Brooks Publishing Co, Inc. Baltimore, MD.

Kontakta Advanced Bionics


AB takes your privacy seriously. We will never sell or transfer your personal information to other companies for marketing purposes.

Kundservice

Ditt barns resa