Overzicht van gehoorverlies

De mogelijkheid om te horen is een complex proces, dat afhankelijk is van een goede samenwerking tussen verschillende delen van het oor en de hersenen.

Het oor is verantwoordelijk voor het opvangen van geluiden en zendt ze naar de hersenen voor interpretatie. Dit proces maakt gebruik van drie verschillende delen van het oor: het buiten-, midden- en binnenoor. Elk afzonderlijke geluid dat een kind hoort, kan worden beschreven met behulp van drie dimensies: luidheid, toonhoogte en veranderingen van het geluid in de tijd.

Gehoorverlies treedt op wanneer er een schade of afwijking ontstaat in het buiten-, midden- of binnenoor waardoor deze drie dimensies kunnen worden aantast. Een audioloog kan helpen bij het identificeren van het probleem en begint met het afnemen van een gehoortest.
 

Hoe is het oor opgebouwd?

De structuur van het oor van uw kind is bij de geboorte al volledig gevormd en bestaat uit drie delen, waarvan elk deel een belangrijke rol voor het gehoor speelt.


BUITENOOR fungeert als een trechter om geluidstrillingen op te vangen en ze door te sturen naar het trommelvlies.
 

MIDDENOOR versterkt de geluidstrillingen en stuurt ze door naar het binnenoor.
 

BINNENOOR bevat het slakkenhuis met sensorische cellen die geluidstrillingen omzetten in neurale impulsen die langs de gehoorzenuw naar de hersenen bewegen.
 

Begrijpen van het audiogram.

Een audiogram is een grafische representatie van het gehoorvermogen van uw kind. Een kind met mild tot matig gehoorverlies (20-70 dB) kan problemen ondervinden bij het horen en verstaan van zachte spraak, spraak op grote afstand of zelfs gewone spraak op korte afstand. Kinderen bij wie ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies (70–90+ dB) wordt vastgesteld, kunnen alleen harde geluiden horen of bepaalde harde geluiden als trillingen ervaren.

Uw audioloog kijkt samen met een KNO-arts wat de beste oplossing voor uw kind zou kunnen, gebaseerd op uitgebreid gehooronderzoek.

Het gehoorverlies van uw kind begrijpen

Elk kind is uniek. Gehoorverlies kan bovendien op verschillende manieren invloed hebben. Zo speelt onder meer leeftijd, mate van gehoorverlies, interventiemogelijkheden en ondersteuning een grote rol en bepalen deze factoren voor een groot deel welke invloed het gehoorverlies kan hebben.
 

LEEFTIJD

De eerste levensjaren van een kind zijn het belangrijkst voor de ontwikkeling van spraak- en taalvaardigheden. De impact van gehoorverlies is dus erg groot voor kinderen die worden geboren met gehoorverlies of wanneer het gehoorverlies zich vlak na de geboorte ontwikkelt.

MATE VAN GEHOORVERLIES

De mate van gehoorverlies kan variëren van mild tot zeer ernstig. Hoe ernstiger het gehoorverlies, hoe groter de impact.

INTERVENTIEMOGELIJKHEDEN

Hoe sneller gehoorverlies wordt vastgesteld bij een kind, hoe sneller begeleiding kan worden opgestart en des te sneller de spraak- en taalontwikkeling op gang zal komen.

ONDERSTEUNING

Los van aangepaste hoorhulpmiddelen is het belangrijk dat een kind met gehoorverlies en zijn of haar gezin de nodige ondersteuning en begeleiding krijgt zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen en opgroeien.

Omgaan met gehoorverlies

Wanneer gehoorverlies is vastgesteld bij uw kind kort na de geboorte is het belangrijk om hier snel mee aan de slag te gaan. Het doel is om een negatieve invloed op de ontwikkeling te minimaliseren en de communicatieve, educatieve, emotionele en sociale ontwikkeling al heel vroeg te stimuleren en al spelenderwijs te bevorderen.

