Gidsen voor probleemoplossing

AB laat u horen

De cochleaire implantaten van AB zijn speciaal ontwikkeld zodat u of uw kind op uw best blijft horen tijdens dagelijkse bezigheden. Mocht u problemen ondervinden met uw cochleair implantaatsysteem, raadpleeg dan deze tips voor het oplossen van problemen om storingen zo veel mogelijk te beperken en om in het dagelijkse leven te kunnen blijven horen.

Algemene tips voor probleemoplossing

Algemene tips voor probleemoplossing

Als u vermoedt dat er iets aan de hand is met het cochleair implantaatsysteem van u of uw kind, probeer dan eerst de onderstaande tips:

  • Bekijk de spraakprocessor goed, let daarbij vooral op schade, losgeraakte verbindingen, enz.
  • Controleer of de batterij volledig is opgeladen.
  • Controleer of de batterij correct is geplaatst.
  • Controleer of de zendspoelkabel juist is aangesloten en niet defect, gedraaid of versleten is.
  • Controleer of de zendspoel niet is beschadigd of gebarsten.
  • Als u denkt dat een bepaald onderdeel defect is en u voor dat onderdeel een reserveonderdeel bezit, bijvoorbeeld een extra zendspoel, vervang dan het onderdeel en kijk vervolgens of het systeem naar behoren functioneert.

Als u geen schade ziet, ga dan verder met de aanwijzingen voor het oplossen van problemen voor uw spraakprocessor. Als u schade ziet aan de spraakprocessor zelf, neem dan voor vervanging contact op met uw kliniek of audiologisch centrum.

Naída CI-processor, problemen oplossen & tips

Videos voor het gebruik en het onderhoud van uw Naída CI spraakprocessor:

Naída CI-processor, problemen oplossen & tips

Onderstaande gebruiksaanwijzing geeft informatie over probleemoplossing indien u of uw kind technische problemen ondervindt met een Naída CI Q70 spraakprocessor. Neem contact op met uw CI-centrum voor extra hulp mocht u nog steeds het specifieke probleem niet kunnen oplossen.

Neptune™ processor, problemen oplossen & tips

Onderstaande tips en aanwijzingen geven informatie over probleemoplossing indien u of uw kind technische problemen ondervindt met een NeptuneTM spraakprocessor. Neem contact op met uw CI-centrum voor extra hulp mocht u nog steeds het specifieke probleem niet kunnen oplossen.

Harmony™ processor, problemen oplossen en tips

Als u of uw kind gebruik maakt van een HarmonyTM spraakprocessor en er technische problemen optreden, raadpleeg dan de tips en aanwijzingen (waarvan een aantal in het Engels) onder de informatie voor probleemoplossing. Als u het probleem niet zelf kunt oplossen, neem dan voor meer informatie contact op met uw kliniek of audiologisch centrum.

PSP problemen oplossen en tips

Als u of uw kind gebruik maakt van een op het lichaam gedragen Platinum SeriesTM spraakprocessor (PSP) en er technische problemen optreden, raadpleeg dan de tips en aanwijzingen (waarvan een aantal in het Engels) onder de informatie voor probleemoplossing. Als u het probleem niet zelf kunt oplossen, neem dan voor meer informatie contact op met uw kliniek of audiologisch centrum.

CII Bionic Ear™ System en Platinum Behind-the-Ear™ -processor, problemen oplossen en tips

Als u een CII of Platinum BTE spraakprocessor gebruikt en technische problemen ondervindt, gebruik tips en handleidingen (in het Engels) hieronder voor meer informatie over probleemoplossing. Indien u dan nog steeds niet in staat bent om uw specifieke probleem op te lossen, neem dan contact op met uw regionale Advanced Bionics kantoor voor meer hulp.

Auria™ -processor, problemen oplossen en tips

Als u of uw kind gebruik maakt van een Auria spraakprocessor en er technische problemen optreden, raadpleeg dan de tips en aanwijzingen (waarvan een aantal in het Engels) onder de informatie voor probleemoplossing.

Als u het probleem niet zelf kunt oplossen, neem dan voor meer informatie contact op met uw kliniek of audiologisch centrum.

Praat met AB CI-dragers over cochleaire implantaten
Praat met AB CI-dragers over cochleaire implantaten