Apps van Advanced Bionics

Apps om te oefenen met horen, luisteren, taal en muziek

De app rond het BabyBeats™ vroegbegeleidingsprogramma bevat leuke en motiverende, muzikale activiteiten voor gezinnen met baby’s en peuters die slechthorend zijn. De activiteiten zijn bedacht om te helpen bij hechting, spelen en samen leren. De app helpt gelegenheden te creëren om met je kind te zingen, praten en luisteren en dit in de vertrouwde omgeving van thuis. De app gidst ouders doorheen activiteiten die de fundamenten van leren, luisteren en communiceren leggen.

Wanneer je kind begint te reageren op muziek, geluid, stemmen en beweging, merk je dat de hoortoestellen of cochleaire implantaten van je kind geluid overbrengen en dat je kind hier voordeel uit haalt. Dit is erg motiverend en helpt bij de verdere communicatieve ontwikkeling van je kind. De app biedt niet alleen activiteiten aan, maar biedt ook tal van filmpjes met voorbeelden hoe andere ouders met BabyBeats aan de slag zijn gegaan.

Beschikaar voor iPhone® en Android™.VocAB Scenes is een kleurrijke en speelse app die ontwikkeld is om kinderen met gehoorverlies van 4 tot 10 te helpen bij het uitbreiden van woordenschat, het bouwen van zinnen en het gebruik van verschillende vraagvormen. De app biedt de mogelijkheid een achtergrond deuntje toe te voegen om kinderen te leren horen, focussen en begrijpen bij achtergrondlawaai. De instructies zijn in het Engels, maar de activiteiten zelf kan je in eender welke taal uitvoeren. De app bevat:

  • Zes verschillende situaties (in de tuin, in het zwembad, op het strand, in de dierenwinkel, kamperen en winterpret)
  • 12 verschillende elementen die je kan verslepen en verplaatsen in elke situatie
  • Drie verschillende spelletjes bij elke situatie om luisteren, taal, maar ook geheugen te helpen ontwikkelen


Beschikbaar voor iPad®.


AB Listening Adventures is een motiverende app die kinderen op een leuke manier laat oefenen om woorden in zinnen te begrijpen. De app is ontwikkeld voor begeleiders, therapeuten en ook ouders die op een speelse manier willen bijdragen aan de ontwikkeling van luister- en taalvaardigheden bij kinderen met gehoorverlies van 4 tot 10. De instructies zijn in het Engels, maar de activiteiten zelf kan je in eender welke taal uitvoeren.

De app bevat:

  • Zes spelletjes gebaseerd op een verhaal
  • Luisteroefeningen met meerdere elementen, meervouden, voornaamwoorden en minimale paren
  • Meer dan 100 woordensets
  • Grappige geluidseffecten
  • Veel mogelijkheden om aan woordenschat- en zinsuitbreiding te doen

 

Beschikbaar voor iPad.


Voor professionals werd een app ontwikkeld rond de populaire IT-MAIS die wereldwijd gebruikt wordt om de reacties op geluid van jonge kinderen met hoortoestellen of cochleaire implantaten gedurende de eerste jaren op te volgen.

Beschikbaar voor iPad®.


De rehAB Catalogue App geeft een overzicht van alle uniek ontwikkeld oefen- en ondersteuningsmateriaal dat Advanced Bionics aanbiedt aan hoortoestel- en cochleair implantaatgebruikers om hen te helpen bij het leren horen, luisteren en communiceren.

 Beschikbaar voor iPhone® en Android™.

Processor Apps


De myNaída CI app is een makkelijk te gebruiken gids die je wegwijs maakt bij het gebruik van je Naída CI processor en de bijhorende accessoires. Niet alleen beknopte en eenvoudige handleidingen, maar ook instructiefilmpjes en tips over hoe om te gaan met je CI in verschillende situaties zitten gebundeld in deze handige app.

Beschikbaar voor iPad®, iPhone® en Android™.


De Build myNeptune app geeft je de mogelijkheid om zelf je ideale Neptune samen te stellen. Zo kan je zelf kleuren kiezen en combineren. Kies je eigen stijl van eenvoudig wit tot een hippe kleur naar keuze. Kom ook te weten welke kabellengtes je kan kiezen om de Neptune te dragen zoals je zelf wilt.


Beschikbaar voor iPad®, iPhone® en Android™.


Apple®, iPad®, iTunes® en iPhone® zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Inc.

Android™ en Google Play™ zijn geregistreerde handelsmerken van Google Inc.

Praat met AB CI-dragers over cochleaire implantaten
Praat met AB CI-dragers over cochleaire implantaten