Als gehoorverlies ontstaat als kinderen wat ouder zijn, kan dit door een gehoorscreening en -test worden vastgesteld. Vaak valt het op dat een kind minder goed gaat reageren. Na een eenvoudige test kan zo snel mogelijk een gepaste aanpak geboden worden om zo de impact te kunnen beperken.
 

Opties en technologieën begrijpen.

Wanneer er gehoorverlies is vastgesteld bij uw kind, wordt u in contact gebracht met een deskundig team van professionals dat al uw vragen kan beantwoorden en u helpt bij het nemen van de beste beslissingen voor uw kind.

Terwijl hoortoestellen in principe een geweldige oplossing zijn voor kinderen met mild tot matig gehoorverlies, zijn cochleaire implantaten de toonaangevende optie voor kinderen met ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies.2 Eerst worden altijd hoortoestellen aangepast om te kijken of dit een voldoende hulpmiddel kan zijn voor uw kind. Pas later wordt een cochleair implantaat overwogen als een hoortoestel onvoldoende winst zou bieden.

Een team van audiologen en artsen houdt de ontwikkeling van uw kind met deze hoortoestellen nauwlettend in de gaten en stelt vast of uw kind in aanmerking komt voor een CI.

Hoe kun je ook in de uitdagende situaties beter horen?

Horen met twee oren helpt kinderen bij hun ruimtelijk inzicht zodat ze beter kunnen aanvoelen uit welke richting geluiden komen, zoals het getoeter van een naderende auto of een vriend die uw kind roept in de speeltuin. Horen met twee oren helpt kinderen ook om spraak beter te verstaan in situaties met veel lawaai, zoals tijdens het spelen of het lunchen in de kantine.

De meest volledige hooroplossingen zorgen er daarom voor dat beide oren benut kunnen worden. Deze hooroplossing kan uit cochleaire implantaten op beide oren bestaan of een implantaat op het ene oor en een compatibel hoortoestel op het andere oor. Met Phonak en Advanced Bionics kunt u profiteren van technologie die beide opties overtreft. De geïntegreerde technologieën in onze hoortoestellen 'communiceren' met elkaar via een draadloos signaal dat ervoor zorgt dat uw kind zo veel mogelijk geluiden uit de omgeving hoort en dat beide toestellen mooi in balans zijn.

LATEN WE DIT BESPREKEN

VOLGENDE GEDEELTE

REFERENTIES

1.

World Health Organization, Child Hearing Loss. Act Now, Here’s How! https://www.who.int/pbd/deafness/world-hearingday/WHD2016_Brochure_EN_2.pdf

2.

Eddins, David A. “Sandlin´s Textbook of Hearing Aid Amplification.”(2014):p.660

Wist u dat...?

Uit onderzoek blijkt dat gezonde kinderen die slechthorend of doof geboren worden, maar binnen de zes maanden een passende hooroplossing en gepaste begeleiding krijgen, op hetzelfde niveau komen als hun leeftijdsgenootjes wat betreft taalontwikkeling tegen de tijd dat ze vijf jaar oud zijn.1

Het formulier is succesvol verzonden!

Bedankt dat u contact met ons heeft opgenomen om u te helpen met uw hooroplossingen. u kunt op ons rekenen om u te helpen. Een medewerker van Advanced Bionics neemt binnenkort contact met u op!Als uw verzoek onmiddellijke aandacht vereist of als u aanvullende vragen heeft, neem dan contact op met Info.Benelux@AdvancedBionics.com of telefonisch via +31 (0)88 600 88 30.

Wij zijn er om u te helpen

Ons team bestaat uit zorgzame professionals en toegewijde vrijwilligers die u en uw dierbaren voorzien van informatie, onderwijs en ondersteuning bij het kiezen, krijgen en leven met cochleaire implantaten.

 AB-privacybeleid AB hecht veel waarde aan uw privacy. We verkopen of dragen uw persoonsgegevens nooit over aan andere bedrijven voor marketingdoeleinden.NL-Form-2


D000028024