Is een cochleair implantaat de juiste oplossing voor uw kind?

Advanced Bionics begrijpt dat elke ouder hoopt en verwacht dat de toekomstdromen voor hun kind uitkomen. Horen dat uw baby niet slaagde voor de gehoortest voor pasgeborenen of ontdekken dat uw kind geen baat heeft bij een gewoon hoortoestel, kan enorm pijnlijk zijn.

Advanced Bionics wil graag hoop bieden.

Een cochleair implantaatsysteem is speciaal ontworpen om kinderen met ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies te leren luisteren en praten, naar regulier onderwijs te laten gaan en om vriendschappen op te bouwen met klasgenootjes.

Help kinderen succesvol door het leven gaan

Het is belangrijk voor kinderen dat ze woorden, intonatie en patronen horen; dit is onmisbaar voor de ontwikkeling van sterke taalvaardigheden. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat kinderen met AB-processoren beter presteren dan kinderen met toestellen van andere fabrikanten, bij toetsen voor spreek- en luistervaardigheden tijdens de eerste zes maanden na de implantatie.1


Vergroot de mogelijkheid om op jonge leeftijd taalvaardigheden te leren

Kinderen oefenen vanaf de dag dat ze geboren worden al hun spreekvaardigheden. Wanneer ze 3 jaar zijn, moeten ze ongeveer 30.000 woorden per dag horen om de taalvaardigheden te ontwikkelen die ze nodig hebben om met succes mee te kunnen draaien op school en in het dagelijkse leven. Deze noodzaak om op jonge leeftijd al taal te horen, benadrukt het belang van een vroege implantatie bij kinderen die doof zijn of lijden aan ernstig gehoorverlies. Deze kinderen hebben daadwerkelijk baat bij cochleaire implantaten.2


AB kan de taalkloof helpen verkleinen

Zonder cochleaire implantaten kan de 'taalkloof' tussen enerzijds kinderen die doof geboren worden of lijden aan ernstig gehoorverlies en anderzijds klasgenoten zonder gehoorproblemen alleen maar groter worden naarmate ze ouder worden.

Deze kloof kan aanzienlijk verkleind worden of zelfs volledig gedicht door te kiezen voor één of twee cochleaire implantaten van AB voor uw kind.


 

 

“Toen het implantaat bij Claire geactiveerd werd, glimlachte en grinnikte ze. Max haalt vaak tienen voor zijn spellingtoetsen, die mondeling worden gegeven.”

 

- Stephanie Hawkins, moeder van Max die een implantaat kreeg toen hij 1 jaar was; en van Claire, die een implantaat kreeg toen zij 1 was en een bilateraal implantaat op 3-jarige leeftijd

 

 

Implantaten en hoortoestellen om beter te horen

Veel kinderen hebben baat  bij een cochleair implantaat aan het ene oor en een hoortoestel aan het andere — dit wordt ook wel bimodaal horen genoemd. Bij bimodaal horen wordt gebruik gemaakt van beide technologieën voor optimale resultaten, zodat uw kind het beste uit zichzelf kan halen.

Bespreek met uw specialist of uw kind meer profijt zou hebben bij een cochleair implantaat aan één of beide oren dan van een gewoon hoortoestel.

 

Geniet van geluid om u heen met bilateraal horen

Met twee oren hoort u beter dan met één. Veel ouders kiezen voor bilaterale cochleaire implantaten voor hun kinderen met ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies aan beide oren. Doordat ze geluid om zich heen kunnen horen, kunnen kinderen dingen plaatsen en genieten tijdens het spelen in rumoerige omgevingen, zoals speeltuinen, parken en op verjaardagsfeestjes.

Vraag na in uw kliniek of uw kind geschikt is voor bilaterale implantatie en of dit vergoed wordt. 

 

 

Waarin verschillen cochleaire implantaten van het hoortoestel van mijn kind?

Cochleaire implantaten kunnen een rijke geluidswereld voor uw kind bieden of herstellen. In tegenstelling tot gehoorapparaten, die eenvoudig het geluid versterken, gebruiken cochleaire implantaten de modernste technologie om het geluid helderder en beter te begrijpen te maken3.

Voor veel kinderen met een ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies bieden gewone hoortoestellen onvoldoende compensatie om tot spraak- en taalontwikkeling te komen. Cochleaire implantaten omzeilen het beschadigde gedeelte van het binnenoor en zenden direct signalen naar de hersenen via de gehoorzenuw. Hierdoor zijn veel dragers van cochleaire implantaten in staat spraak beter te verstaan dan ernstig slechthorenden die gewone hoortoestellen dragen zelfs in rumoerige omgevingen.

 

Komt uw kind in aanmerking voor cochleair implantaten?

Vul onze vragenlijst over geschiktheid voor kinderen in (kruis alle opties aan die van toepassing zijn):


 

Als u één of meerdere van de bovenstaande beweringen hebt geselecteerd, komt uw kind mogelijk in aanmerking voor een cochleair implantaat.

Bedankt dat u contact met ons hebt opgenomen om u te helpen bij uw hooroplossingen. U kunt erop rekenen dat onze gemeenschap van audiologen en cochleair implantaatdragers u kan helpen om te horen en gehoord te worden. Wij sturen u zo spoedig mogelijk een informatiepakket toe!

Indien uw vraag onmiddellijke aandacht vereist of als u aanvullende vragen hebt, neem dan contact met ons op via info.benelux@AdvancedBionics.com.

Bedankt voor het invullen van de cochleaire implantaten kandidaat enquête!

De resultaten van uw enquête wijzen uit dat uw kind mogelijk een kandidaat is voor cochleaire implantaten. Vult u a.u.b. het onderstaande formulier in, zodat een AB-vertegenwoordiger contact met u kan opnemen en uw eventuele vragen kan beantwoorden.Wij kunnen u ook in contact brengen met CI-dragers die het proces zijn doorgegaan en exact weten wat u kunt verwachten.


AB hecht veel waarde aan uw privacy. We verkopen of dragen uw persoonsgegevens nooit over aan andere bedrijven voor marketingdoeleinden.

ReferentieS

1.

Bevilacqua et al. Auditory and Language Abilities in Children: Comparison of Two Different Cochlear Implant Systems. Poster Presentation at the 10th International Conference on Cochlear Implant and Other Implantable Auditory Technologies, San Diego, CA April 10-12, 2008. 

2.

Hart B, Risley TR. (1995) Meaningful Differences in the Everyday Experience of Young American Children. Brooks Publishing Co, Inc. Baltimore, MD.

3.

Gifford RH, Davis TJ, Sunderhaus LW, Driscoll CLW, Fiebig P, Micco A, Dorman MF. (2015). A within-subjects comparison of bimodal hearing, bilateral cochlear implantation, and bilateral cochlear implantation with bilateral hearing preservation: High-performing patients. Otol Neurotol. 36(8):1331-7. PMID: 26164443

Praat met AB CI-dragers over cochleaire implantaten
Praat met AB CI-dragers over cochleaire implantaten

De reis naar horen van uw kind

D000025546