Kinderen horen het best met surround geluid

Heeft uw kind al een cochleair implantaat aan één oor of overweegt u voor het eerst een cochleair implantaat voor uw kind? Cochleaire implantaten aan beide oren (bilaterale implantatie) kunnen het gehoor sterk verbeteren.1

In vergelijking tot één cochleair implantaat kunnen twee cochleaire implantaten zorgen voor*: 2,3

  • Beter verstaan in rumoerige omgevingen, zoals op het schoolplein of in de speeltuin.
  • Het geluid is eenvoudiger te lokaliseren (zoals het bepalen waar een auto of fiets vandaan komt).
  • Meer luistergemak, waardoor het minder vermoeiend is om een gesprek te volgen.
  • Hogere geluidskwaliteit, waardoor van het volle geluidsspectrum van muziek kan worden genoten.

 

* In vergelijking tot één cochleair implantaat

Hoe Rosie kennismaakte met bilateraal horen

“We merkten een enorme verbetering bij het gehoorvermogen van Rosie in een rumoerige omgeving. Hoewel we in een bestelbus reden, ik achter het stuur en Rosie naast een huilende baby op de achterbank zat terwijl  er een dvd werd afgespeeld via een scherm en twee luidsprekers, kon ze mijn vragen toch goed verstaan; het was echt geweldig!”

Natasha McDougald, moeder van Rosie, die op 12 maanden één implantaat en op tweejarige leeftijd een tweede implantaat kreeg

Twee oren horen beter dan één

Natuurlijk horen wordt binauraal horen genoemd; 'bi' betekent twee en 'auraal' betreft de oren. Twee oren zijn nodig om het volledige geluidsspectrum op te vangen en door te sturen naar de hersenen, waar het signaal onmiddellijk wordt verwerkt. Hierdoor kan de luisteraar snel en adequaat reageren. Bij een bilateraal implantaat wordt het geluid van beide oren gecombineerd, waardoor een kind beter en meer kan horen dan met slechts één implantaat.

Een tweede implantaat wordt niet altijd vergoed door de zorgverzekeraars. Uw KNO-arts of audioloog kan u hierover informeren.

Kinderen die meer horen, leren ook meer

Binauraal horen is van groot belang voor de ontwikkeling van de spraak-, taal- en communicatieve vaardigheden van een kind. Door de gehoorzenuw aan beide oren te stimuleren, wordt het  leren horen, luisteren en praten makkelijker zoals voor goedhorende leeftijdsgenootjes.

 
Uit de literatuur over cochleaire implantaten blijkt duidelijk dat bilateraal geïmplanteerde kinderen (net als volwassenen) beter presteren met twee cochleaire implantaten dan met één.4


Bilaterale voordelen in elke levensfase

Hoewel de vaardigheid om taal te leren vooral op jonge leeftijd aanwezig is, kunnen ook oudere kinderen die jarenlang slechts één implantaat hebben gehad, voordeel halen uit het dragen van een tweede implantaat.


Jake is succesvol met twee implantaten

“Ik begon over een tweede implantaat voor Jake na te denken toen ik merkte hoe goed het eerste implantaat hielp. Toen het tweede implantaat van Jake werd geactiveerd, wilde hij de processor niet verwijderen omdat die hielp bij het onderdrukken van achtergrondlawaai. Kiezen voor bilateraal was de beste beslissing na het nemen van het eerste implantaat.”

— Jane Foreman, moeder van Jake, die op vijfjarige leeftijd een implantaat kreeg en op zijn dertiende een tweede implantaat

Meer horen met een tweede implantaat

Als uw kind weer kan horen met een eerste cochleair implantaat, dan kan het goed zijn om na te denken over de mogelijkheden van een tweede implantaat. Met twee cochleaire implantaten kan het zijn dat uw kind een rijker, ruimtelijker geluid gaat horen en het ook zachtere geluiden beter zal kunnen horen.2,3

Kinderen met twee cochleaire implantaten kunnen:

  • Beter horen in een rumoerige omgeving, zoals het klaslokaal of het schoolplein. Hierdoor kunnen ze zich makkelijker concentreren op belangrijke zaken, zoals de les... of het spel!
  • Hun spraakvermogen langs natuurlijkere weg ontwikkelen. Bilaterale cochleaire implantaten zorgen ervoor dat stereogeluid naar de hersenen wordt doorgegeven tijdens de cruciale spraak- en taalontwikkelingsfase.
  • De bron van geluid makkelijker lokaliseren. Kinderen zijn beter in staat om de herkomst van een geluid (zoals de begroeting van een vriendje of de claxon van een auto) te bepalen. Hierdoor neemt zowel hun zelfvertrouwen als uw eigen gemoedsrust toe.
  • Luisteren met minder inspanning wat betekent dat uw kind zich beter op het leren kan concentreren.
  • Overal kunnen zitten in bijvoorbeeld de klas om optimaal te horen. Als de beide oren goed functioneren, hoeft het kind niet altijd zodanig te gaan zitten dat het 'goede' oor alles opvangt.

 


Onderzoek toont de bilaterale voordelen aan

Klinisch onderzoek toont aan dat bilaterale implantatie voordelen oplevert voor uw kind, niet alleen bij zijn huidige dagelijkse activiteiten maar ook in de toekomst als jonge volwassene: op het werk, tijdens netwerkbijeenkomsten, bij het contact met vrienden en bij de zorg voor de eigen kinderen.


Horen in 'lastige' luistersituaties

Twee cochleaire implantaten helpen volwassenen bij het communiceren met vrienden en zakenrelaties in rumoerige restaurants, op drukke feestjes en zelfs tijdens vergaderingen. Volwassenen die twee cochleaire implantaten gebruiken, horen te midden van omgevingslawaai beter dan met één implantaat.

 

Het percentage volwassenen dat betere resultaten behaalt met twee implantaten in vergelijking met één implantaat, voor drie spraakverstaanbaarheidstesten in ruis van verschillende moeilijkheidsgraad 1.

 

 


Verbeterde spraakdiscriminatie

Volwassenen kunnen spraak beter onderscheiden wanneer ze niet één maar twee implantaten hebben; dit geldt ook in een rustigere omgeving. Van romantische etentjes tot ouderavonden: volwassenen die bilateraal geïmplanteerd zijn, herkennen meer gesproken woorden.

Gemiddelde woordscores in stilte, 3, 6 en 8 maanden na implantatie bij 15 volwassenen bij wie allebei de oren tegelijkertijd werden geïmplanteerd. Spraak wordt beter verstaan met twee implantaten, en dit vermogen neemt bovendien toe met ervaring.1

 

 


Geluid beter en gemakkelijker lokaliseren

Van ambulancesirenes tot claxons, volwassenen met twee cochleaire implantaten kunnen nauwkeuriger bepalen waar geluiden vandaan komen dan met één implantaat, waardoor ze geluiden ervaren zoals normaalhorende leeftijdsgenoten.

Lokalisatienauwkeurigheid links vs. rechts bij één rechter implantaat, één linker implantaat en beide implantaten samen. De lokalisatie wordt aanzienlijk verbeterd bij het gebruik van twee implantaten.1

 

 


Veelgestelde vragen over bilaterale implantatie

AB heeft een lijst opgesteld met veelvoorkomende vragen. Staat uw vraag er niet bij, neem dan contact op met Advanced Bionics Benelux.

1. Zijn de richtlijnen voor het in aanmerking komen anders voor ontvangers van een bilateraal cochleair implantaat?

Nee, de richtlijnen zijn hetzelfde, ongeacht of het om één of twee cochleaire implantaten gaat. Een tweede implantaat wordt echter niet standaard vergoed. Vraag hiernaar bij uw zorgverzekering.

Komt uw kind in aanmerking voor cochleair implantaten?

Vul onze vragenlijst over geschiktheid voor kinderen in (kruis alle opties aan die van toepassing zijn):


 

Als u één of meerdere van de bovenstaande beweringen hebt geselecteerd, komt uw kind mogelijk in aanmerking voor een cochleair implantaat.

Bedankt dat u contact met ons hebt opgenomen om u te helpen bij uw hooroplossingen. U kunt erop rekenen dat onze gemeenschap van audiologen en cochleair implantaatdragers u kan helpen om te horen en gehoord te worden. Wij sturen u zo spoedig mogelijk een informatiepakket toe!

Indien uw vraag onmiddellijke aandacht vereist of als u aanvullende vragen hebt, neem dan contact met ons op via info.benelux@AdvancedBionics.com.

Bedankt voor het invullen van de cochleaire implantaten kandidaat enquête!

De resultaten van uw enquête wijzen uit dat uw kind mogelijk een kandidaat is voor cochleaire implantaten. Vult u a.u.b. het onderstaande formulier in, zodat een AB-vertegenwoordiger contact met u kan opnemen en uw eventuele vragen kan beantwoorden.Wij kunnen u ook in contact brengen met CI-dragers die het proces zijn doorgegaan en exact weten wat u kunt verwachten.


AB hecht veel waarde aan uw privacy. We verkopen of dragen uw persoonsgegevens nooit over aan andere bedrijven voor marketingdoeleinden.

 

2. Kan ik goed horen met twee verschillende processoren?  
  Vaak wachten mensen een jaar of langer voordat ze na hun eerste voor een tweede cochleair implantaat gaan. De oren vangen het geluid op en sturen dit door naar de hersenen. Een verschillend cochleair implantaatsysteem in elk oor kan prima functioneren omdat het systeem wordt geprogrammeerd voor de unieke luisterbehoeften van elk oor. Twee verschillende merken van implantaatsystemen kunnen echter niet communiceren met elkaar.  
     
3. Kunnen de hersenen de twee geluiden combineren, ook als het al lang geleden is dat ik mijn eerste implantaat kreeg?  
  Bij jonge kinderen geldt: hoe eerder ze geluid kunnen opvangen, des te beter het eindresultaat. Bij oudere kinderen, tieners en volwassenen wordt door het CI-team zorgvuldig overwogen of een tweede CI nuttig kan zijn. Zo is bijvoorbeeld het dragen van een hoortoestel tot aan de implantatie een belangrijke factor tot succes en zo ook de revalidatie of het oefenen van het later geïmplanteerde oor.3 Veel mensen die voor het eerst kennismaken met bilateraal horen, merken onmiddellijk het verschil, zoals helderdere spraak, meer luistergemak, natuurlijkere geluidskwaliteit en een herwaardering van muziek.  
     
4. Wat is het voordeel van bilateraal horen voor mijn kind dat nu al goed hoort en met één implantaat voor de luistertest slaagt?  
  Slagen voor testen in een kliniek en goed horen in de echte wereld zijn verschillende dingen. Een implantaat in één oor kan het horen met twee oren niet vervangen. Onthoud dat het horen met twee oren veel voordelen oplevert, zoals het beter kunnen lokaliseren van de geluidsbron, beter verstaan te midden van ruis en intenser genieten van muziek.  
     
5. Mijn kind heeft nog enig gehoor in het oor zonder implantaat. Is het dan niet beter om in dit oor een hoortoestel te nemen in plaats van nog een cochleair implantaat?  
  Restgehoor wil nog niet zeggen dat het gehoor bruikbaar is om met een hoortoestel aan de slag te gaan. De beste manier om te achterhalen of een oor gebaat is bij een cochleair implantaat is een onderzoek door een audioloog.
     
6. Verloopt de implantatie sneller dan bij een eerste implantaat?  
  De manier waarop de implantatie verloopt, is voor iedereen anders. Net als de technologie kunnen implantatiemethoden veranderen en verbeteren. Iedereen die een cochleair implantaat overweegt, kan de implantatieprocedure  best bespreken met het CI-team.  
7. Hoe wordt mijn tweede implantaat betaald?
  Een tweede implantaat voor kinderen wordt in Nederland tot 18 jaar en in België tot 12 jaar vergoed mits aan de juiste criteria wordt voldaan. Vraag advies aan uw audioloog.

Bedankt dat u contact met ons hebt opgenomen om u te helpen bij uw hooroplossingen. U kunt erop rekenen dat onze gemeenschap van audiologen en cochleair implantaat-gebruikers u kan helpen om te horen en gehoord te worden. Een vertegenwoordiger van Advanced Bionics neemt binnenkort contact met u op!

Indien uw vraag onmiddellijke aandacht vereist of als u aanvullende vragen hebt, neem dan contact met ons op via info.benelux@AdvancedBionics.com.

 

 

 

 

Wij zijn er om u te helpen

Ons toegewijde Advanced Bionics team staat klaar om u te kunnen voorzien van informatie en ondersteuning tijdens het kiezen, krijgen en leven met cochleaire implantaten.

 


AB hecht veel waarde aan uw privacy. We verkopen of dragen uw persoonsgegevens nooit over aan andere bedrijven voor marketingdoeleinden.


Referenties

1.

Koch DB, Soli SD, Downing M, Osberger MJ. Simultaneous bilateral cochlear implantation prospective study in adults. Presentation at the American Neurology Society, San Diego, California, 24 April 2007.

2.

EN 45502-2-3:2010. Active Implantable Medical Devices. Particular Requirements for Cochlear and Auditory Brainstem Implant Systems.

3.

Zeitler D, et al. 2008. Speech Perception Benefits of Sequential Bilateral Cochlear Implantation in Children and Adults: A Retrospective Analysis. Otology & Neurotology. 29 (3): 314–325.

4.

Balkany T, Hodges A, Telischi F, et al. 2008. William House Cochlear Implant Study Group: Position Statement on Bilateral Cochlear Implantation. Otology & Neurotology. 29: 107–108.

De reis naar horen van uw kind

Gerelateerde downloads

D000020093-RevB